Raspored vjeroučitelja u osnovnim školama 2023./2024.

Osnovna škola Vjeroučitelji Područne škole
OŠ Josipa Jovića
ARŽANO
Damir Mandić PŠ Svib - Damir Mandić
OŠ Bariše Granića Meštra
BAŠKA VODA
s. Katarina Raič  
OŠ Dr. Franje Tuđmana
BRELA

Martina Novosel Paunović

 
OŠ Ivana Gorana Kovačića
CISTA VELIKA
Hrvoje Rogulj
Ružica Vuletić
PŠ Cista Provo - Ružica Vuletić
OŠ "1. listopada 1942."
ČIŠLA
Ljubica Tabak PŠ Dubrava - Miljenko Strujić
PŠ Kostanje - Miljenko Strujić
PŠ Gata - Ana Radica
(zamjena Maja Rončević)
PŠ Tugare - Ljubica Tabak i Ana Radica (zamjena Maja Rončević)
OŠ Ante Starčevića
DICMO
Anđela Barać
Silvija Vučković
PŠ Krušvar - Silvija Vučković
OŠ "Jesenice"
DUGI RAT
Darija Mladin
Ana Vilić
Žarka Šljivić
 
OŠ "Dugopolje"
DUGOPOLJE
Marija Gašpar
(dijelom zamjena Katarina Ivanović)
Hrvoje Rogulj
Ivica Pavela
PŠ Kotlenice - Ivica Pavela
OŠ "Gradac"
GRADAC
Ružica Renić
Tereza Vučinić 
(zamjena Martina Sablić Brbić)
PŠ Brist - Tereza Vučinić (zamjena Martina Sablić Brbić)
PŠ Drvenik - Tereza Vučinić (zamjena Martina Sablić Brbić)
OŠ "Grohote"
GROHOTE
Žarka Šljivić
don Vinko Beus
 
OŠ Ivana Mažuranića
HAN
Sandra Milanović
Paula Alagušić
PŠ Gala - Sandra Milanović
PŠ Gljev - Sandra Milanović
PŠ Bajagić - Sandra Milanović
OŠ Dinka Šimunovića
HRVACE
Stipe Dukić
Jelena Krolo
PŠ Potravlje - Stipe Dukić i Jelena Krolo
PŠ Bitelić - don Josip Bečić
OŠ "Stjepan Radić"
IMOTSKI
Anela Kukavica
s. Antonela Malenica
Hrvoje Vuica
PŠ Kamenmost - Hrvoje Vuica
PŠ Vinjani Donji - Hrvoje Vuica
OŠ "Josip Vergilij Perić"
IMOTSKI
Marija Bubalo
s. Antonela Malenica
Marija Škeva
PŠ Glavina Donja - fra Zoran Kutleša
PŠ Kukavice - Marija Škeva
PŠ Kutleše - Marija Škeva
PŠ Lončari - Marija Škeva
OŠ Kneza Trpimira
KAŠTEL GOMILICA
Zdenka Krokar
Marija s. Marinela Delonga
Lucija Crljen
Ivana Žuvela
 
OŠ "Ostrog"
KAŠTEL LUKŠIĆ
Marijana Jasna Marasović
Mario Žuvela
(dijelom zamjena Sandra Brođanac Sremac)
Marina Marinović
Katija Zoraja
 
OŠ "Bijaći"
KAŠTEL NOVI
Katica Radačić
Natalija Burazin
(dijelom zamjena Sandra Brođanac Sremac)
Mario Žuvela
Ružica Šarić
 
OŠ prof. Filipa Lukasa
KAŠTEL STARI
Milka Radačić
Anita Parčina
Radojka Slugan
Sunčica Semerad
 
OŠ kneza Mislava
KAŠTEL SUĆURAC
Joško Krokar
Svjetlana Ćurković
Marija Bedalov
 
OŠ Petra Kružića
KLIS
Vedrana Balić
Šima Valenta
PŠ Konjsko - Šima Valenta
PŠ Prugovo - Radojka Slugan
PŠ Kosa - Radojka Slugan
OŠ "Ivo Dugandžić Mišić"
KOMIN
Monika Ćopo
Tereza Vučinić
(zamjena Martina Sablić Brbić)
 
