Raspored vjeroučitelja u osnovnim školama 2020./2021.

Osnovna škola Vjeroučitelji Područne škole
OŠ Josipa Jovića
ARŽANO
Damir Mandić PŠ Svib - Damir Mandić
OŠ Bariše Granića Meštra
BAŠKA VODA
s. Ankica Džajić  
OŠ Dr. Franje Tuđmana
BRELA

Toni Trutin
don Ivan Kovačević

 
OŠ Ivana Gorana Kovačića
CISTA VELIKA
Hrvoje Rogulj PŠ Cista Provo - Ružica Vuletić
OŠ "1. listopada 1942."
ČIŠLA
Ljubica Tabak PŠ Dubrava - Miljenko Strujić
PŠ Kostanje - Miljenko Strujić
PŠ Gata - Darko Pejković
PŠ Tugare - Ljubica Tabak
OŠ Ante Starčevića
DICMO
Anđela Barać
Silvija Vučković
PŠ Krušvar - Silvija Vučković
OŠ "Jesenice"
DUGI RAT
Darija Mladin
Ana Vilić
Žarka Karoglan
 
OŠ "Dugopolje"
DUGOPOLJE
Marija Gašpar
Hrvoje Rogulj
Ivica Pavela
PŠ Kotlenice - Ivica Pavela
OŠ "Gradac"
GRADAC
Ružica Renić
Tereza Vučinić
PŠ Brist - Tereza Vučinić
PŠ Drvenik - Tereza Vučinić
OŠ "Grohote"
GROHOTE
Žarka Karoglan
don Vinko Beus
 
OŠ Ivana Mažuranića
HAN
s. Vjera Gulić
Paula Alagušić
PŠ Gala - s. Vjera Gulić
PŠ Gljev - s. Vjera Gulić
PŠ Bajagić - s. Vjera Gulić
OŠ Dinka Šimunovića
HRVACE
Stipe Dukić
Jelena Krolo
PŠ Potravlje - Stipe Dukić i Jelena Krolo
PŠ Bitelić - don Josip Bečić
OŠ "Stjepan Radić"
IMOTSKI
Anela Kukavica
s. Antonela Malenica
Hrvoje Vuica
PŠ Kamenmost - Hrvoje Vuica
PŠ Vinjani Donji - Hrvoje Vuica
OŠ "Josip Vergilij Perić"
IMOTSKI
Marija Bubalo
s. Antonela Malenica
Marija Škeva
PŠ Glavina Donja - fra Zoran Kutleša
PŠ Kukavice - Marija Škeva
PŠ Kutleše - Marija Škeva
PŠ Lončari - Marija Škeva
OŠ Kneza Trpimira
KAŠTEL GOMILICA
Zdenka Krokar
Marija s. Marinela Delonga
Lucija Crljen
Ivana Žuvela
(zamjena Marija Bedalov)
 
OŠ "Ostrog"
KAŠTEL LUKŠIĆ
Ana Biliškov
Marijana Marasović
Mario Žuvela
Marina Marinović
 
OŠ "Bijaći"
KAŠTEL NOVI
Katica Radačić
Natalija Burazin
Mario Žuvela
Ružica Šarić
 
OŠ prof. Filipa Lukasa
KAŠTEL STARI
Milka Radačić
Nives Vilić
Anita Parčina
Radojka Slugan
 
OŠ kneza Mislava
KAŠTEL SUĆURAC
Joško Krokar
Svjetlana Ćurković
Duje Runje
 
OŠ Petra Kružića
KLIS
Vedrana Balić
Šima Valenta
PŠ Kosa - Šima Valenta i Radojka Slugan
PŠ Prugovo - Radojka Slugan
OŠ "Ivo Dugandžić Mišić"
KOMIN
Monika Ćopo
Tereza Vučinić
 
OŠ "Tin Ujević"
KRIVODOL
Slava Ćelić
Branimir Poljak
PŠ Poljica - Slava Ćelić i
don Petar Čondić-Kapetanov
PŠ Ivanbegovina - don Petar Čondić-Kapetanov
PŠ Grubine - fra Nedjeljko Čarapić, Branimir Poljak i Valentina Galić Botić
(zamjena Slavko Blažić)
OŠ "Kula Norinska"
KULA NORINSKA
Ivanka Šešelj PŠ Krvavac - Ivanka Šešelj
PŠ Momići - Ivanka Šešelj
OŠ Silvija Stahimira Krančevića
LOVREĆ
Ružica Vuletić  
OŠ o. Petra Perice
MAKARSKA
Zdenka Mravičić
Ružica Renić
Silvana Andrijašević
don Mislav Šaškor
PŠ Promajna - Silvana Andrijašević
OŠ Stjepana Ivičevića
MAKARSKA

