Osmi razred

 Godišnji plan i program iz vjeronauka za VIII. razred OŠ (šk. god. 2019./2020.)

1. Uvodni sat
I. UPOZNAJMO I IZGRAĐUJMO SVOJ ŽIVOT
Radost odrastanja
2. Radost odrastanja
Prijateljstvo i ljubav
3. Radost prijateljstva
4. Spolnost - dar ili problem 
5. Zaljubljenost i ljubav
Brak i celibat - oblici kršćanskog života
6. Bračno zajedništvo
7. Celibat i djevičanstvo
II. ČOVJEKOVO TRAGANJE ZA ŽIVIM BOGOM
Svaki čovjek traži Boga
8. Čovjek - religiozno biće
9. Razlika između religije i vjere
10. Ljudska shvaćanja Boga
Ateizam i vjerska ravnodušnost
11. Ateizam kao nijekanje Boga 
12. Vrste praktičnog ateizma 
13. Kršćani pred izazovima ateizma
Traženje Boga u novim religioznim pokretima
14. Religiozni pokreti i sljedbe 
15. Religiozni pokreti istočnjačkog i kršćanskog porijekla
16. Sinkretizam New Age-a
III. TAJNA SVIJETA I ČOVJEKA U SVJETLU BIBLIJE
Biblijska i današnja slika svijeta
17. Božja Objava
18. Biblija o stvaranju svijeta
19. Znanost o nastanku svijeta
Čovjek je slika Božja
20. Čovjek je slika Božja 
Grijeh kao zlouboraba slobode
21. Sloboda na kušnji 
22. Grijeh praroditelja - iskonski grijeh 
Božja dobrota i ljubav prema grješnicima
23. Opći potop i Savez s Noom
24. Razdor među ljudima - Kula babilonska
25. Bog je vjeran svojim obećanjima 
26. Ponavljanje cjeline 
27. Tajna svijeta i čovjeka u svjetlu Biblije - izrada umne mape 
Ususret Božiću (izborna tema)
28. Instrumentalizacija Božića
29. Ponavljanje cjeline 
30. Živjeti u ritmu liturgijske godine: božićni ciklus, vrijeme kroz godinu (izborna tema)
IV. KATOLIČKA CRKVA I KRŠĆANSTVO U HRVATA
Korijeni kršćanstva na hrvatskom prostoru
31. Prvi navještaj Evanđelja u Iliriku
32. Crkvena organizacija i vjerski život 
Pokrštenje Hrvata i ulazak u zajednicu kršćanskih naroda
33. Pokrštenje Hrvata
34. Glagoljica i starohrvatski jezik u bogoslužju
Društveni i vjerski život Hrvata u srednjem vijeku
35. Društveni i vjerski život Hrvata u srednjem vijeku
36. Hrvatska - predziđe kršćanstva
Uloga Crkve u promicanju hrvatskog školstva, kulture i znanosti 
37. Uloga Crkve u promicanju školstva, kulture i znanosti
38. Crkva u vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda
Crkva u Hrvata za vrijeme svjetskih ratova i poraća
39. Novi svjetonazori i Hrvatski katolički pokret
40. Crkva protiv svih totalitarizama XX. stoljeća
Katolička Crkva u Hrvata danas
41. Katolička Crkva u Hrvata danas
42. Katolička Crkva i Hrvati izvan domovine
43. Ponavljanje cjeline
V. U ISUSU KRISTU UPOZNAJEMO PRAVOGA BOGA
Prošao je zemljom čineći dobro
44. Isusov odnos prema ljudima
45. Isusova ljubav prema najpotrebnijima
46. Isusov primjer služenja 
Ljubio nas je do kraja
47. Posljednja večera
48. Isusova muka i smrt
49. Uskrsnuće - pobjeda nad smrću
Tko je Isus Krist?
50. Isus Krist pravi Bog i pravi čovjek
51. Tko je za mene Isus Krist?
VI. POTVRDA - SNAGA KRŠĆANSKOG POSLANJA
U potvrdi primamo Duha Svetoga
52. Sakrament Duha Svetoga
53. Važnost dobre priprave za sakrament potvrde 
54. Veliki tjedan 
55. Uskrs - najveći kršćanski blagdan 
Duh Božji u Svetom pismu
56. Duh Božji u Starom zavjetu
57. Duh Božji u Isusovu životu
Duh Sveti u Crkvi
58. Duh Sveti trajno djeluje u Crkvi kroz povijest
59. Duh Sveti i danas djeluje u Crkvi 
60. Živjeti po Duhu Svetomu
Živjeti u ritmu liturgijske godine (izborna tema)
61. Nedjelja Dobroga pastira - duhovna zvanja
62. Liturgijska godina 
VII. BITI KRŠĆANIN U CRKVI I U DRUŠTVU
Izbor životnog poziva
63. Izbor životnog poziva
64. Težina i ozbiljnost izbora životnog poziva
Rad i slobodno vrijeme
65. Kršćanski pristup radu
66. Izazovi slobodnog vremena
Sudjelovanje u životu župne zajednice
67. Sudjelovanje u životu župne zajednice
Suodgovornost za pravedan život u društvu
68. Suodgovornost za pravedan život u društvu
Ponavljanje i zaključivanje
69. Ponavljanje gradiva 8. razreda
70. Zaključivanje ocjena 
IZBORNE TEME - ŽIVJETI U RITMU LITURGIJSKE GODINE
Ususret Božiću
 Naša vjera u uskrsnuće
 Duhovna zvanja

Zanimljivosti

Potres na kopnu, tri velika potresa morskog dna, požare i plimne valove koji su 1775. godine uništili 15 tisuća zgrada, 300 palača i 110 crkava preživio je samostan Monasterio deo Jeronimas u Lisabonu koji je dao sagraditi kralj Emanuel I.

Humor

Policajac zaustavi svećenika, obavi alkotest i kaže mu: – Velečasni, vi ste pili! – Dobro, jesam malo. Ali oprostite mi. – Dobro, opraštam Vam, a za pokoru ćete mi dati 300 kuna!

Poslovice

Djeca dobivaju udarce koji pripadaju roditeljima. (Talijanska)