Nadbiskupova poruka za početak nove školske i vjeronaučne godine

Split, rujan 2010.

ODGOJ ZA VRIJEDNOSTI
Poruka povodom početka nove školske i vjeronaučne godine

Nadbiskup Barisic Glas koncilaDragi roditelji,
poštovani ravnatelji, učitelji, nastavnici i odgojitelji,
braćo svećenici,
poštovani vjeroučitelji i katehete,
draga djeco i mladeži!

Sve vas srdačno u Gospodinu pozdravljam na početku još jedne školske i vjeronaučne godine. Mnogi od vas godine brojite po školskom kalendaru, a glavne prekretnice u životu povezujete sa školskim datumima. Školska je godina važna za sve nas, a ova na poseban način jer stupa na snagu Nacionalni okvirni kurikulum (NOK) za predškolski odgoj, opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010). Dokument je to od temeljne važnosti za odgoj i obrazovanje budućih naraštaja u Republici Hrvatskoj. U njemu se nalazi okvir za stjecanje temeljnih i stručnih kompetencija kako bi se učenici mogli pripremiti „za promjenjiv i nepredvidiv svijet“ u kojemu živimo te osposobiti za cjeloživotno učenje.

Svi smo pozvani upoznati se sa sadržajem ovog dokumenta jer govori o tome „kakvo društvo i kakvoga čovjeka želimo“, definira odgojne vrijednosti, ciljeve, kompetencije te područja odgoja i obrazovanja naše djece i mladeži. Također obvezuje sve sudionike odgojnih i obrazovnih procesa na djelovanje u skladu s vrijednostima i ciljevima koje donosi. Naglašava, nadalje, da je riječ o vrijednostima koje se nude kao „nove mogućnosti razvoja hrvatskoga nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta unutar složenih globalizacijskih procesa“. Svjesni važnosti vrijednosnoga sustava u procesu odgoja i obrazovanja i mi se kao Kristovi vjernici želimo na njih osvrnuti kako bismo promišljeno, u skladu s kršćanskim vrijednostima, utkanima u to hrvatsko nacionalno biće i kulturno blago mogli djelovati. Četiri su temeljne vrijednosti koje NOK ističe: znanje, solidarnost, identitet i odgovornost. One se trebaju u međupredmetnoj korelaciji provlačiti kroz sve cikluse odgoja i obrazovanja – od predškolske dobi do završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Znanje se kao vrijednost stavlja na prvo mjesto jer se Republika Hrvatska „opredijelila za razvoj društva znanja jer je znanje temeljna proizvodna i razvojna snaga u društvu“. Znanje je svakako potrebno za proizvodnju i tržište. No, mi bismo željeli više od toga. Željeli bismo znanje koje nije u službi samo znanstvenoga napretka, tehnoloških izuma i konkurentnosti već i u službi napretka čovječnosti. Evo prigode, dragi učitelji, vjeroučitelji i katehete, da pomognete mladim ljudima razumjeti svijet u kojemu žive i razviti kritičku svijest koja će imati pozitivan stav prema ljudskom znanju, ali ga neće apsolutizirati ili ga reducirati na materijalni svijet. Za istinski napredak potrebno je također znati kako ispravno postupati, kako se nositi s novim tehnologijama i njima se služiti, potrebno je u cjelini razumjeti ljudski život i njegovu svrhu. Potrebna je mudrost koja je Božji dar i plod ustrajne molitve te razboritost za razlikovanje dobra od zla.

Od malenih nogu učimo djecu da ne žive samo za sebe nego da dijele s drugima, osobito onima koji su zanemareni ili nečim zakinuti. Solidarnost je svakako kršćanska vrijednost koju djeca trebaju usvajati u svojoj obitelji, u župnoj zajednici i školi. No, mi je evanđeoskim rječnikom volimo zvati ljubav prema bližnjemu, jer ona nije puka izvanjska pomoć već stvar srca, unutarnjeg kršćanskog stava. Solidarnost je za čvrste, postojane ljude koji ne žele biti bližnji drugome iz pukog sažaljenja već iz suosjećanja i razumijevanja. Suosjećati može samo onaj tko je sposoban su-patiti se s drugim. Dati nekome sebe kao čin ljubavi i suosjećanja, u konačnici kao čin pravednosti, kršćansko je gledanje na preobrazbu odnosa među ljudima i jamstvo napretka čovječanstva.

