Kateheze za mlade

Ekologija - eshatologija
 93 preuzimanja
 92 KB
Preuzimanje ( doc )
Abortus
 110 preuzimanja
 238.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Genetski inženjering
 67 preuzimanja
 61 KB
Preuzimanje ( doc )
Oblici suvremene ovisnosti
 133 preuzimanja
 49.5 KB
Preuzimanje ( doc )
I moja kap
 109 preuzimanja
 71.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Vjera u vječni zivot
 81 preuzimanja
 49.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Sloboda
 117 preuzimanja
 50.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Grijeh
 113 preuzimanja
 58.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Pomirenje u Bogu
 85 preuzimanja
 70.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Život kao dar
 98 preuzimanja
 82 KB
Preuzimanje ( doc )
Crkva i Crkve
 65 preuzimanja
 43.5 KB
Preuzimanje ( doc )
I ja sam Crkva
 149 preuzimanja
 51 KB
Preuzimanje ( doc )
Obitelj
 83 preuzimanja
 59 KB
Preuzimanje ( doc )
Osobna i zajedničarska vjera
 84 preuzimanja
 59.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Isusovo uskrsnuće
 90 preuzimanja
 49 KB
Preuzimanje ( doc )

Zanimljivosti

Danas postoji više od 300 gradova koji imaju više od milijun stanovnika.

Humor

Vračara će jednoj ženi: “Vidim u kartama da će vaš muž uskoro umrijeti…” “To znam”, odgovori žena, “a što kažu karte hoće li biti istrage?”.

Poslovice

U kući lijenčine množe se samo snovi. (Koreanska)