Raspored vjeroučitelja u osnovnim školama 2019./2020.

Osnovna školaVjeroučiteljiPodručne škole
OŠ Josipa Jovića
ARŽANO
Damir MandićPŠ Svib - Damir Mandić
OŠ Bariše Granića Meštra
BAŠKA VODA
s. Ankica Džajić
fra Petar Vrljičak
 
OŠ Dr. Franje Tuđmana
BRELA
don Ivan Kovačević
Tea Mardešić
 
OŠ Ivana Gorana Kovačića
CISTA VELIKA
Hrvoje RoguljPŠ Cista Provo - Ružica Vuletić
OŠ "1. listopada 1942."
ČIŠLA
Ljubica TabakPŠ Dubrava - Miljenko Strujić
PŠ Kostanje - Miljenko Strujić
PŠ Gata - Darko Pejković
PŠ Tugare - Ljubica Tabak
OŠ Ante Starčevića
DICMO
Anđela Barać
Paula Alagušić
PŠ Krušvar - don Petar Dukić
OŠ "Jesenice"
DUGI RAT
Darija Mladin
Ana Vilić
Žarka Karoglan
 
OŠ "Dugopolje"
DUGOPOLJE
Marija Gašpar
Hrvoje Rogulj
Ivica Pavela
PŠ Kotlenice - Ivica Pavela
OŠ "Gradac"
GRADAC
Ružica Renić
Tereza Vučinić
PŠ Brist - Tereza Vučinić
PŠ Drvenik - Tereza Vučinić
OŠ "Grohote"
GROHOTE
Žarka Karoglan
don Vinko Beus
 
OŠ Ivana Mažuranića
HAN
s. Vjera Gulić
Paula Alagušić
PŠ Gala - s. Vjera Gulić
PŠ Gljev - s. Vjera Gulić
PŠ Bajagić - s. Vjera Gulić
OŠ Dinka Šimunovića
HRVACE
Stipe Dukić
Jelena Krolo
PŠ Potravlje - Stipe Dukić i Jelena Krolo
PŠ Bitelić - don Josip Bečić
OŠ "Stjepan Radić"
IMOTSKI
Anela Kukavica
s. Antonela Malenica
Marija Škeva
Marija Bekavac
PŠ Kamenmost - Marija Bekavac
PŠ Vinjani Donji - Marija Škeva
OŠ "Josip Vergilij Perić"
IMOTSKI
Marija Bubalo
s. Antonela Malenica
Veronika Galić
PŠ Glavina Donja - fra Zoran Kutleša
PŠ Kukavice - Marija Škeva
PŠ Kutleše - Marija Škeva
PŠ Lončari - Marija Škeva
OŠ Kneza Trpimira
KAŠTEL GOMILICA
Zdenka Krokar
Marija s. Marinela Delonga
Lucija Crljen
Ivana Žuvela
(zamjena Marija Bedalov)
 
OŠ "Ostrog"
KAŠTEL LUKŠIĆ
Ana Biliškov
Marijana Marasović
Mario Žuvela
Marina Marinović
 
OŠ "Bijaći"
KAŠTEL NOVI
Katica Radačić
Natalija Burazin
Mario Žuvela
Ružica Šarić
 
OŠ prof. Filipa Lukasa
KAŠTEL STARI
Milka Radačić
Nives Vilić
Anita Parčina
Radojka Slugan
 
OŠ kneza Mislava
KAŠTEL SUĆURAC
Joško Krokar
Svjetlana Ćurković
Marija s. Vedrana Ivišić
 
OŠ Petra Kružića
KLIS
Vedrana Balić
Šima Valenta
PŠ Konjsko - Vedrana Balić
PŠ Kosa - Šima Valenta i Radojka Slugan
PŠ Prugovo - Radojka Slugan
OŠ "Ivo Dugandžić Mišić"
KOMIN
Monika Ćopo
Tereza Vučinić
 
