Drugi razred gimnazije i četverogodišnje srednje škole

GIK 2. razred gimnazije

Primjer tematskog planiranja - Jesmo li slobodni?

Izvedbeni plan i program za 2. razred četverogodišnje srednjih škola

I. ZA SLOBODU OSLOBOĐENI
Jesmo li slobodni?
Zarobljen, a slobodan
Sloboda ravnodušnosti
Slobodom u neslobodu
Izabrati dobro
Na slobodu pozvani
II. ZRELA I ODGOVORNA SLOBODA
Živi i pusti druge da žive
Tko je pravi prijatelj
Reći "da" drugima
Sudjelovanje u životu zajednice
Kako postati junakom?
Sloboda za ljubav
III. NAJSLOBODNIJI ČOVJEK
Neposlušni Isus
Odnos prema nepravdi
Sloboda kao neovisnost
Sloboda i snošljivost
Sloboda za ljubav bez kraja
 
Istina oslobađa  
Je li Isus nedostižan ideal?
IV. CRKVA - SVETA I GRJEŠNA
Čovjek nije otok
Zajednica pozvanih i poslanih
Proturječnosti Crkve
Nebo dotiče zemlju
Majka Crkva
Marija majka
V. (P)OSTATI KRŠĆANINOM

Sakramenti
Postati kršćaninom

Krštenje - vrata u vjeru
Potvrda - sakrament zrelosti
Euharistija - hrana za život vječni
VI. RAZLIČITI DAROVI, JEDNA CRKVA

Ima mjesta za svakoga
Laici - svjedoci u svijetu

Zaređeni službenici
Redovnici - potpuno predanje
VII. OD BARBARA DO SVEUČILIŠTA
Novi narodi, ista vjera
Hrvati - prvi pokršteni Slaveni
Otac nove Europe
Borba za prevlast
Svijetli sjaj mračnoga doba
Unutarnja obnova
VIII. GRIJESI CRKVE U SREDNJEMU VIJEKU: ISTINA I MITOVI
Istočni raskol
Križarski ratovi
Inkvizicija
IX. HUMANIZAM, REFORMACIJA I OBNOVA CRKVE
Čovjek u središtu (humanizam)
Vojna obrana kršćanstva
Potreba za unutarnjom obnovom

Novi raskol (Martin Luther)
Jean Calvin i Henrik VIII.
Tridentski koncil

Humanizam bez Boga (prosvjetiteljstvo i Francuska revolucija)
X. EVANGELIZACIJA - (NE)MOGUĆA MISIJA
Ite, missa est
Biti misionar danas
Djelovati ekumenski
Prema jedinstvu ili dodatnoj razjedinjenosti
Nova evangelizacija
Misionari na mreži
XI. CRKVA SLUŽITELJICA
(Ne)privlačnost služenja
Od robovanja do služenja
Nije učenik iznad učitelja

Crkva je služiteljica svijeta
Kršćansko i sekularno služenje
Krist zapovijeda i pomaže

XII. SLUŽITI ISTINI
Istina u svijetu medija
Čovjek kao mjerilo istine?

Što je istina?
Odvažno na strani istine
Vjera se ne protivi istini
Ima li Crkva monopol na istinu?

Zanimljivosti

U Kraljevoj Sutjesci u Bosni mladi su stoljećima na blagdan sv. Josipa, 19. ožujka, tetovirali križ na tijelo kao simbol pripadnosti kršćanskoj vjeri. Običaj postoji od turskih osvajanja a prije šezdesetak godina se gotovo ugasio. Danas se križ može vidjeti na rukama starijih žena i na ponekoj mlađoj ruci.

Humor

Molitva informatičara: “U ime Oca, i Sina i Duha Svetoga. ENTER! ”

Poslovice

Hrabrost je strah koji je izgovorio molitvu. (Anoniman)