OŠ "Tin Ujević"
KRIVODOL
Slava Ćelić
Branimir Poljak
PŠ Poljica - Slava Ćelić i
don Petar Čondić-Kapetanov
PŠ Ivanbegovina - don Petar Čondić-Kapetanov
PŠ Grubine - fra Nedjeljko Čarapić, Branimir Poljak i Valentina Galić Botić
OŠ "Kula Norinska"
KULA NORINSKA
Ivanka Šešelj PŠ Krvavac - Ivanka Šešelj
OŠ Silvija Stahimira Krančevića
LOVREĆ
Ružica Vuletić  
OŠ o. Petra Perice
MAKARSKA
Zdenka Mravičić
Ružica Renić
Silvana Andrijašević
don Mislav Šaškor
PŠ Promajna - Silvana Andrijašević
OŠ Stjepana Ivičevića
MAKARSKA

Petar Kelvišer
Ante Mravičić
Ivana Miloš
Marijana Vela
don Jure Lovričević
don Ivan Mamić

 
OŠ don Mihovila Pavlinovića
METKOVIĆ

Marinko Tošić
Tomislav Medak
Vinka Cikojević
don Igor Goleš

PŠ Prud - don Milivoj Čalo
PŠ Vid - Tomislav Medak
OŠ Stjepana Radića
METKOVIĆ
Elena Jelčić Sulić
Mirela Raguž
s. Mila Deak
Krešimir Jurić
fra Denis Šimunović
PŠ Bijeli Vir - Ivanka Šešelj
PŠ Mlinište - Krešimir Jurić
OŠ kneza Branimira
MUĆ DONJI
Marijana Zeljković
Šima Valenta
PŠ Brštanovo - Šima Valenta
PŠ Gornji Muć - don Ivica Barišić
OŠ "Neorić–Sutina"
NEORIĆ
Marijana Zeljković  
OŠ Okruk u Okrugu Gornjem
OKRUG GORNJI
Svjetlana Džaja
(zamjena Lucija Munjiza)
Tončica Josipović
 
OŠ "Josip Pupačić"
OMIŠ

Ružica Matijević
Antun Budimir
Sanja Pešić
Ivana Miloš
Branka Mlinar

PŠ Kučiće - Ružica Matijević
OŠ "Kamešnica"
OTOK
Vesna Škopljanac-Mačina
Ankica Katić Jurela
fra Nikica Ajdučić
PŠ Ruda - Ankica Bacelj i Ankica Katić Jurela
PŠ Udovičići - Vesna Škopljanac-Mačina
OŠ "Opuzen"
OPUZEN
Ivan Kozina
Rosanda Lovrić
Martina Ostojić
PŠ Blace - don Mario Mihanović
OŠ "Otrići-Dubrave"
OTRIĆ SEOCI
don Stanko Kačunić
Monika Ćopo
 
OŠ "Vladimir Nazor"
PLOČE

Kristina Sršen
Anđelka s. Angelina Tokić
Danijela Lozina Ostojić

PŠ Rogotin - don Dalibor Milina
OŠ don Mihovila Pavlinovića
PODGORA

Silvana Andrijašević
Valentina Galić-Botić

PŠ Živogošće - Valentina Galić-Botić
PŠ Drašnice - fra Ante Buljan
PŠ Igrane - fra Ante Buljan
OŠ "Strožanac"
PODSTRANA

Ankica Cicvarić
Ana s. Augustina Vukančić
Tea Mardešić
Darko Pejković
don Mirko Šakić

 
OŠ "Ivan Leko"
PROLOŽAC DONJI
Maja Ivanko
Valentina Galić Botić
PŠ Meteri - Valentina Galić Botić
PŠ Dolića Draga - don Neven Vuković
OŠ "Runović"
RUNOVIĆ
Snježana Bubalo
fra Ivica Omazić
PŠ Sebišina - fra Ivica Omazić
OŠ kralja Zvonimira
SEGET DONJI
Ana Ševo
Ariana Tomaš
Irena Cuculić
PŠ Ljubitovica - Ariana Tomaš
OŠ fra Pavla Vučkovića
SINJ
Danja Milun
Bosiljka Mandac
PŠ Brnaze - s. Mirela Delonga
PŠ Turjaci - Berislav Perković Paloš
OŠ Ivana Lovrića
SINJ