Petar Kelvišer
Ante Mravičić
Ivana Miloš
Marijana Vela
don Jure Lovričević

 
OŠ don Mihovila Pavlinovića
METKOVIĆ

Marinko Tošić
Tomislav Medak
Martina Ostojić
Vinka Cikojević
don Dino Prkut

PŠ Prud - don Milivoj Čalo
PŠ Vid - Tomislav Medak
OŠ Stjepana Radića
METKOVIĆ
Elena Jelčić Sulić
Mirela Raguž
s. Mila Deak
Krešimir Jurić
Ivanka Šešelj
fra Darijo Sinković
PŠ Bijeli Vir - Ivanka Šešelj
PŠ Mlinište - Krešimir Jurić
OŠ kneza Branimira
MUĆ DONJI
Marijana Zeljković
Šima Valenta
PŠ Brštanovo - Šima Valenta
PŠ Gornji Muć - don Carlos Taborda
OŠ "Neorić–Sutina"
NEORIĆ
Marijana Zeljković
don Nikola Golemac
 
OŠ Okruk u Okrugu Gornjem
OKRUG GORNJI
Svjetlana Džaja
(zamjena Ljubica Kovač)
Tončica Josipović
 
OŠ "Josip Pupačić"
OMIŠ

Ružica Matijević
Antun Budimir
Sanja Pešić
Ivana Miloš
Branka Mlinar
don Mirko Šakić

PŠ Kučiće - Ružica Matijević
OŠ "Kamešnica"
OTOK
Vesna Škopljanac-Mačina
Ankica Katić Jurela
fra Nikica Ajdučić
PŠ Ruda - Ankica Bacelj i Ankica Katić Jurela
PŠ Udovičići - Vesna Škopljanac-Mačina
OŠ "Opuzen"
OPUZEN
Ivan Kozina
Rosanda Lovrić
Vinka Cikojević
PŠ Blace - don Mario Mihanović
OŠ "Otrići-Dubrave"
OTRIĆ SEOCI
don Domagoj Jelača
Monika Ćopo
 
OŠ "Vladimir Nazor"
PLOČE

Kristina Sršen
Anđelka s. Angelina Tokić
Danijela Lozina Ostojić

PŠ Rogotin - don Ivica Barišić
OŠ don Mihovila Pavlinovića
PODGORA

Silvana Andrijašević
Toni Trutin
don Ante Bekavac

PŠ Živogošće - Toni Trutin
PŠ Drašnice - fra Ante Buljan
PŠ Igrane - fra Ante Buljan
OŠ "Strožanac"
PODSTRANA

Ankica Cicvarić
Branka Čaljkušić
Ana s. Augustina Vukančić
Tea Mardešić
don Ante Vranković
don Nikola Mikačić

 
OŠ "Ivan Leko"
PROLOŽAC DONJI
Maja Ivanko
Valentina Galić Botić
(zamjena Slavko Blažić)
fra Vinko Gudelj
PŠ Meteri - Valentina Galić Botić
PŠ Ričice - Maja Ivanko
PŠ Dolića Draga - don Neven Vuković
OŠ "Runović"
RUNOVIĆ
Snježana Bubalo
fra Ivica Omazić
PŠ Sebišina - fra Ivica Omazić
OŠ kralja Zvonimira
SEGET DONJI
Ana Ševo
Ariana Tomaš
Ljubica Kovač
PŠ Ljubitovica - Ariana Tomaš
OŠ fra Pavla Vučkovića
SINJ
Danja Milun
Bosiljka Mandac
PŠ Brnaze - Ankica s. Dominika Vrdoljak
PŠ Turjaci - Berislav Perković Paloš
OŠ Ivana Lovrića
SINJ

Mirjana Đula
Ivana Dolić
Marija Perković-Paloš
Silvija Vučković
fra Marko Đerek

PŠ Glavice - Ivana Dolić
PŠ Radošić - Silvija Vučković
OŠ Marka Marulića
SINJ
Berislav Perković-Paloš
Nađa Buljan
Nives Šušnjara
Ankica s. Dominika Vrdoljak
PŠ Karakašica - Nađa Buljan i
Nives Šušnjara
PŠ Lučane - Nađa Buljan
PŠ Čitluk - Nives Šušnjara
OŠ "Slatine"
SLATINE
Gordana Kelava  
OŠ don Lovre Katića
SOLIN
Antonija Dukić
Renato Đikić
Sandra s. Rebeka Batarelo
 
