Vjeroučitelji pripravnici

Pripravnik Škola Mentor Početak stažiranja
Martina Novosel
Paunović
OŠ Stjepana Ivičevića
Makarska
Petar Kelvišer 01. 09. 2018.
Hrvoje Krešimir Čotić

OŠ "Skalice"
Split

s. Lidija Čotić 1. 09. 2019.
fra Marko Đerek

OŠ Ivana Lovrića
Sinj

Mirjana Đula 1. 09. 2019.
don Josip Ulić

OŠ "Mejaši"
Split

Ana Petrina 1. 09. 2019.
David Šaškor

OŠ "Srinjine"
Srinjine

Nives Kekez 1. 09. 2019.
Mirna Bubalo

OŠ "Zmijavci"
Zmijavci

Andrijana Bagarić 1. 09. 2019.
don Mirko Šakić

OŠ "Josip Pupačić"
Omiš

Sanja Pešić 1. 09. 2020.
don Ivan Odrljin

OŠ kraljice Jelene
Solin

Ivana Zrinušić 1. 09. 2020.
don Slavko Volarević

OŠ "Visoka"
Split

Mirjana Vuletić 1. 09. 2020.
don Jure Lovrinčević

OŠ Stjepana Ivičevića
Makarska

Petar Kelvišer 1. 09. 2020.
fra Željko Štrbac

OŠ "Vrgorac"
Vrgorac

Željka Nenadić Bušić 1. 09. 2020.
s. Marija Matanović

OŠ "Skalice"
Split

Marija s. Lidija Čotić 1. 09. 2020.

Zanimljivosti

Po običaju afričkog plemena Karagu mladenci moraju, danju i noću, nositi maske godinu dana. Za vrijeme ovog “probnog braka” njihova veza utemeljena je samo na dogovoru roditelja i mladi je mogu raskinuti. Ali u slučaju da skinu maske, za kaznu, nikad se neće smjeti rastaviti.

Humor

– Perice, voliš li ići u školu?

Poslovice

Vreća škrtca nema vrha, a vreća rasipnika nema dna. (Rumunjska poslovica)