Nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje - Brak i obitelj u društvu i Crkvi danas

Split, 3. ožujka 2018.

U organizaciji Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije i Agencije za odgoj za obrazovanje, u subotu, 3. ožujka održan je drugi ovogodišnji nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u školi.

U dvorani splitskog Nadbiskupskog sjemeništa okupilo se oko 250 vjeroučitelja iz Splitsko-makarske nadbiskupije i Hvarske biskupije kako bi kroz tri tematska predavanja i pedagošku radionicu sudjelovali u stručnom usavršavanju na temu: Brak i obitelj u društvu i Crkvi danas.

nadbiskupijski struni skup za vjerouitelje split 3 ozuka 2018 7 20180806 1235527541
Nakon zajedničke molitve koje su predvodili vjeroučitelji Renato Đikić i Katja Lončar, u rad stručnog skupa sudionike je uveo don Josip Periš, predstojnik Katehetskog ureda. Povezujući temu skupa sa skorom proslavom Trećeg nacionalnog susreta Hrvatskih katoličkih obitelji predstojnik je istaknuo važnost vjeroučitelja u nadogradnji roditeljskog odgoja, zahvalivši svima koji su pridonijeli u dvogodišnjoj pripremi za susret kroz osmišljavanje kateheza na temu očinstva i majčinstva te aktivno sudjelovanje u literarno-likovnom natječaju učenika „Na ramenima moga tate i „U zagrljaju moje mame“.

Nakon uvodnog dijela uslijedilo je prvo predavanje na temu Brak i obitelj pred suvremenim društvenim mijenama koje je održala prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i pročelnica Katedre za obiteljsko pravo. Govoreći o braku i obitelji kao društvenim vrijednostima predavačica se referirala na veliko europsko istraživanje o vrijednostima koje je pokazalo kako brak nije zastarjela institucija te je obitelj u životu pojedinaca vrlo važna komponenta. Prema njezinim riječima, mnogi međunarodni ugovori i dokumenti definiraju obitelj kao temeljnu društvenu zajednicu, daju joj posebno značenje i obvezuju državu na njezinu zaštitu. Obiteljsko pravo razlikuje prava koja pripadaju njezinim članovima od dužnosti države koja je štiti i podupire, a među osobnim pravima navodi se pravo na sklapanje braka i osnivanje obitelji te pravo na poštivanje obiteljskog života.

nadbiskupijski struni skup za vjerouitelje split 3 ozuka 2018 4 20180806 2058956470

Iako brak u osnovi ima heteroseksualno i monogamno obilježje, neka zakonodavstva omogućuju sklapanje istospolnog braka kao i formiranje različitih oblika životnih zajednica koje su zaštićene i regulirane propisima. Osim toga, tradicionalno poimanje obitelji i braka ugrožavaju i ostale promjene u društvu, utječući na povećanje broja osoba u samačkom domaćinstvu te pojavu sve kasnijeg zasnivanja braka i obitelji. Iako je institut braka uređen u obiteljskom zakonodavstvu zamjetan je utjecaj smanjenja njegove važnosti kroz nedovoljno zauzimanje države u pripremi za sklapanje braka i njezinog angažmana u slučaju sukoba bračnih drugova i olakšavanja razvoda. Veliki izazov predstavlja i pitanje tko sve čini obitelj te smiju li se miješati emotivni pogledi na obitelj s onim stručnim i znanstvenim. Prema riječima predavačice, svi međunarodni dokumenti o obitelji u središtu imaju djecu, no čini se kako hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo ne želi jasno definirati tko čini obitelj. Utjecaj na to zasigurno imaju i različiti lobiji koji žele proširiti obitelj na istospolne partnere, izjednačavajući prava izvanbračnih drugova s pozicijom homoseksualnih partnera.

U zadnjem dijelu svog predavanja prof. Hrabar se osvrnula na odgojnu i obrazovnu ulogu obitelji naglašavajući kako aktualno obiteljsko zakonodavstvo oduzima mnoge atribute smjernica roditeljskog odgoja te zanemaruje primarnost roditeljske uloge u odgoju djece. Kao pozitivan primjer navela je Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske koji ima posebno značenje u uređenju pitanja vjeronaučne nastave u školama, a njegovu važnost podupire i Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe ističući roditeljsku uloga u odabiru i poziciji vjeronauka kao izbornog predmeta. Sve to dokazuje kako je uloga roditelja u obrazovnom procesu važna i nezaobilazna, a uloga obitelji i roditelja u odgoju presudna, zaključila je prof. Hrabar.