OŠ kralja Zvonimira
SOLIN

Snježana Rađa
Zdravka Vrdoljak
Ivana Žuvela
(zamjena Marija Bedalov)
Dragica Domjanović

PŠ Rupotine - Ivana Žuvela
(zamjena Marija Bedalov)

OŠ kraljice Jelene
SOLIN
Ksenija Jelavić-Šako
Ivana Zrinušić
Tomislav Budić
Anđa Dževrnja Viro
don Ivan Odrljin
PŠ Mravince - Anđa Dževrnja Viro
PŠ Kučine - Tomislav Budić
OŠ Vjekoslava Paraća
SOLIN
Matija Zečević
Mirjana Nejašmić
Anita Parčina
Duje Runje
PŠ Vranjic - Anita Parčina
OŠ "Bol"
SPLIT
Sanja Đivanović
Željka Retelj
Zrinka Plenković
 
OŠ "Brda"
SPLIT

Nevenka Grbeša
Sunčica Semerad
don Darko Matijević

 
OŠ "Blatine-Škrape"
SPLIT

Sanja Vučković
Ivana Radoš
Ana Mari Marčić

 
OŠ "Dobri"
SPLIT
Ineska s. Ines Elek
Dragan Mamić
 
OŠ "Lokve-Gripe"
SPLIT
Ines Paut
Ivanka Valenta
 
OŠ "Kamen-Šine"
SPLIT
Ivana Grabić
o. Smiljenko Brnadić
o. Branko Zebić
PŠ Sirobuja - Ljerka s. Monika Havliček
OŠ "Kman–Kocunar"
SPLIT
Renata Ruić
Andrea Ćapin
Darko Pejković
 
OŠ "Lučac"
SPLIT
Dubravka Bjelica
Meri Dadić
Duje Runje
 
OŠ "Manuš"
SPLIT
Nediljka s. Katarina Čotić
Anita Lukšić-Nimac
Ineska s. Ines Elek
 
OŠ "Marjan"
SPLIT
Dijana Ćubelić
Jelka s. Jelena Marević
Zrinka Plenković
KBC Firule - Jelka s. Jelena Marević
OŠ "Mejaši"
SPLIT
Jadranka Sočo
Marija Koštić
Ana Jukić
(zamjena Marija Zubin)
Ana Mari Marčić
don Josip Ulić
 
OŠ "Meje"
SPLIT
Dijana Čondić-Kapetanov
Tea Mardešić
 
OŠ "Mertojak"
SPLIT
Nikolina Kalajžić
Milena Budimir
Nives Kekez
Neda Mustapić
 
OŠ "Plokite"
SPLIT
Miranda Banovac
(zamjena Sara Pleština)
Ljiljana Matković
 
OŠ "Pojišan"
SPLIT
Meri Jurić
Esma Bojanić
Danica Bašić
 
OŠ Pujanki
SPLIT
Ružica Amižić
Snježana Brzica
Divna Latković
don Ivan Zovko
 
OŠ "Ravne njive-Neslanovac"
SPLIT
Svemirka Grčić
Silvana Grubić
Antonija Matković Vuin
 
OŠ "Skalice"
SPLIT
Marija s. Lidija Čotić
Katarina Brekalo
s. Marija Matanović
 
OŠ "Spinut"
SPLIT
Ružica Maleš
Ana s. Tamara Bota
Marija Dujmović Bakota
 
OŠ "Split 3"
SPLIT
Marija Bojčić
Ratka Pivčević
Zorica Šitum
Dragica Domjanović
 
OŠ "Sućidar"
SPLIT
Mirjana Vuletić
Ivana Vukosav
Danijela Cibilić
(zamjena Maja Rončević)
don Ivan Čotić
 
OŠ "Trstenik"
SPLIT
Mirjana Mešin
Jelena Grabovac
Marija Dujmović Bakota
 
OŠ "Visoka"
SPLIT
Neda Mustapić
Marija s. Rafaela Katić Jurela
don Slavko Volarević
 
OŠ "Žnjan-Pazdigrad"
SPLIT

Belinda Buzov
Mira Ecegović
don Ante Čotić
don Domagoj Durdov

 
Privatna osnovna škola "Harfa"
SPLIT
Dragica Domjanović  
OŠ "Gornja Poljica"
SRIJANE
Marinka Marunica Žolo
don Tihomir Jurčić
don Ivan Prelas
 