Živimo u pluralnom okruženju, u društvu s mnoštvom identiteta. Za kvalitetan suživot potrebno je prihvatiti različitost i biti otvoren za dijalog. No, bez svijesti o svom vlastitom identitetu nismo sposobni za kvalitetan dijalog s drugim i drugačijim. NOK poziva na čuvanje nacionalnog identiteta, kulture, društvene i moralne baštine. Škola, kao temeljna institucija odgoja i obrazovanja, na osobit je način pozvana promicati osjećaj domoljublja i ponosa na hrvatski kulturni i povijesni identitet. Mi smo svjesni da je taj identitet duboko prožet kršćanskim vrijednostima. Hrvatsko je nacionalno biće nezamislivo bez ukorijenjenosti u kršćansku vrijednosnu baštinu. Kršćanske su vrijednosti ne samo spojive, već su temeljni izvor svih vrijednosti koje NOK naglašava. Ne čini li se, ipak, da se prema takvom shvaćanju našega identiteta odnosimo kao prema nekom muzejskom izlošku? Kao da je naš nacionalni, moralni i kulturni identitet vrijednost koju od vremena do vremena „izložimo javnosti“, da bismo je potom brzo zaboravili? Muzejski primjerak koji ima svoje povijesno značenje i vrijednost, ali nije za upotrebu? Što sve utječe na naš identitet i oblikuje našu osobnost? Živimo u vremenu dominacije interneta i komunikacijskih tehnologija koje nam omogućuju stvaranje virtualnih veza. Hoće li to u nama proizvesti podvojeni identitet: realni i virtualni? Tko sam ja u stvarnosti, pitanje je koje će nam se sve češće nametati. Draga djeco i mladeži, budni budite! Služite se medijima, ali ne dopustite da se oni služe vama u svoje svrhe! Bdijte nad svojom privatnošću i dijelite svoju nutrinu s onima koji su vam doista najbliži, a to je u prvom redu vaša obitelj. Želimo vjerovati da će svi čimbenici odgojno-obrazovnog procesa iznaći načina kako se oduprijeti imitiranju “uvezenog“ načina života koji postupno kvari identitet i vrijednosti koje su vlastite pojedinim narodima (usp. ODK 21), pa tako i našemu.

Djeco i mladi, vi iznad svega volite biti slobodni i da vam se ništa ne nameće silom. Doista, nema ljepšeg dara od slobode, „dara kog Višnji Bog nam je do“, ali niti većeg rizika od neodgovorne slobode. Kao što sv. Pavao upozorava: neka želja za slobodom ne bude izlikom zadovoljenju vaših potreba bez ikakvih kriterija, bez moralnih načela. Put takve „slobode“ vrlo lako vas može dovesti do uvjerenja kako je dopušteno sve ono što može poslužiti ostvarenju vaših ciljeva: laž i prijevara, mito i korupcija. Samo uz etičke i moralno prihvatljive norme ponašanja sloboda doista postaje dar i blagoslov. To je odgovorna sloboda koja vodi računa o sebi, o drugome i društvu u kojemu živi. Stoga sve vas mlade, osobito srednjoškolce pozivam: aktivno se uključujte u crkveni i društveni život. Upoznajte svoju Crkvu iznutra, zavolite svoju župnu zajednicu i uključite se u njezine aktivnosti. Ne morate se izravno baviti politikom da budete aktivni članovi društva u kojemu živite. No, budete li pasivni, nezainteresirani promatrači društvenih događanja, obuzeti samo osobnim problemima i probicima postat ćete vrlo lagana meta onima koji u vaše ime žele preuzeti stvar u svoje ruke i voditi vas kamo ne želite.

Dragi roditelji, želio bih vam staviti na srce vašu odgajateljsku ulogu. Nemojte se nikada odreći svoje odgajateljske zadaće. Svi ostali mogu vam biti tek suradnici, pomoćnici i savjetnici. Ali vi odlučujete u kakvu duhu ćete odgajati svoju djecu, za koje ćete ih vrijednosti oduševiti. Ipak, u svojoj odgovornoj zadaći niste otok sam za sebe, nego se možete osloniti na sve koji žele podijeliti s vama tu divnu „avanturu“ odgajanja vaše djece, od školskih djelatnika i vjeroučitelja do pastoralnih djelatnika i kateheta u župi.

Plan i program koji vi, dragi vjeroučitelji, provodite kroz nastavu nudi vam obilje mogućnosti za usađivanje vrijednosti koje NOK stavlja pred vas. Međutim, vi im možete i morate dati višu – evanđeosku dimenziju. Mi kršćani uporište nalazimo u otajstvu objavljene Riječi. Milost ne dokida narav nego je uzdiže na višu razinu. Sve temeljne ljudske vrijednosti ostvaruju se u božanskoj perspektivi. Dakako, iz nje izviru i njoj teže, odnosno tek po njoj dobivaju svoje pravo značenje i smisao.

Neka Svemogući Bog izlije obilje svoje milosti na sve vas i blagoslovi vaš rad. Odgojem za istinske vrijednosti znanja, solidarnosti, osobnoga, kulturnoga, nacionalnoga i kršćanskoga identiteta te odgovornosti, svi smo na dobitku.

Na sve vas zazivam Božji blagoslov i želim uspješnu školsku godinu.

U Splitu, 1. rujna 2010.

Vaš nadbiskup:
Mons. Marin Barišić

Zanimljivosti

Saladinov brat Malek al-Adel Seifed-Din koji je izgubio osjetilo mirisa doživio je čudesno ozdravljenje za vrijeme hodočašća Gospi od Saidnaya (marijansko svetište 20 km od Damaska). U znak zahvalnosti poklonio je svetištu zlatnu ružu ukrašenu draguljima od koje je kako tradicija pripovijeda zamirisala cijela Sirijska pustinja. Ova se tradicija povezuje sa zazivom “Ružo otajstvena”.

Humor

Mali Ivica moli prije jela: “Blagoslovi, Bože, nas i jelo koje si nam udijelio u svojoj darežljivosti…”, pa promrmlja: “I previše si darežljiv s tom blitvom!”

Poslovice

Čuvaj se žurbe, jer ona uvijek dovodi do kajanja: onaj koji žuri govori prije nego što sazna, odgovara prije negoli nešto shvati, odluči prije negoli provjeri, kudi prije nego što se u nešto uvjeri. (Arapska poslovica)