OŠ "Tin Ujević"
KRIVODOL
Slava Ćelić
Branimir Poljak
PŠ Poljica - Slava Ćelić i
don Petar Čondić-Kapetanov
PŠ Ivanbegovina - don Petar Čondić-Kapetanov
PŠ Grubine - fra Nedjeljko Čarapić, Ivana Grabić i Branimir Poljak
OŠ "Kula Norinska"
KULA NORINSKA
Ivanka ŠešeljPŠ Krvavac - Ivanka Šešelj
PŠ Momići - Ivanka Šešelj
OŠ Silvija Stahimira Krančevića
LOVREĆ
Ružica Vuletić 
OŠ o. Petra Perice
MAKARSKA
Zdenka Mravičić
Ružica Renić
Silvana Andrijašević
don Mislav Šaškor
PŠ Promajna - Silvana Andrijašević
OŠ Stjepana Ivičevića
MAKARSKA
Petar Kelvišer
Ante Mravičić
Ivana Miloš
Marijana Vela
 
OŠ don Mihovila Pavlinovića
METKOVIĆ
Marinko Tošić
Marija s. Marijana Cvitanović
Tomislav Medak
Vinka Cikojević
don Dino Prkut
PŠ Prud - don Milivoj Čalo
PŠ Vid - Tomislav Medak
OŠ Stjepana Radića
METKOVIĆ
Elena Jelčić Sulić
Mirela Raguž
s. Mila Deak
Krešimir Jurić
fra Darijo Sinković
PŠ Bijeli Vir - Ivanka Šešelj
PŠ Mlinište - Krešimir Jurić
OŠ kneza Branimira
MUĆ DONJI
Marijana Zeljković
Šima Valenta
PŠ Brštanovo - Šima Valenta
PŠ Gornji Muć - don Carlos Taborda
OŠ "Neorić–Sutina"
NEORIĆ
Marijana Zeljković
don Nikola Golemac
 
OŠ "Josip Pupačić"
OMIŠ

Kate Mrčelić
Ružica Matijević
Antun Budimir
Sanja Pešić
Ivana Miloš
Branka Mlinar

PŠ Kučiće - Ružica Matijević
OŠ "Kamešnica"
OTOK
Vesna Škopljanac-Mačina
Ankica Katić Jurela
fra Nikica Ajdučić
PŠ Ruda - Ankica Bacelj
PŠ Udovičići - Vesna Škopljanac-Mačina
OŠ "Opuzen"
OPUZEN
Filipa s. Marijanka Dominiković
Rosanda Lovrić
(zamjena Ante Batinović)
Vinka Cikojević
PŠ Blace - don Mario Mihanović
OŠ "Otrići-Dubrave"
OTRIĆ SEOCI
don Domagoj Jelača
Monika Ćopo
 
OŠ "Vladimir Nazor"
PLOČE

Kristina Sršen
Anđelka s. Angelina Tokić
Ante Batinović

PŠ Rogotin - don Ivica Barišić
OŠ don Mihovila Pavlinovića
PODGORA

Silvana Andrijašević
don Ante Bekavac
Marijana Vela

PŠ Živogošće - Marijana Vela
PŠ Drašnice - fra Ante Buljan
PŠ Igrane - fra Ante Buljan
OŠ "Strožanac"
PODSTRANA

Ankica Cicvarić
Branka Čaljkušić
Ana s. Augustina Vukančić
Tea Mardešić
Ivana Grabić
don Ante Vranković
don Nikola Mikačić

 
OŠ "Ivan Leko"
PROLOŽAC DONJI
Maja Ivanko
Ivana Grabić
fra Vinko Gudelj
PŠ Meteri - Ivana Grabić
PŠ Ričice - Maja Ivanko
PŠ Dolića Draga - don Neven Vuković
OŠ "Runović"
RUNOVIĆ
Snježana Bubalo
fra Ivica Omazić
PŠ Sebišina - fra Ivica Omazić
OŠ kralja Zvonimira
SEGET DONJI
Ana Ševo
Ariana Tomaš
Sandra Brođanec Sremec
PŠ Ljubitovica - Ariana Tomaš
PŠ Prapatnica - Sandra Brođanec Sremec
OŠ fra Pavla Vučkovića
SINJ
Danja Milun
Bosiljka Mandac
PŠ Brnaze - Ankica s. Dominika Vrdoljak
PŠ Turjaci - Berislav Perković Paloš
OŠ Ivana Lovrića
SINJ

Mirjana Đula
Ivana Dolić
Marija Perković-Paloš
Silvija Vučković
fra Marko Đerek

PŠ Glavice - Ivana Dolić
PŠ Radošić - Silvija Vučković
OŠ Marka Marulića
SINJ
Berislav Perković-Paloš
Nađa Buljan
Nives Šušnjara
Ankica s. Dominika Vrdoljak
PŠ Karakašica - Nađa Buljan i
Nives Šušnjara
PŠ Lučane - Nađa Buljan
PŠ Čitluk - Nives Šušnjara
OŠ "Slatine"
SLATINE
Gordana Kelava 
OŠ don Lovre Katića
SOLIN
Antonija Dukić
Renato Đikić
Sandra s. Rebeka Batarelo
 
