Objavljen 28. broj Svjedoka

Split, 25. studenoga 2021.

Iz tiska je izišao novi, 28. broj Svjedoka, godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Prepoznatljiv po svojoj strukturi i standardnim rubrikama, Svjedok na 152 stranice donosi mnoštvo novih sadržaja i korisnih materijala znanstvene, stručne, dokumentarne i praktične vrijednosti. Dvije su glavne teme koje obilježavaju ovaj novi broj, a koje su ujedno bile i sadržaji nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje: „Zdrav duh u zdravomu tijelu – Korelacija Katoličkog vjeronauka i Tjelesne i zdravstvene kulture“ i „Bratstvo i socijalno prijateljstvo u nastavi vjeronauka u svjetlu enciklike Fratelli tutti“.

Svjedok 28Glavni i odgovorni urednik Josip Periš u uvodniku se osvrće na dvostruki jubilej: 30 godina neovisnosti Republike Hrvatske i 30 godina od ponovnog uvođenja katoličkog vjeronauka u osnovne i srednje škole. To su značajni jubileji koji, s jedne strane, sve nas pozivaju na zahvalnost Bogu što imamo svoju državu i što katolički vjeronauk doprinosi humanizaciji škole i njezinoj odgojnoj dimenziji i, s druge strane, isto tako obvezuju na daljnji predani rad i podizanje kvalitete katoličkog vjeronauka kao ozbiljnog i životno važnog školskog predmeta. Slijedi tradicionalna poruka prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine koju su uputila dvojica splitsko-makarskih nadbiskupa i u kojoj pozivaju sve odgojno-obrazovne djelatnike, a na osobit način vjeroučitelje i svećenike, na uvijek potrebno otkrivanje i slijeđenje božanske pedagogije u svom odgojnom i katehetskom djelovanju.

U rubrici stručno usavršavanje objavljena su cjelovita predavanja i praktični prilozi s dva nadbiskupijska stručna skupa za vjeroučitelje. Prvi stručni skup bio je posvećen korelaciji Katoličkog vjeronauka i Tjelesne i zdravstvene kulture. U tom kontekstu Svjedok donosi dva vrijedna članka: prvi, o čovjeku i njegovu tijelu i, drugi, o sve raširenijem suvremenom kultu tjelesnosti kod djece i mladih. Slijede tri kraća praktična koreferata o korelativnim mogućnostima s praktičnim primjerima između Katoličkog vjeronauka i Tjelesne i zdravstvene kulture kroz sve razrede u osnovnoj i srednjoj školi. Drugi stručni skup bio je posvećen temi bratstva i socijalnog prijateljstva u svjetlu enciklike Fratelli tutti. Čitatelji se mogu obogatiti dvama člancima: prvi, o teološkom poimanju bratstva i jednakosti među ljudima i, drugi, o pregledu općeljudskih i socijalnih vrednota u enciklici Fratelli tutti. Slijede tri praktična koreferata o izboru nekih općeljudskih i socijalnih vrednota i mogućnostima njihove primjene u vjeronauku kroz različita godišta osnovne i srednje škole.

U rubrici statistika Svjedok donosi podatke o pohađanju vjeronauka na području Splitsko-makarske nadbiskupije u osnovnim i srednjim školama. U 20201./2022. školskoj godini nastavu vjeronauka u osnovnim školama pohađa 93,49 %, a u srednjim školama 91,60 % učenika. Bez obzira na blagi pad, sigurno uzrokovan i medijskim osporavanjem vjeronauka, raduje nas vrlo visoki postotak djece i mladih koji, po slobodnom izboru, upisuju Katolički vjeronauk u školi, ali nas i žalosti višegodišnje porazno opadanje broja učenika u našim školama, ne samo u našoj nadbiskupiji nego i u cijeloj Domovini. U istoj rubrici nalazi se i popis vjeroučitelja pripravnika te popis vjeroučitelja koji su kroz proteklu školsku godinu položili stručni ispit. Slijedi pregledan raspored vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. Radi se o podatcima koji imaju važnu dokumentarnu i arhivsku vrijednost.

U redovitim rubrikama kateheze objavljena su četiri ogledna vjeronaučna modela, po dva za osnovnu i srednju školu koji mogu svim vjeroučiteljima biti od velike koristi u praktičnom pripremanju nastave. Dodatna vrijednost ovih modela jest i u tome što uključuju elemente vrednovanja u svjetlu naputaka aktualne kurikularne reforme. I samo letimičan pogled na ove ogledne vjeronaučne modele pokazuje koliko je katolički vjeronauk metodički suvremen školski predmet koji respektira i implementira sve strateške smjernice kurikularne reforme: ishodovno planiranje i izvođenje nastave, naglasak na aktivnostima učenika i vrednovanje učeničkih postignuća i nastavnog procesa.

U rubrici učenici s teškoćama u razvoju objavljen je kraći prilog o važnosti prepoznavanja i rane intervencije kod poremećaja u djetinjstvu, zatim jedno konkretno iskustvo rada s djecom iz autističnog spektra i jedan ogledni vjeronaučni model za učenike s teškoćama.

U rubrici događaji nalaze se širi osvrti na neka važnija događanja u organizaciji Katehetskog ureda, a u rubrici razmišljanja niz aktualnih edukativnih i kritičkih priloga od strane samih vjeroučitelja o suvremenim temama koji su napisani njihovim iskustvenim izričajem. Zadnja rubrika donosi kroniku rada Katehetskog ureda kroz prošlu školsku godinu te kalendar rada za tekuću godinu. Svi su tekstovi popraćeni i obogaćeni brojnim slikama i fotografijama te vrijednim likovnim radovima učenika iz više natječaja koje je organizirao Katehetski ured.

Svjedok se svake godine pokazuje kao vrijedno i korisno sredstvo u promicanju vjeronauka u školi. Dijeli se besplatno svim vjeroučiteljima Splitske metropolije, školama i župnim uredima na području Splitsko-makarske nadbiskupije, te svim Katehetskim uredima i visokom crkvenim učilištima u Republici Hrvatskoj. Svi zainteresirani čitatelji, a osobito vjeroučitelji iz drugih nad/biskupija, moći će u dogledno vrijeme preuzeti cjeloviti primjerak u pdf formatu na mrežnim stranicama Katehetskog ureda.

Ivana Perčić

Zanimljivosti

Obnovu katedrale sv. Patrika u Dublinu u prošlom stoljeću je financirala tvrtka Guinness – najveći izvoznik piva na svijetu.

Humor

Noa, možda je ipak bolje da ribe ostanu u vodi?!?

Poslovice

Ljudi se poznaju po znoju i po danoj riječi. (Arapska)