Nakon tematske rasprave te obavijesti iz Katehetskog ureda i Agencije za odgoj i obrazovanje uslijedila je stanka te drugo predavanje koje je na temu Brak i obitelj u svjetlu apostolske pobudnice Amoris laetitia održala  izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, pročelnica Katedre religiozne pedagogije i katehetike na KBF-u u Splitu, U prvom dijelu svog predavanja Garmaz je naglasila kako adekvatan položaj djeteta u obitelji  pretpostavlja da se ono u njoj osjeća sigurno, sretno i zadovoljno, što pretpostavlja psihičku, socijalnu, moralnu i duhovnu zrelost roditelja. Temeljna svrha obiteljskog odgoja je razvoj i izgrađivanje čestitog, cjelovitog, marljivog, sposobnog i uljuđenog čovjeka, a upravo obitelj postavlja osnove tjelesnog, duhovnog, intelektualnog, moralnog, estetskog i radnog odgoja. Sadržaj i zadaća obiteljskog odgoja je odgajanje cjelovitog čovjeka sa smislom za ljubav, međusobno razumijevanje, sebedarje, uspostavu odnosa s osobama suprotnog spola, pripremanje za brak i obiteljski život te razvijanje želje za potomstvom i odgovornim roditeljstvom.

nadbiskupijski struni skup za vjerouitelje split 3 ozuka 2018 12 20180806 1663967883

Prof. Garmaz navela je pri tom rezultate istraživanja s Australskog instituta za obitelj koja su pokazala da je vjera važan čimbenik za opstanak obitelji, dok su neka američka i kanadska istraživanja pokazala postojanje četiri osnovna tipa obitelji: tradicionalni, moderni, nepovezani i emocionalno narušeni. Prema njezinim riječima, čak i nova PISA istraživanja dokazuju kako roditelji intenzivno utječu na obrazovni rezultat djece, ponekad više od same škole, što je opet povezala s papinom porukom u pobudnici Amoris laetitia, nazvavši je srdačnim i praktičnim pozivom na bračni i obiteljski život u svjetlu kršćanske vjere. Papa u njoj poziva obitelji na realistično prihvaćanje ograničenja, izazova i nepotpunosti kao i poziva zajedničkog rasta. Kroz trajni odgoj, a ne nadomještaj savjesti ne smijemo erotsku dimenziju ljubavi smatrati nužnim zlom ili teretom već ju promatrati kao Božji dar koji uljepšava susret supružnika. U prevladavanju obiteljskih poteškoća središnju ulogu ima crkveni pastoral nastojeći ojačati brakove i preduhitriti lomove, a od zajedništva s Crkvom ne profitiraju samo brakovi i obitelji već i sama Crkva koja svoju trajnu snagu crpi upravo iz ljubavi koja se živi u obiteljima, zaključila je u svom predavanju prof. Garmaz.

Na prethodno izlaganje nadovezao se dr. sc. Mihael Prović, profesor na Katedri religiozne pedagogije i katehetike na KBF-u u Splitu. U svom predavanju, pod nazivom Odgojno-katehetska zadaća obitelji u svjetlu Amoris laetitia, naglasio je kako se ovu pobudnicu često shvaća kao svojevrsni kompromisni dokument koji pri opisivanju identiteta i imidža kompleksnog lica katoličke obitelji ostavlja dovoljno prostora i tzv. progresistima i tzv. konzervativcima u Crkvi. Odgojno-katehetske zadaće katoličke obitelji u svjetlu ovog dokumenta vezane su uz težnju za dijalogom i jedinstvom, nježnost u obitelji, suočavanje s problemom nezaposlenosti, te osobnih ili obiteljskih tragedija. Papa ističe suočavanje suvremene obitelji s problemima individualizma, manjka motiviranosti za brak i obitelj, mentaliteta protivnog rađanju djece, slabljenja vjerske prakse, zlostavljanja djece, selilaštva, progona kršćana, starosti i individualnosti, nasilja nad ženama, rodne ideologije, državnog nametanja kontracepcije, sterilizacije i pobačaja te pokušaja izjednačavanja braka s izvanbračnim životom i istospolnom zajednicom.

nadbiskupijski struni skup za vjerouitelje split 3 ozuka 2018 20 20180806 1015973806

