Kalendar ureda 2020./2021.

Datum Događaj

12. rujna 2020.

Zaziv Duha Svetoga i podjela kanonskih mandata (Solin)

12. rujna 2020.

Stručni skup vjeroučitelja pripravnika i njihovih mentora

19. rujna 2020.

Radni sastanak voditelja županijskih stručnih vijeća

rujan/listopad 2020.

Prvi radni sastanak Stručnih vijeća vjeroučitelja

listopad 2020.

Katehetska jesenska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama
u razvoju (online, od listopada tijekom cijele nastavne godine na
linku: https://loomen.carnet.hr/my/)

studeni 2020.

Katehetska jesenska škola za odgojiteljice u vjeri u predškolskim ustanovama (online)

21. studenoga 2020.

Nadbiskupijski stručni skup za sve vjeroučitelje (online)

10. prosinca 2020.

Božićno primanje kod nadbiskupa za ravnatelje škola i vrtića

siječanj 2021.

Katehetska zimska škola (online)

16. veljače 2021.

Međuškolska vjeronaučna olimpijada za osnovnu i srednju školu

2. - 3. ožujka 2021.

Pastoralno-katehetski kolokvij za svećenike (Zagreb)
23. ožujka 2021.

Nadbiskupijska vjeronaučna olimpijada za osnovnu i srednju školu

27. ožujka 2021.

Duhovna obnova za vjeroučitelje laike (Vepric)

10. travnja 2021.

Stručni skup za odgojiteljice u vjeri u predškolskim ustanovama

travanj 2021.

Katehetska proljetna škola (Zagreb)

svibanj 2021.

Nadbiskupijski stručni skup za sve vjeroučitelje

svibanj 2021.

Primanje kod Nadbiskupa za najuspješnije ekipe

10.-13. svibnja 2021.

Vjeronaučna olimpijada na državnoj razini

lipanj 2021.

Drugi radni sastanak Stručnih vijeća vjeroučitelja

3. srpnja 2021.

Izlet vjeroučitelja

kolovoz 2021.

Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje srednjih škola (Zagreb)

kolovoz 2021.

Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola (Split)

Zanimljivosti

Svih 7 Crkava Apokalipse, spomenutih u Bibliji, nalaze se u Maloj Aziji – Efes (Ephesus), Izmir (Smirna), Pergam, Thyartira, Sard, Philadelphia, Eskihisar (Laodicea)

Humor

Nakon sata vjeronauka potukla se dva dječaka na školskom dvorištu. Vjeroučiteljica ih razdvoji i ukori starijega: “Sram te i stid bilo! A prije pet minuta smo govorili: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!” “On nije moj bližnji”, odgovori dječak, „On je moj brat!”

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)