Mirjana Đula
Ivana Dolić
Marija Perković-Paloš
Silvija Vučković

PŠ Glavice - Ivana Dolić
PŠ Radošić - Silvija Vučković
OŠ Marka Marulića
SINJ
Berislav Perković-Paloš
Nađa Buljan
Nives Šušnjara
s. Mirela Delonga
PŠ Karakašica - Berislav Perković-Paloš i Nađa Buljan
PŠ Lučane - Nađa Buljan
PŠ Čitluk - Nives Šušnjara
OŠ "Slatine"
SLATINE
Irena Cuculić  
OŠ don Lovre Katića
SOLIN
Antonija Dukić
(dijelom zamjena Petra Matijević)
Renato Đikić
Marija Zubin
Sandra s. Rebeka Batarelo
 
OŠ kralja Zvonimira
SOLIN

Snježana Rađa
Zdravka Vrdoljak
Ivana Žuvela
Dragica Domjanović

PŠ Rupotine - Dragica Domjanović

OŠ kraljice Jelene
SOLIN

Ksenija Jelavić-Šako
Ivana Zrinušić
Tomislav Budić
Anđa Dževrnja Viro
don Klement Radosoljić
don Roko Kaštelan
Sandra s. Rebeka Batarelo

PŠ Mravince - Anđa Dževrnja Viro
PŠ Kučine - Tomislav Budić
OŠ Vjekoslava Paraća
SOLIN
Matija Zečević
Mirjana Nejašmić
Duje Runje
PŠ Vranjic - Duje Runje
OŠ "Bol"
SPLIT
Sanja Đivanović
Antonija Lončar Jelavić-Šako
Anita Parčina
 
OŠ "Brda"
SPLIT

Nevenka Grbeša
Gordana Kelava
don Darko Matijević

 
OŠ "Blatine-Škrape"
SPLIT

Sanja Vučković
Ivana Radoš
Damir Šamija
don Ivan Zovko

 
OŠ "Dobri"
SPLIT
Ineska s. Ines Elek
Dragan Mamić
 
OŠ "Lokve-Gripe"
SPLIT
Ines Paut
Ivanka Valenta
 
OŠ "Kamen-Šine"
SPLIT
Ivana Grabić
Marija Zubin
o. Ante Jakus
PŠ Sirobuja - Ljerka s. Monika Havliček
OŠ "Kman–Kocunar"
SPLIT
Renata Ruić
Andrea Ćapin
Marija Bedalov
 
OŠ "Lučac"
SPLIT
Dubravka Bjelica
Meri Dadić
Ružica Amižić
 
OŠ "Manuš"
SPLIT
Nediljka s. Katarina Čotić
Anita Lukšić-Nimac
Ineska s. Ines Elek
 
OŠ "Marjan"
SPLIT
Dijana Ćubelić
Jelka s. Jelena Marević
KBC Firule - Jelka s. Jelena Marević
OŠ "Mejaši"
SPLIT
Jadranka Sočo
Marija Koštić
Ana Jukić
Ana Mari Marčić
(dijelom zamjena Anamarija Luković)
 
OŠ "Meje"
SPLIT
Dijana Čondić-Kapetanov
Neda Mustapić
 
OŠ "Mertojak"
SPLIT
Nikolina Kalajžić
Milena Budimir
Nives Kekez
 
OŠ "Plokite"
SPLIT
Miranda Banovac
(zamjena Jelena Teklić)
Sara Pleština
 
OŠ "Pojišan"
SPLIT
Meri Jurić
Esma Bojanić
Danica Bašić
 
OŠ Pujanki
SPLIT
Ružica Amižić
Snježana Brzica
Divna Latković
 
OŠ "Ravne njive-Neslanovac"
SPLIT
Svemirka Grčić
Silvana Grubić
Antonija Matković Vuin
Neda Mustapić
 
OŠ "Skalice"
SPLIT
Marija s. Lidija Čotić
Katarina Brekalo
Tea Mardešić
 
OŠ "Spinut"
SPLIT
Ružica Maleš
s. Marina Fuštar
Marija Dujmović Bakota
 
OŠ "Split 3"
SPLIT
Marija Bojčić
Ratka Pivčević
Zorica Šitum
Dragica Domjanović
 
OŠ "Sućidar"
SPLIT
Mirjana Vuletić
Ivana Vukosav
Danijela Cibilić
(zamjena Kristina Sikirica)
Jelena Samardžić
 