OŠ kralja Zvonimira
SOLIN
Snježana Rađa
Zdravka Vrdoljak
Dragica Domjanović
PŠ Rupotine - Ivana Žuvela
(zamjena Marija Bedalov)

OŠ kraljice Jelene
SOLIN
Ksenija Jelavić-Šako
Ivana Zrinušić
Tomislav Budić
Anđa Dževrnja Viro
don Stanko Kaćunić
PŠ Mravince - Anđa Dževrnja Viro
PŠ Kučine - Tomislav Budić
OŠ Vjekoslava Paraća
SOLIN
Matija Zečević
Mirjana Nejašmić
Anita Parčina
Marija s. Vedrana Ivišić
PŠ Vranjic - Anita Parčina
OŠ "Bol"
SPLIT
Sanja Đivanović
Željka Retelj
Mirjana Mešin
 
OŠ "Brda"
SPLIT
Sunčica Semerad
Nevenka Grbeša
 
OŠ "Blatine-Škrape"
SPLIT

Sanja Vučković
Ivana Radoš
Ana Mari Marčić

 
OŠ "Dobri"
SPLIT
Ineska s. Ines Elek
Dragan Mamić
 
OŠ "Gripe"
SPLIT
Ines Paut
Ivanka Valenta
 
OŠ "Kamen-Šine"
SPLIT
Nives Muše
(zamjena Duje Runje)
o. Smiljenko Brnadić
o. Branko Zebić
PŠ Sirobuja - Ana s. Terezija Havliček
OŠ "Kman–Kocunar"
SPLIT
Renata Ruić
Andrea Ćapin
Darko Pejković
 
OŠ "Lučac"
SPLIT
Dubravka Bjelica
Meri Dadić
 
OŠ "Manuš"
SPLIT
Nediljka s. Katarina Čotić
Anita Lukšić-Nimac
Ineska s. Ines Elek
 
OŠ "Marjan"
SPLIT
Dijana Ćubelić
Jelka s. Jelena Marević
Ana Mari Marčić
KBC Firule - Jelka s. Jelena Marević
OŠ "Mejaši"
SPLIT
Jadranka Sočo
Marija Koštić
Ana Petrina
Zrinka Plenković
don Josip Ulić
 
OŠ "Meje"
SPLIT
Dijana Čondić-Kapetanov
Ana-Mari Marčić
 
OŠ "Mertojak"
SPLIT
Nikolina Kalajžić
Milena Budimir
Nives Kekez
Neda Mustapić
 
OŠ "Plokite"
SPLIT
Miranda Banovac
Ljiljana Matković
 
OŠ "Pojišan"
SPLIT
Meri Jurić
Esma Bojanić
Danica Bašić
 
OŠ Pujanki
SPLIT
Ružica Amižić
Snježana Brzica
Divna Latković
don Ivan Zovko
 
OŠ "Ravne njive"
SPLIT
Svemirka Grčić
Silvana Grubić
Antonija Matković Vuin
 
OŠ "Skalice"
SPLIT
Marija s. Lidija Čotić
Katarina Brekalo
Hrvoje Krešimir Čotić
 
OŠ "Spinut"
SPLIT
Ružica Maleš
Ana s. Tamara Bota
don Danko Kovačević
 
OŠ "Split 3"
SPLIT
Marija Bojčić
Ratka Pivčević
Zorica Šitum
Dragica Domjanović
 
OŠ "Sućidar"
SPLIT
Mirjana Vuletić
Ivana Vukosav
Danijela Cibilić
(zamjena Marija Dujmović Bakota)
don Ivan Čotić
 
OŠ "Trstenik"
SPLIT
Ljubica Kundid
Mirjana Mešin
Josipa Stipica
 
OŠ "Visoka"
SPLIT
Neda Mustapić
Marija s. Rafaela Katić Jurela
don Pero Badrov
 
OŠ "Žnjan-Pazdigrad"
SPLIT

Belinda Buzov
Mira Ecegović
don Ante Čotić
don Domagoj Durdov

 
OŠ "Gornja Poljica"
SRIJANE
Marinka Marunica Žolo
don Tihomir Jurčić
don Ivan Prelas
 