OŠ "Srinjine"
SRINJINE
Marina Jelić
s. Ksenija Franjo
 
OŠ fra Ante Gnječa
STAŠEVICA
Zlatko Bartulović
Vinka Cikojević
 
OŠ "Stobreč"
STOBREČ
Niveska Klarić
Rudolf Ljubos
 
OŠ "Studenci"
STUDENCI
Branimir Poljak  
OŠ "Dr. fra Karlo Balić"
ŠESTANOVAC
Ruža s. Branimira Lozo PŠ Blato n/C - Marija Bekavac
OŠ "Stjepan Radić"
TIJARICA
Marija Maleš
(zamjena Mateja Marić)
don Mate Lekić
 
OŠ "Trilj"
TRILJ

Vesna Tadić
Julijana Hrvoić
Marina Šušnjara
don Stipe Ljubas
don Ante Gabrilo

PŠ Košute - Ivica Pavela i Marija Maleš (zamjena Mateja Marić)
PŠ Grab - Ankica Bacelj i Marina Šušnjara
PŠ Vedrine - Marina Šušnjara
PŠ Bisko - Marina Šušnjara
PŠ Čaporice - Julijana Hrvoić
PŠ Velić - Marina Šušnjara
PŠ Vojnić - don Ante Gabrilo
PŠ Ugljane - Marina Šušnjara
OŠ majstor Radovana
TROGIR
Ksenija Maras
Irena Ivačić
Helena Bunja
 
OŠ "Petar Berislavić"
TROGIR
Vesna Barać
Ana Katić
(zamjena Antonija Lončar Jelavić-Šako)
 
OŠ "Tučepi"
TUČEPI
Marina Šimić  
OŠ "Ivan Duknović"
MARINA
/ PŠ Vinišće - Gordana Kelava
OŠ "Vrgorac"
VRGORAC

Zlatko Bartulović
Josip Lasić
Željka Nenadić Bušić
fra Josip Repeša

PŠ Ravča - Željka Nenadić Bušić
PŠ Kokorići - Željka Nenadić Bušić
PŠ Dusina - Željka Nenadić Bušić
PŠ Stilja - don Ivan Đonlić
PŠ Orah - don Ivan Đonlić
PŠ Veliki Prolog - don Dražen Radman
PŠ Umčane - Željka Nenadić Bušić
PŠ Podprolog - Željka Nenadić Bušić
PŠ Zavojane - fra Željko Štrbac
OŠ Milana Begovića
VRLIKA
Sandra Milanović  
OŠ "Zagvozd"
ZAGVOZD
Marija Perić
don Mario Čagalj
don Pero Badrov
PŠ Dobrinče - don Marijo Čagalj
PŠ Slivno - Marija Perić
OŠ "Zmijavci"
ZMIJAVCI
Andrijana Bagarić
Viktor Bušić
PŠ Šute - Marija Bekavac, Viktor Bušić
PŠ Podbablje - fra Nedjeljko Čarapić
PŠ Znaori - Andrijana Bagarić i Marija Bekavac
PŠ Drum - Marija Bekavac
OŠ "Žrnovnica"
ŽRNOVNICA
Matilda Mužinić
Rudolf Ljubos
don Mario Matković
s. Ksenija Franjo
PŠ Sitno Gornje - Rudolf Ljubos
PŠ Sitno Donje - Rudolf Ljubos

Zanimljivosti

Ispred ikone Marijina Navještenja na otoku Tinos u Grčkoj mora jednom u životu proći svaki Rom pravoslavne vjere. Glavnom ulicom do svetišta, 800 metara prolaze uglavnom na koljenima ili puzeći. Katolici ovo pravoslavno svetište nazivaju Egejskim Lurdesom.

Humor

Harold Camping, vođa američŤke sekte predvidio je smak svijeta za 21. svibanj 2011, ali pošto se to nije dogodilo on se povukao u sebe i pao u depresiju. Haso, njegov susjed u Kaliforniji, vidjevši ga onako skrhanog, upita: Šta je ba Harolde, šta si tako pokis’o? – Ma čuo si valjda, nije mi se ostvarilo predviđanje. Svi mi se rugaju! -Joj, ma ‘ajde ba Harolde, svako pogriješi, nije smak svijeta!

Poslovice

Hvalisanje je početak sramote. (Japanska)