Sedmi razred

GIK 7. razred OŠ

GIK 7. razred OŠ blok sat

Primjer tematskog planiranja - Razvijam osobnost, živim vrednote

I. RAZVIJAM OSOBNOST, ŽIVIM VREDNOTE
Božiji sam original
Nisam nešto, nego netko
Potrebni smo drugima i drugi nama  
Putovima odrastanja
Procvat duše i tijela
Sukobi u pubertetu
Idol ili ideal?
Bog je naš ideal
Biram vrijednosti umjesto ovisnosti
U zamkama ovisnosti
Mladi traže vrijednosti
Ponavljanje  
II. PUT KOJI VODI U ŽIVOT
Bogoslovne kreposti
Vjera - put do Boga
Nada - most između vjere i ljubavi
Ljubav koja ne prestaje
Stožerne kreposti  
Stvoreni za vječnost
Pred izazovima bolesti i patnje
Vjera kao odgovor  
Sakrament bolesničkog pomazanja  
Tajna smrti
Vječni život
Posljednji sud i uskrsnuće tijela
Ponavljanje  
III. PROROCI OD BOGA POZVANI - NARODU POSLANI 
Tko su proroci? 
Poziv i poslanje proroka
Prorok Ilija - borac za vjeru u jednoga Boga
Proroci u teškim trenutcima Izabranog naroda
Izaija - "starozavjetni evanđelist"  
Jeremija - patnik zbog istine  
Ezekiel - glasnik nade  
Danijel - snaga u ropstvu  
Mali proroci nisu manje važni 
Prorok Amos - borac za socijalnu pravdu  
Hošea - prorok vjernosti Bogu  
Prorok Jona - glasnik Božjega milosrđa  
Ivan Krstitelj - Mesijin preteča
Isus Krist je ispunjenje Božjih obećanja
Ponavljanje
IV. DEKALOG - UPUTNIK ZA ŽIVOT 
Savjest – Božji glas u duši  
Ljubi Boga iznad svega
Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!
Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud!
Spomeni se da svetkuješ Gospodnji!
Ljubi bližnjega kao samoga sebe
Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
Ne ubij!
Ne sagriješi bludno!
Ne ukradi!
Ne reci lažna svjedočanstva!
Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!  
Ne poželi nikakve tuđe stvari!
Dekalog i ljudska prava
Ponavljanje
V. LJEPOTA POMIRENJA I OPRAŠTANJA 
Grijeh - razorena ljubav 
Iskustvo grijeha
Grijeh nas udaljava od Boga
Pomirenje - obnovljena ljubav 
Od istočnoga grijeha do krsne milosti
Sakrament Božjega milosrđa
Ponavljanje  
VI. ŽIDOVSTVO
Temelji judaizma
Vjernički život Židova
Židovi su naša starija braća
Ponavljanje  
VII. DA SVI BUDU JEDNO
Isusova oporuka  
Pravoslavni kršćani  
Grkokatolici - jedinstvo u različitosti  
Protestantski kršćani  
Ekumenski pokret
Ponavljanje
Ponavljanje gradiva prvog polugodišta
Ponavljanje gradiva drugog polugodišta
IZBORNE TEME - ŽIVJETI U RITMU LITURGIJSKE GODINE
Ususret Božiću
Kršćani na drugi način

Zanimljivosti

Godine 2005. tradicionalnim načinom su u Santiago de Compostelu stigle 94 tisuće hodočasnika. Hodočasnikom se smatra svatko tko u svetište dođe prešavši barem 100 km puta. U svetoj godini, tj. godini u kojoj je blagdan sv. Jakova u nedjelju, broj hodočasnika se utrostruči.

Humor

U prepunom tramvaju sjedi svećenik i čita. Iza njegovih leđa jedan čovjek reče drugomu: “Kad bih ja imao bedastog sina, poslao bih ga da postane svećenik.” Svećenik se okrene, pogleda čovjeka i reče: “Vidim da po tom pitanju imate drugačije mišljenje od Vašega oca.”

Poslovice

Nije sretan onaj tko ima ono što želi, već onaj koji ne želi ono što nema. (Latinska)