OŠ "Srinjine"
SRINJINE
Marina Jelić
David Šaškor
 
OŠ fra Ante Gnječa
STAŠEVICA
Zlatko Bartulović
Vinka Cikojević
 
OŠ "Stobreč"
STOBREČ
Niveska Klarić
Rudolf Ljubos
 
OŠ "Studenci"
STUDENCI
Branimir Poljak 
OŠ "Dr. fra Karlo Balić"
ŠESTANOVAC
Ruža s. Branimira Lozo
Martina Ostojić
PŠ Blato n/C - Ruža s. Branimira Lozo
OŠ "Stjepan Radić"
TIJARICA
Marija Maleš
(zamjena Mateja Marić)
don Mate Lekić
 
OŠ "Trilj"
TRILJ

Vesna Tadić
Julijana Hrvoić
Marina Šušnjara
don Stipe Ljubas
Marija Maleš
(zamjena Mateja Marić)
don Ante Gabrilo

PŠ Košute - Ivica Pavela i Marija Maleš
PŠ Grab - Ankica Bacelj
PŠ Vedrine - Marina Šušnjara
PŠ Bisko - Marina Šušnjara
PŠ Čaporice - Julijana Hrvoić
PŠ Velić - Marina Šušnjara
PŠ Vojnić - don Ante Gabrilo
PŠ Ugljane - Marina Šušnjara
PŠ Jabuka - Marina Šušnjara
OŠ majstor Radovana
TROGIR
Ksenija Maras
Irena Ivačić
Helena Bunja
 
OŠ "Petar Berislavić"
TROGIR
Vesna Barać
Ana Katić
PŠ Okrug - Tončica Josipović,
Svjetlana Džaja i don Miroslav Rubić
OŠ "Tučepi"
TUČEPI
Marina Šimić 
OŠ "Ivan Duknović"
MARINA
/PŠ Vinišće - Gordana Kelava
OŠ "Vrgorac"
VRGORAC

Zlatko Bartulović
Josip Lasić
Željka Nenadić Bušić
(dijelom zamjena Martina Ostojić)
fra Josip Repeša

PŠ Ravča - Zlatko Bartulović
PŠ Kokorići - Željka Nenadić Bušić
PŠ Dusina - Željka Nenadić Bušić
PŠ Stilja - don Ivan Đonlić
PŠ Orah - don Ivan Đonlić
PŠ Veliki Prolog - don Dražen Radman i
Željka Nenadić Bušić
PŠ Umčane - Željka Nenadić Bušić
PŠ Podprolog - Željka Nenadić Bušić
PŠ Zavojane - fra Dujo Jukić
OŠ Milana Begovića
VRLIKA
Sandra Milanović 
OŠ "Zagvozd"
ZAGVOZD
Marija Perić
don Mario Čagalj
don Mate Munitić
PŠ Dobrinče - don Marijo Čagalj
PŠ Slivno - Marija Perić
OŠ "Zmijavci"
ZMIJAVCI
Andrijana Bagarić
Viktor Bušić
PŠ Šute - Marija Bekavac, Viktor Bušić i Mirna Bubalo
PŠ Podbablje - fra Nedjeljko Čarapić
PŠ Znaori - Andrijana Bagarić i Mirna Bubalo
PŠ Drum - Marija Bekavac
OŠ "Žrnovnica"
ŽRNOVNICA
Matilda Mužinić
Rudolf Ljubos
don Mario Matković
s. Ksenija Franjo
PŠ Sitno Gornje - Rudolf Ljubos
PŠ Sitno Donje - Rudolf Ljubos

Zanimljivosti

Najveći Kristov kip na svijetu je betonski kip Krista Otkupitelja u Rio de Janeiru (30m). Nalazi se na planini Corcovado s pogledom na gradsku luku. Svojim raširenim rukama Krist blagoslivlje grad.

Humor

Došli djed i baka pred rajska vrata. Petar ih pogleda i reče: dobri ste ljudi bili zaslužili ste da uđete. Malo ih provede okolo da vide kako se živi u raju. Gledaju oni, ljudi zadovoljni, nasmješeni… Nakon nekog vremena djed će baki: Ti, i tvoja zdrava hrana, mogao sam ovdje doći prije 30 godina!

Poslovice

Tko laže vas, lagat će i protiv vas. (Hrvatska poslovica)