Kateheze za mlade

Ekologija - eshatologija
 15 preuzimanja
 92 KB
Preuzimanje ( doc )
Abortus
 11 preuzimanja
 238.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Genetski inženjering
 14 preuzimanja
 61 KB
Preuzimanje ( doc )
Oblici suvremene ovisnosti
 20 preuzimanja
 49.5 KB
Preuzimanje ( doc )
I moja kap
 18 preuzimanja
 71.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Vjera u vječni zivot
 9 preuzimanja
 49.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Sloboda
 13 preuzimanja
 50.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Grijeh
 22 preuzimanja
 58.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Pomirenje u Bogu
 13 preuzimanja
 70.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Život kao dar
 14 preuzimanja
 82 KB
Preuzimanje ( doc )
Crkva i Crkve
 10 preuzimanja
 43.5 KB
Preuzimanje ( doc )
I ja sam Crkva
 23 preuzimanja
 51 KB
Preuzimanje ( doc )
Obitelj
 9 preuzimanja
 59 KB
Preuzimanje ( doc )
Osobna i zajedničarska vjera
 6 preuzimanja
 59.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Isusovo uskrsnuće
 20 preuzimanja
 49 KB
Preuzimanje ( doc )

Zanimljivosti

Riječ u hebrejskom koja znači “korablja” upotrebljava se samo za Noinu korablju i košaru u kojoj je Mojsije plutao NIlom.

Humor

Raspravljaju se Adam i Eva. Eva kaže: – Varaš me sa drugom ženom! Adam će: – Ma kojom drugom, kad si ti jedina žena na svijetu?! Te noći, Adama osjeti da ga Eva dodiruje po stomaku. Pita je on: – Što radiš u ovo doba? Eva odgovori: – Šuti, brojim ti rebra!

Poslovice

Slušaj druge ili će te vlastiti jezik učiniti gluhim. (Indijska)