Zanimljivosti

Subotnji dan hoda je bio 2000 lakata, a 6 lakata je 1 trstika.

Humor

– Perice, voliš li ići u školu?

Poslovice

Živi s ljudima kao da te Bog gleda, a govori s Bogom kao da te ljudi slušaju. (Seneka)