Sastanak predstojnika Katehetskog ureda s polaznicama seminara za odgojiteljice u vjeri

Split, 31. listopada 2010.

Katehetski ured Splitsko-makarske nadbiskupije u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Splitu organizira jednogodišnji teološko-katehetski seminar u svrhu osposobljavanja odgojiteljica za katolički vjerski odgoj u predškolskim ustanovama.

Seminar, na koji su prijavljene 32 odgojiteljice, započinje u subotu 7. studenoga u prostorijama splitskoga KBF-a. Predstojnik Katehetskog ureda mr. Josip Periš, koji je ujedno i voditelj seminara, susreo se u subotu 31. listopada u prostorijama KBF-a u Splitu s odgojiteljicama koje će sudjelovati na seminaru kako bi ih upoznao s detaljnim programom seminara.

Predavanja će se održavati tijekom akademske godine kroz 16 subota po 5 sati, u vremenu od 8.30 do 12.45. Pohađanje predavanja je obvezno, kao i polaganje ispita iz pojedinih predmeta. Temeljni sadržaj uzet je iz Katekizma Katoličke Crkve kojeg će pojedini predavač prilagoditi satnici koja mu stoji na raspolaganju. Seminar obuhvaća 9 teoloških disciplina i praktične vježbe sa sveukupnim fondom od 90 nastavnih sati.

odgojiteljice u vjeri 2009 seminar

polaznice seminara na sastanku s predstojnikom Katehetskog ureda

Radi se o projektu postupnog uvođenja vjerskog odgoja u predškolske ustanove prema “Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, te provedbenom Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama“, sklopljenom između Vlade RH i HBK.

Ne radi se o uvođenju zasebnog sata vjeronauka, nego se kršćanski vjerski odgoj želi integrirati u redoviti odgojiteljski rad s djecom u predškolskim ustanovama. Zavod za unapređenje školstva uputio je službeni dopis na sve predškolske ustanove u Republici Hrvatskoj o mogućnosti i potrebi teološko-katehetskog doškolovanja onih odgojiteljica koje to žele i koje bi se u sklopu svog redovitog odgojiteljskog rada bavile i vjerskim odgojem. Imajući u vidu da se radi o osobama koje se samoinicijativno i bez prisile žele uključiti u pohađanje ovog seminara, upisnina za sve polaznike je 400 kuna. Očekujemo da predškolske ustanove u kojima odgojiteljica radi plati upisninu, a ostale troškove doškolovanja platit će Splitsko-makarska nadbiskupija, naglasio je mr. Periš.

Na kraju seminara svim polaznicima, koji budu redovito pohađali predavanja i položili sve ispite, bit će izdana posebna potvrdnica. Na temelju potvrdnice o završenom seminaru dijecezanski biskup dodijelit će kanonski mandat (missio canonica), s kojim će pojedina odgojiteljica i službeno provoditi vjerski odgoj u predškolskoj ustanovi u kojoj je zaposlena.

odgojiteljice u vjeri 2009 seminar1

buduće odgojiteljice u vjeri pažljivo slušaju obavijesti iz Kat. ureda

Govoreći o osnovnim uvjetima polaznika seminara predstojnik KU istaknuo je da seminar upisuju odgojiteljice koje već rade u predškolskim ustanovama i imaju odgovarajuću stručnu spremu; poglavito one odgojiteljice koje su već sudjelovale na seminarima o predškolskom vjerskom odgoju i imaju o tome pisanu potvrdnicu; odgojiteljice koje na temelju svog osobnog kršćanskog opredjeljenja imaju afiniteta za vjerski odgoj u vrtićima; odgojiteljice koje imaju osnovnu kršćansku formaciju i uključene su u život svoje župne zajednice; odgojiteljice koje imaju odgovarajuću stručnu spremu, ispunjaju ostale uvjete, a nisu još zaposlene ili nisu u stalnom radnom odnosu; osobe koje studiraju predškolski odgoj u perspektivi budućeg rada u dječjim vrtićima. Rok za prijavu bio je do 23. listopada, a potrebna dokumentacija je: pisana molba Katehetskom uredu, dokument o stručnoj spremi za predškolski odgoj, krsni list, potvrda o crkvenom vjenčanju (ili krizmi za one koji nisu vjenčani), posvjedočenje župnika ili crkvenog poglavara o kršćanskom životu i prikladnosti kandidata.

Silvana Burilović

TEOLOŠKO-KATEHETSKI SEMINAR ZA ODGOJITELJICE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 2009/2010.

Zanimljivosti

Prva slova riječi FAMILY znače Father and mother I love You.

Humor

Moja sestra je opet položila razred sa odličnim uspjehom, sve same petice. Ona to meni namjerno radi!

Poslovice

Slušaj druge ili će te vlastiti jezik učiniti gluhim. (Indijska)