Izvedbeni plan katoličkog vjeronauka za treći razred četverogodišnjih srednjih škola

 

1. Upoznavanje s planom i programom

 

I. KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA
2. Čovjek – otajstvo i slika Božja
4. Za Isusom na putu života
II. ČOVJEK: MORALNO BIĆE
5. Čovjek – polazište etičkog razmišljanja
6. Razlikovanje dobra i zla
7. Odnos vjere i morala 
8. Savjest – Božji glas u nama
9. Savjest i zakon
10. Ponavljanje 
III. LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI
11. Bog – izvor kršćanske moralnosti 
12. Objavljeni zakon 
13. Ljubav prema Bogu
14. Ponavljanje 
15. Evanđeoski zakon ljubavi
16. Zlo i grijeh 
17. Kristov zakon ljubavi
IV. MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH
18. Vrednovanje čovjeka kao muškarca i žene
19. Brak i obitelj u Božjem naumu
20. Ženidba – sakrament ljubavi i zajedništva
21. Odgovorno roditeljstvo
22. Ponavljanje 
V. DOSTOJANSTVO LJUDSKOG ŽIVOTA
23. Svetost i dostojanstvo ljudskog života
24. Život – Božji dar 
25. Povrede ljudskog života
26. Cjelovitost i dostojanstvo osobe pred izazovima znanosti 
27. Povrede dostojanstva osobe
28. Povrede dostojanstva osobe (izborna tema) 
29. Sakrament bolesničkog pomazanja 
30. Ponavljanje 
VI. ŽIVJETI U ISTINI
31. Istina – oslonac u hodu života
32. Povrede istine
33. Isus Krist - temelj kršćanske istine 
34. Ponavljanje 
35. Zaključivanje ocjena 

Zanimljivosti

Časopis Association for Psychological Science objavio je 2010. rezultate psiholoških istraživanja koji pokazuju da smo prema ljudima koji su ljubomorni na nas ljubazniji i to prema onima koji su ljubomorni tzv. zlonamjernom zavišću više nego prema onima koji su benigno ljubomorni. Benigne ljubomore je ljubomora u kojoj je izražena motivacija za poboljšanje sebe, a kod zlonamjerne je ljubomore karakteristična želja da se uništi uspješna osoba.

Humor

Apostolski nuncij u Parizu jednom je za vrijeme svečanog ručka sjedio pored neke uvažene gospođe koja je bila previše razgolićena. Kad je na stol doneseno voće, on uze jabuku i pruži je gospođi. Na njen upitan pogled reče: “Gospođo, samo uzmite. Eva je opazila da je gola tek kad je pojela jabuku.”

Poslovice

Hrabrost je strah koji je izgovorio molitvu. (Anoniman)