Katehetska proljetna škola - Milosrđe u službi radosti

Zagreb, 29. - 30. travnja 2016.

Katehetska proljetna škola za vjeroučitelje osnovnih škola, na temu Milosrđe u službi Radosne vijesti, održana 29. i 30. travnja 2016. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda HBK i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U sklopu svoje trajne izobrazbe vjeroučitelji su imali prigodu kroz prizmu milosrđa, kojemu je posvećena ova izvanredna godina, promišljati o svom vlastitom vjeroučiteljskom poslanju. Tematski gledano, budući da su vjeroučitelji već na nacionalnoj i biskupijskim razinama na različite načine promišljali o temi milosrđa, na ovoj Katehetskoj školi promišljanje o milosrđu imalo je jednu novu i drugačiju perspektivu: milosrđe kao teološka tema unutar odgojno-obrazovnog sustava u kontekstu odnosa vjeroučitelja i njegova rada prema učenicima.

Tako je u prvom predavanju Milosrđe kao oblik vlastitoga života i međuljudski odnosi dr. sc. Josip Bošnjaković na poseban način želio oslikati neke karakteristike vjeroučitelja kao osoba, posebno u kontekstu njihova psihološkog razvoja i svega što ih čini onim što jesu kao vjeroučitelji. Vjeroučitelji su mogli potražiti i prepoznati sebe u različitim oblicima onih obilježja za koje smatramo da su privlačni, ili su temelj odnosa s učenicima u kojima bi onda milosrđe kao teološki pojam mogao biti i u praktičnom smislu u potpunosti razvijen. Predavanje dr. Bošnjakovića ispunilo svoje ciljeve, jer je na određeni način upozorilo vjeroučitelje koliko može biti mala granica između ljubavi prema našem pozivu i odnosa prema nama samima, a onda i prema učeniku, od onoga što je narcisoidnost u pojavi našega osobnoga ponašanja prema sebi ili učenicima.

Ostala predavanja imala su svoju posebnu vrijednost te su htjela potaknuti na promišljanje o našem iskoraku prema društvu i prema Crkvi, te našem vlastitom, osobnom angažmanu u tom kontekstu. Tako je milosrđe promatrano iz perspektive najprije socijalnoga nauka Crkve i konteksta vjeroučiteljeva života u odgojno-obrazovnom smislu, razmišljajući ponajprije o naglascima duhovnih, ali i tjelesnih dobara o kojima trebamo voditi računa.

S obzirom na vrijeme u kojem se nalazimo Katehetska proljetna škola bila je prigoda da se na kraju stručne rasprave o predmetnim kurikulima, ali i drugim kurikulima u okviru cjelovite kurikularne reforme, susretnemo s članovima ekspertnoga tima. U vrlo živoj i jasno definiranoj raspravi, čini se da su vjeroučitelji mogli dobiti konkretne odgovore koji će usmjeriti njihova daljnja razmišljanja, odnosno njihov daljnji rad u okviru kurikularne reforme. Posebno je važno istaknuti da su se dotaknula pitanja ustroja vjeronauka u školi u kontekstu izbornosti nekih drugih predmeta koji bi trebali biti uvedeni sljedeće ili za dvije godine, o ustroju i satnici samoga katoličkog vjeronauka u školi, o njegovoj otvorenosti prema nekim drugim predmetima, ali i općenito o nekim segmentima cjelovite kurikularne reforme posebno kada je riječ o pedagoškoj i drugoj dokumentaciji. Za pretpostaviti je da su vjeroučitelji u tom smislu puno sigurniji otišli svojim kućama u svoj svakodnevni rad.

Uz spomenuto predavanje dr. Bošnjakovića, na Katehetskoj proljetnoj školi održana su i predavanja: Pobrinuti se za njega (Lk 10,35); Milosrđe u izgradnji Crkve i društva (dr. Silvija Migles) i Pričom do ljubavi prema drugom (dr. Vladimira Velički). Održane su i interaktivne radionice s temom Lice milosrđa u vjeronaučnoj nastavi (voditelji Iva Dorić, Barbara Sipina i skupina učenika iz Osnovne škole Marija Bistrica. Tijekom škole predstavljena je i knjiga Duhovnost vjeroučitelja u Hrvatskoj autorice dr. sc. Kate s. Amabilis Jurić.

prilagođeno za potrebe stranica Katehetskog ureda prema: www.ika.hr

"Osvrt dr. Pažina na Katehetsku proljetnu školu za vjeroučitelje osnovnih škola"

Zanimljivosti

Prema Talmudu Jeruzalemu je Bog dao devet desetina sve zemaljske ljepote, ali i devet desetina sve patnje i boli.

Humor

Pita mama sina: ‘Kako je bilo na testu?’ – ‘Dobro.’ ‘Što ćeš dobiti?’ – ‘Neopravdani.’

Poslovice

Mnogima bi se dopao da se nisi trudio dopasti se svima. (Latinska poslovica)