Sastanak predstojnika Katehetskog ureda s polaznicama seminara za odgojiteljice u vjeri

Split, 31. listopada 2010.

Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Splitu organizira jednogodišnji teološko-katehetski seminar u svrhu osposobljavanja odgojiteljica za katolički vjerski odgoj u predškolskim ustanovama.

Seminar, na koji su prijavljene 32 odgojiteljice, započinje u subotu 7. studenoga u prostorijama splitskoga KBF-a. Predstojnik Katehetskog ureda mr. Josip Periš, koji je ujedno i voditelj seminara, susreo se u subotu 31. listopada u prostorijama KBF-a u Splitu s odgojiteljicama koje će sudjelovati na seminaru kako bi ih upoznao s detaljnim programom seminara.

Predavanja će se održavati tijekom akademske godine kroz 16 subota po 5 sati, u vremenu od 8.30 do 12.45. Pohađanje predavanja je obvezno, kao i polaganje ispita iz pojedinih predmeta. Temeljni sadržaj uzet je iz Katekizma Katoličke Crkve kojeg će pojedini predavač prilagoditi satnici koja mu stoji na raspolaganju. Seminar obuhvaća 9 teoloških disciplina i praktične vježbe sa sveukupnim fondom od 90 nastavnih sati.

odgojiteljice u vjeri 2009 seminar

polaznice seminara na sastanku s predstojnikom Katehetskog ureda

Radi se o projektu postupnog uvođenja vjerskog odgoja u predškolske ustanove prema “Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, te provedbenom Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama“, sklopljenom između Vlade RH i HBK.

Ne radi se o uvođenju zasebnog sata vjeronauka, nego se kršćanski vjerski odgoj želi integrirati u redoviti odgojiteljski rad s djecom u predškolskim ustanovama. Zavod za unapređenje školstva uputio je službeni dopis na sve predškolske ustanove u Republici Hrvatskoj o mogućnosti i potrebi teološko-katehetskog doškolovanja onih odgojiteljica koje to žele i koje bi se u sklopu svog redovitog odgojiteljskog rada bavile i vjerskim odgojem. Imajući u vidu da se radi o osobama koje se samoinicijativno i bez prisile žele uključiti u pohađanje ovog seminara, upisnina za sve polaznike je 400 kuna. Očekujemo da predškolske ustanove u kojima odgojiteljica radi plati upisninu, a ostale troškove doškolovanja platit će Splitsko-makarska nadbiskupija, naglasio je mr. Periš.

Na kraju seminara svim polaznicima, koji budu redovito pohađali predavanja i položili sve ispite, bit će izdana posebna potvrdnica. Na temelju potvrdnice o završenom seminaru dijecezanski biskup dodijelit će kanonski mandat (missio canonica), s kojim će pojedina odgojiteljica i službeno provoditi vjerski odgoj u predškolskoj ustanovi u kojoj je zaposlena.

odgojiteljice u vjeri 2009 seminar1

buduće odgojiteljice u vjeri pažljivo slušaju obavijesti iz Kat. ureda

Govoreći o osnovnim uvjetima polaznika seminara predstojnik KU istaknuo je da seminar upisuju odgojiteljice koje već rade u predškolskim ustanovama i imaju odgovarajuću stručnu spremu; poglavito one odgojiteljice koje su već sudjelovale na seminarima o predškolskom vjerskom odgoju i imaju o tome pisanu potvrdnicu; odgojiteljice koje na temelju svog osobnog kršćanskog opredjeljenja imaju afiniteta za vjerski odgoj u vrtićima; odgojiteljice koje imaju osnovnu kršćansku formaciju i uključene su u život svoje župne zajednice; odgojiteljice koje imaju odgovarajuću stručnu spremu, ispunjaju ostale uvjete, a nisu još zaposlene ili nisu u stalnom radnom odnosu; osobe koje studiraju predškolski odgoj u perspektivi budućeg rada u dječjim vrtićima. Rok za prijavu bio je do 23. listopada, a potrebna dokumentacija je: pisana molba Katehetskom uredu, dokument o stručnoj spremi za predškolski odgoj, krsni list, potvrda o crkvenom vjenčanju (ili krizmi za one koji nisu vjenčani), posvjedočenje župnika ili crkvenog poglavara o kršćanskom životu i prikladnosti kandidata.

Silvana Burilović

TEOLOŠKO-KATEHETSKI SEMINAR ZA ODGOJITELJICE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 2009/2010.

Zanimljivosti

Biblija je do sada prevedena na oko 2 350 svjetskih jezika, a na svijetu postoji oko 6500 jezika. Sa godišnjom prodajom od gotovo 20 milijuna primjeraka knjiga je koja je doživjela najviše izdanja.

Humor

Pilot je upravljao malim avionom u kojem su se nalazile veoma važne osobe. Trebao je sletjeti na aerodrom u Seatlu (tamo je sjedište “Microsofta”), ali zbog magle nije vidio ni prst pred nosom a instrumenti su otkazali. Nakon što je bezuspješno kružio sat vremena vidio je zgradu i službenika kako radi na petom katu. Pilot otvori prozor i vikne: – Hej, gdje se nalazim? – Vi ste u avionu! – odgovorio mu je čovjek. Pilot je zatvorio prozor, okrenuo se za 275 stupnjeva, bez problema stigao do aerodroma udaljenog sedam kilometara i prizemljio se. Zbunjeni i zadivljeni putnici pitali su ga kako je uspio. – Jednostavno – reče pilot – pitanje koje sam postavio onom čovjeku bilo je jednostavno. Dao mi je točan, ali potpuno beskoristan odgovor, što znači da je službenik “Microsoftove” Službe za podršku korisnicima, a od te zgrade se brzo i lako dolazi do aerodroma.

Poslovice

Mnogima bi se dopao da se nisi trudio dopasti se svima. (Latinska poslovica)