OŠ "Trstenik"
SPLIT

Mirjana Mešin
Jelena Grabovac
(zamjena Ivan Šipić)
Marija Dujmović Bakota

 
OŠ "Visoka"
SPLIT
Neda Mustapić
Marija s. Rafaela Katić Jurela
don Ivan Šesto
 
OŠ "Žnjan-Pazdigrad"
SPLIT

Belinda Buzov
Mira Ecegović
Nenad Palac
don Ante Čotić
don Domagoj Durdov

 
Privatna osnovna škola "Harfa"
SPLIT
Ljubica Kovač
Jelena Samardžić
 
OŠ "Gornja Poljica"
SRIJANE
Marinka Marunica Žolo
(zamjena Petra Bilokapić)
don Tihomir Jurčić
don Ivan Prelas
 
OŠ "Srinjine"
SRINJINE
Marina Jelić
Nenad Palac
 
OŠ fra Ante Gnječa
STAŠEVICA
Zlatko Bartulović
Martina Ostojić
 
OŠ "Stobreč"
STOBREČ
Niveska Klarić
Rudolf Ljubos
 
OŠ "Studenci"
STUDENCI
Branimir Poljak  
OŠ "Dr. fra Karlo Balić"
ŠESTANOVAC
Ruža s. Branimira Lozo
Marija Bekavac
PŠ Blato n/C - Marija Bekavac
OŠ "Stjepan Radić"
TIJARICA
Marija Maleš
don Mate Lekić
 
OŠ "Trilj"
TRILJ

Vesna Tadić
Julijana Hrvoić
Marina Šušnjara
don Ante Gabrilo

PŠ Košute - Ivica Pavela i Marija Maleš
PŠ Grab - Ankica Bacelj, Marina Šušnjara i Marija Maleš
PŠ Vedrine - Marina Šušnjara
PŠ Bisko - Marina Šušnjara
PŠ Čaporice - Julijana Hrvoić
PŠ Velić - Marina Šušnjara
PŠ Vojnić - don Ante Gabrilo
PŠ Ugljane - Marina Šušnjara
OŠ majstor Radovana
TROGIR
Ksenija Maras
Irena Ivačić
Helena Bunja
 
OŠ "Petar Berislavić"
TROGIR
Vesna Barać
Ana Katić
 
OŠ "Tučepi"
TUČEPI
Marina Šimić  
OŠ "Ivan Duknović"
MARINA
/ PŠ Vinišće - don Mate Munitić
OŠ "Vrgorac"
VRGORAC

Zlatko Bartulović
Josip Lasić
Željka Nenadić Bušić
fra Josip Repeša

PŠ Ravča - Željka Nenadić Bušić
PŠ Kokorići - Željka Nenadić Bušić
PŠ Dusina - Željka Nenadić Bušić
PŠ Stilja - don Ivan Đonlić
PŠ Veliki Prolog - don Dražen Radman
PŠ Umčane - Željka Nenadić Bušić
PŠ Podprolog - Željka Nenadić Bušić
OŠ Milana Begovića
VRLIKA
Mateja Marić
(zamjena Luka Maleš)
 
OŠ "Zagvozd"
ZAGVOZD
Marija Perić
don Mario Čagalj
don Pero Badrov
PŠ Dobrinče - don Marijo Čagalj
PŠ Slivno - Marija Perić
OŠ "Zmijavci"
ZMIJAVCI
Andrijana Bagarić
Viktor Bušić
PŠ Šute - Marija Bekavac i Viktor Bušić
PŠ Podbablje - fra Nedjeljko Čarapić
PŠ Znaori - Andrijana Bagarić i Marija Bekavac
PŠ Drum - Marija Bekavac
OŠ "Žrnovnica"
ŽRNOVNICA
Matilda Mužinić
Rudolf Ljubos
don Mario Matković
Ana Radica
(zamjena Maja Rončević)
PŠ Sitno Gornje - Rudolf Ljubos
PŠ Sitno Donje - Rudolf Ljubos

Zanimljivosti

Od 264 pape 131 je promijenio ime, ali niti jedan se nije zvao Petar osim sv. Petra. Zanimljivo je i da se papa Ivan XIV krštenim imenom zvao Pietro tj. Petar. Prvi papa koji je promijenio ime je Ivan II. Njegovo pravo ime bilo je Merkur i zvučalo je previše poganski.

Humor

Zaručnici došli na vjenčanje sa zakašnjenjem od oko sat vremena. Kad su napokon stigli župnik će ljutito: Sljedeći put vas neću čekati ni minute!!!

Poslovice

Ime nije ništa! Što nazivamo ružom to bi slatko mirisalo i s drugim imenom. (Shakespear)