Nerazrješivu bračnu vezu muškarca i žene papa naziva darom i zvanjem, sakramentom za posvećivanje i spas supružnika, a ne društvenom konvencijom ili ispraznim obredom. Crkva treba pastoralno skrbiti za vjernike koji su civilno vjenčani kao i za rastavljene koji su u novim vezama, a obiteljima koje ne mogu imati djecu papa savjetuje posvajanje djece. Posebnu važnost pobudnica poklanja prisutnosti oca i majke u obitelji i društvu gdje se te uloge gube, s naglaskom na slobodi odgaja djece u skladu sa svjetonazorom njihovih roditelja. Stanoviti izazov je moralni i spolni odgoj djece, vrijednost sankcija i discipline u odgoju kao poticaj na dobro  te tehnološki autizam kao opasnost za djecu i mlade. Papa vidi potrebu učiti djecu prihvatiti vlastito tijelo, a roditelje vidi kao aktivne subjekte u katehezi svoje djece. Iako o razvodu govori kao o zlu u koje upadaju mnoge obitelji, papa ističe važnost pastoralne brige i ljubavi o rastavljenima i civilno ponovno vjenčanima, o osobama koje sklapaju miješani brak te o brizi prema osobama s homoseksualnim sklonostima gdje ne dopušta analogiju istospolnih zajednica s brakom i obitelji. U tom smislu, kako je zaključio predavač, Crkva stoji na putu milosrđa i integracije, nikoga ne osuđujući zauvijek, već pružajući Božje milosrđe svima koji ga traže iskrena srca.

nadbiskupijski struni skup za vjerouitelje split 3 ozuka 2018 34 20180806 2016850647

Obitelj kao sveprožimajući sadržaj vjeronaučne nastave bila je tema pedagoške radionice s kojom je zaključen stručni skup. Kroz model iskustvenog učenja vjeroučitelji, podijeljeni u osam osnovnoškolskih i dvije srednjoškolske skupine, osjetili su važnost braka i obitelji u društvu i Crkvi, promišljali su o pedagoško-katehetskoj zadaći obitelji te su ponudili konkretne modele suradnje vjeroučitelja i roditelja. Kroz prigodni video materijal sudionici su osvijestili prethodna i stečena iskustava, a kroz vođeni razgovor i plenumsku raspravu uz pomoć voditeljskog muško-ženskog para otkrivali su značenja ideja stečenih tijekom radionice. Konkretna primjena novih spoznaja i vještina ostvarena je kroz rad u skupinama čiji je ishod bio osmišljavanje faze aktualizacije u jednoj od ponuđenih nastavnih jedinica, usvajanje vještine asertivnog govora u rješavanju problemske situacije, razvijanje modela suradnje s roditeljima te pronalazak načina većeg angažmana laika u životu župne zajednice.

Petar Kelvišer

 

Zanimljivosti

U Mariji Bistrici zabilježeno je 1109 čudesnih događaja od 1688. do 1786. godine koji su priznati tek nakon pomnih istraživanja i svjedočanstava.

Humor

Hodao čovjek plažom i odjednom ugleda lampu. Protrlja je da je očisti od pijeska, kad se pojavi duh i reče: - Oslobodio si me iz lampe i znaš kako već ide dalje. Ali ovo je već treći put ovaj mjesec i već ste mi dosadili pa možeš tražiti samo jednu želju. *Čovjek se duboko zamisli i reče: – Evo već dvadeset godina živim u Americi i volio bih posjetiti svoj zavičaj. Ali aviona se užasno bojim, a na brodu imam morsku bolest. Možeš li mi izgraditi most preko oceana. *Duh se nasmija: – To je nemoguće. Zamisli samo koliko ljudi treba da se most izgradi. I kako uopće da stupovi dosegnu dno Atlantika! Reci neku drugu želju. *Čovjek se opet duboko zamisli i reče: – Četiri puta sam se ženio i razvodio. Žene su mi uvijek govorile da ne marim za njih i da sam bezosjećajan. Volio bih da mogu razumjeti žene… da znam što one osjećaju, što misle kad iznenada zašute… da znam zašto plaču… da znam što one zbilja žele kad kažu “ma ništa”… da znam kako ih usrećiti. *Duh će na to: – Hoćeš li most sa dvije ili četiri trake?

Poslovice

Nema beznadnih situacija; postoje samo ljudi koji se u određenim situacijama osjećaju beznadno. (Tibetanska)