Sastanak predstojnika Katehetskog ureda s polaznicama seminara za odgojiteljice u vjeri

Split, 31. listopada 2010.

Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Splitu organizira jednogodišnji teološko-katehetski seminar u svrhu osposobljavanja odgojiteljica za katolički vjerski odgoj u predškolskim ustanovama.

Seminar, na koji su prijavljene 32 odgojiteljice, započinje u subotu 7. studenoga u prostorijama splitskoga KBF-a. Predstojnik Katehetskog ureda mr. Josip Periš, koji je ujedno i voditelj seminara, susreo se u subotu 31. listopada u prostorijama KBF-a u Splitu s odgojiteljicama koje će sudjelovati na seminaru kako bi ih upoznao s detaljnim programom seminara.

Predavanja će se održavati tijekom akademske godine kroz 16 subota po 5 sati, u vremenu od 8.30 do 12.45. Pohađanje predavanja je obvezno, kao i polaganje ispita iz pojedinih predmeta. Temeljni sadržaj uzet je iz Katekizma Katoličke Crkve kojeg će pojedini predavač prilagoditi satnici koja mu stoji na raspolaganju. Seminar obuhvaća 9 teoloških disciplina i praktične vježbe sa sveukupnim fondom od 90 nastavnih sati.

odgojiteljice u vjeri 2009 seminar

polaznice seminara na sastanku s predstojnikom Katehetskog ureda

Radi se o projektu postupnog uvođenja vjerskog odgoja u predškolske ustanove prema “Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, te provedbenom Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama“, sklopljenom između Vlade RH i HBK.

Ne radi se o uvođenju zasebnog sata vjeronauka, nego se kršćanski vjerski odgoj želi integrirati u redoviti odgojiteljski rad s djecom u predškolskim ustanovama. Zavod za unapređenje školstva uputio je službeni dopis na sve predškolske ustanove u Republici Hrvatskoj o mogućnosti i potrebi teološko-katehetskog doškolovanja onih odgojiteljica koje to žele i koje bi se u sklopu svog redovitog odgojiteljskog rada bavile i vjerskim odgojem. Imajući u vidu da se radi o osobama koje se samoinicijativno i bez prisile žele uključiti u pohađanje ovog seminara, upisnina za sve polaznike je 400 kuna. Očekujemo da predškolske ustanove u kojima odgojiteljica radi plati upisninu, a ostale troškove doškolovanja platit će Splitsko-makarska nadbiskupija, naglasio je mr. Periš.

Na kraju seminara svim polaznicima, koji budu redovito pohađali predavanja i položili sve ispite, bit će izdana posebna potvrdnica. Na temelju potvrdnice o završenom seminaru dijecezanski biskup dodijelit će kanonski mandat (missio canonica), s kojim će pojedina odgojiteljica i službeno provoditi vjerski odgoj u predškolskoj ustanovi u kojoj je zaposlena.

odgojiteljice u vjeri 2009 seminar1

buduće odgojiteljice u vjeri pažljivo slušaju obavijesti iz Kat. ureda

Govoreći o osnovnim uvjetima polaznika seminara predstojnik KU istaknuo je da seminar upisuju odgojiteljice koje već rade u predškolskim ustanovama i imaju odgovarajuću stručnu spremu; poglavito one odgojiteljice koje su već sudjelovale na seminarima o predškolskom vjerskom odgoju i imaju o tome pisanu potvrdnicu; odgojiteljice koje na temelju svog osobnog kršćanskog opredjeljenja imaju afiniteta za vjerski odgoj u vrtićima; odgojiteljice koje imaju osnovnu kršćansku formaciju i uključene su u život svoje župne zajednice; odgojiteljice koje imaju odgovarajuću stručnu spremu, ispunjaju ostale uvjete, a nisu još zaposlene ili nisu u stalnom radnom odnosu; osobe koje studiraju predškolski odgoj u perspektivi budućeg rada u dječjim vrtićima. Rok za prijavu bio je do 23. listopada, a potrebna dokumentacija je: pisana molba Katehetskom uredu, dokument o stručnoj spremi za predškolski odgoj, krsni list, potvrda o crkvenom vjenčanju (ili krizmi za one koji nisu vjenčani), posvjedočenje župnika ili crkvenog poglavara o kršćanskom životu i prikladnosti kandidata.

Silvana Burilović

TEOLOŠKO-KATEHETSKI SEMINAR ZA ODGOJITELJICE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 2009/2010.

Zanimljivosti

Bijela crkva Sacre-Coeur (Srca Isusova) na Brdu mučenika u Parizu poznato je okupljalište mladih. S tog mjesta se pruža jedan od najljepši pogleda na grad.

Humor

Na Havajima uzimaju drugi pokrivač. +18°C Dalmatinci, Talijani i Grci uključuju grijanje. +15°C Dalmatinci panično kupuju drugu jaknu od perja s kapuljačom. +10°C Dio životinja priprema se za zimski san. +5°C Dalmatinci masovno odlaze na bolovanje. 0°C Talijanski automobili ne mogu upaliti. -1°C Dah se jasno vidi, a Rusi jedu sladoled i piju hladno pivo. -10°C Francuski automobili ne mogu upaliti. -12°C Politicari počinju pričati o beskućnicima. -15°C Američki automobili ne mogu upaliti. -20°C Dah se može, ne samo vidjeti nego i čuti. -25°C Japanski automobili ne mogu upaliti. -29°C Njemački automobili ne mogu upaliti. -30°C Rusi zakopčavaju gornje gumbe na košuljama. -35°C Ni jedan normalni automobil ne može upaliti. -40°C Ruski automobil ne može upaliti. -50°C Mnogi stanovnici Helsinkija umiru od hladnoće. -60°C U Moskvi zakopčavaju kapute, navlače šubare i rukavice. -80°C Čak i odvjetnici zavlače ruke u vlastite džepove. -100°C Oceani su pokriveni višemetarskim ledom te izumire posljednja flora i fauna na zemlji. -120°C Alkohol se smrzava, a Rusi padaju u tešku depresiju. -273,15°C Takozvana “apsolutna nula” prekida kretanje elementarnih čestica u svakoj materiji. Sa smrznutim suzama na licu, zadnji preživjeli Rus posljednjom snagom liže okamenjeni grumen votke.

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)