Sedmi razred

 Godišnji plan i program iz vjeronauka za VII. razred OŠ (šk. god. 2019./2020.)

1. Uvodni sat

 

I. UPOZNAJMO I IZGRADIMO VLASTITU OSOBNOST
Svatko je od nas jedinstven i potreban drugoga
2. Jedinstveni smo i upućeni na druge
3. Ja i drugi 
Izazovi puberteta
4. Izazovi u pubertetu
5. Razmirice i sukobi u pubertetu
Idoli i ideali u izgradnji osobnosti
6. Privid suvremenih idola
7. Bog - jedini ideal
Zamke suvremenih ovisnosti
8. Pošast suvremenih ovisnosti
9. Pomanjkanje pravih vrijednosti
II. DEKALOG - PRAVILA ZA ŽIVOT U LJUBAVI I SLOBODI
Savjest - Božji glas u čovjeku
10. Savjest – Božji glas u čovjeku
Božje zapovijedi - put u slobodu
11. Jesmo li doista slobodni?
12. Dekalog i ljudska prava
Ljubav prema Bogu
13. Nemaj drugih bogova uz mene!
14. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud!
15. Spomeni se da svetkuješ Gospodnji!
Poštivanje roditelja i starijih
16. Ljepota obiteljskog zajedništva
17. Odnos prema roditeljima i autoritetima
Svetost ljudskog života
18. Život nam je darovan
19. Živimo li u „kulturi smrti“?
Dostojanstvo ljudskog tijela i bračna čistoća
20. Ne sagriješi bludno!
21. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga! 
Poštivanje tuđe imovine
22. Ne ukradi!
23. Ne poželi nikakve tuđe stvari!
Poziv na istinoljubivost
24. Istina će vas osloboditi
25. Ponavljanje cjeline
26. Dekalog - pravila za život u ljubavi i slobodi - izrada umne mape 
Božićno vrijeme (izborna tema)
27. Smisao došašća - Kristov trostruki dolazak
28. Kako se pripremamo za Božić?
29. Ponavljanje gradiva 1. polugodišta 
30.Živjeti u ritmu liturgijske godine: božićni ciklus, vrijeme kroz godinu (izborna tema)
III. ŽIDOVSKI NAROD I VJERA
Judaizam
31. Židovski monoteizam
32. Biblija - sveta knjiga izraelskog naroda
33. Židovski vjernički život i blagdani
Dijalog Židova i kršćana
34. Dijalog Židova i kršćana
35. Ponavljanje cjeline 
IV. PROROCI – BOŽJI GLASNICI
Proroci govore u Božje ime
36. Proroci govore u Božje ime
Proroci - čuvari Saveza
37. Proroci pozivaju na Savez s Bogom
38. Proroci nakon podjele Kraljevstva
39. Proroci pozivaju na obraćenje i pročišćenje vjere 
Glasnici nade i izbavljenja
40. Proroci bude nadu u povratak u domovinu
41. Ivan Krstitelj - posljednji starozavjetni prorok
Isus Krist - ispunjenje proročanstava
42. Isus Krist - ispunjenje proročanstava
43. Ponavljanje cjeline
V. DA SVI BUDU JEDNO
Isusova želja i molitva za jedinstvom
44. Isusova želja i molitva za jedinstvom
Kršćani na drugi način
45. Pravoslavna crkva
46. Katolici istočnog obreda 
47. Protestantske crkve i zajednice 
Kršćani na drugi način u mome mjestu
48. Kršćani na drugi način u mom mjestu ili blizini
Ekumenski pokret
49. Ekumenski pokret 
50. Ponavljanje cjeline 
51. Izrada umne mape 
VI. POTREBA POMIRENJA I OPROŠTENJA
Iskustvo krivnje i grijeha
52. Što je grijeh?
53. Savjest nas prekorava i poziva da ne griješimo

 

54. Ususret Uskrsu 
Pomirenje s Bogom i s ljudima
55. Priznanje grijeha i kajanje
56. Obraćenje i traženje oproštenja

 

57. Pomirenje s Bogom po sakramentima
58. Ponavljanje cjeline 
VII. TAJNA SMRTI I KRŠĆANSKA VJERA U VJEČNI ŽIVOT
Pred tajnom smrti
59. Ljudska bolest i patnja
60. Briga za bolesne i umiruće 
O životu nakon smrti
61. Postoji li život nakon smrti?
62. Raj, pakao, čistilište
63. Posljednji sud i uskrsnuće tijela
Živimo u vjeri, nadi i ljubavi
64. Život po krjepostima
65. Vjera - bogoslovna krepost
66. Nada - bogoslovna krepost
67. Ljubav - bogoslovna krepost
Ponavljanje i zaključivanje
68. Ponavljanje gradiva prvog polugodišta
69. Ponavljanje gradiva drugog polugodišta
70. Zaključivanje ocjena 
IZBORNE TEME - ŽIVJETI U RITMU LITURGIJSKE GODINE
Ususret Božiću
Kršćani na drugi način

Zanimljivosti

Bijela crkva Sacre-Coeur (Srca Isusova) na Brdu mučenika u Parizu poznato je okupljalište mladih. S tog mjesta se pruža jedan od najljepši pogleda na grad.

Humor

Pametni ljudi uvijek su puni sumnji – objašnjava profesor filozofije. Samo budale su uvijek u sve potpuno uvjerene. – Jeste li sigurni da je to baš tako? – sumnjičavo će jedan od studenata. – Apsolutno! – reče profesor.

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)