Kreativan kutak

Zanimljivosti

Vjerovanje da je petak 13. nesretan dan datira od petka trinaestoga 1306. kada je kralj Filip od Francuske dao uhititi i mučiti vitezove Templare. Drugo tumačenje kaže da je petak 13. nesretan dan zato što je Isus umro u petak, a na Posljednjoj večeri je bilo 13 ljudi.

Humor

Post je kad jedeš a polako gutaš. (učenik drugog razreda)

Poslovice

Djeca dobivaju udarce koji pripadaju roditeljima. (Talijanska)