Izašao 21. broj Svjedoka

studeni 2014.

Iz tiska je izišao novi, 21. broj Svjedoka - godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. I ovaj najnoviji broj donosi mnoštvo korisnih materijala na 140 stranica.

Svjedok2014 mala

Posloženi prema prepoznatljivoj strukturi, objavljeni materijali imaju svoju znanstvenu, dokumentarnu i praktičnu vrijednost. Tako se Svjedok iz godine u godinu nameće kao snažno komunikacijsko sredstvo prema unutra, među samim splitskim vjeroučiteljima pa i šire, ali i prema vani, u našim zbornicama i knjižnicama. On je javna iskaznica djelovanja i života Katehetskog ureda i vjeroučitelja Splitsko-makarske nadbiskupije. Između ostaloga, dvije su glavne teme koje obilježavaju ovaj novi broj: „Recepcija Drugog vatikanskog koncila“ i „Građanski odgoj i obrazovanje – zajedničke i prijeporne točke“.

U uvodniku, nadahnutom naslovnom slikom Buvininih vrata u prigodi 800-te obljetnice njihova postavljanja na splitsku prvostolnicu, uredništvo govori o značenju vjeronauka kao jednom od važnih čimbenika u zadaći otvaranja vrata vjere tolikih naših vjeroučenika u školama.

Nakon uvodnika uobičajeno slijedi nadbiskupova poruka koju on upućuje svima onima koji se bave odgojem i obrazovanjem prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine. U ovogodišnjoj poruci nadbiskup, upozoravajući na pogubne društvene trendove i nametanja novih ideologija, stavlja osobiti naglasak na očuvanje obitelji i prioritet obiteljskog odgoja, dok bi Crkva i škola kroz svoje odgojno-obrazovne programe trebale biti u vrijednosnom kontinuitetu s odgojem u obitelji.

Nakon toga slijede standardne rubrike Svjedoka po kojima je ovaj godišnjak dobio svoju prepoznatljivu strukturu i ustaljenu koncepciju.

U rubrici Stručno usavršavanje objavljeni su izabrani prilozi s nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje. Budući da su vjeroučitelji, umjesto redovitog jesenskog stručnog skupa sudjelovali na XIX. međunarodnom teološkom simpoziju u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu na temu Recepcija Drugog vatikanskog koncila s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata i da se sva predavanja objavljuju u posebnom zborniku radova, u prvom dijelu objavljujemo četiri izabrana i proširena priloga iz rada u skupinama koja imaju makar neizravnu vezu s vjeronaukom u školi. Drugi stručni skup u ožujku ove godine bio je posvećen upoznavanju programa Građanskog odgoja i obrazovanja i njegovu suodnosu odnosno prijepornim točkama s vjeronaukom. Uz jedno predavanje, objavljeni su prijedlozi i nacrti mogućih izvannastavnih aktivnosti koji su tematski vezani i uz vjeronauk i uz građanski odgoj.

U rubrici Statistika objavljeni su statistički podatci o pohađanju vjeronauka na području Splitsko-makarske nadbiskupije u osnovnim i srednjim školama, te u Centrima za učenike s teškoćama u razvoju. U ovoj tekućoj 2014./2015. školskoj godini nastavu vjeronauka u osnovnim školama pohađa 96,28 %, a u srednjim školama 95,76 % učenika. U istoj rubrici donesen je i popis vjeroučitelja pripravnika te popis vjeroučitelja koji su kroz proteklu školsku godinu položili stručni ispit. Potom slijedi pregledan raspored vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama te u centrima za učenike s teškoćama. Radi se o podatcima koji imaju vrlo vrijednu dokumentarnu i arhivsku vrijednost.

Svjedok_skupna

U rubrici Kateheze osobita je pozornost posvećena objavi oglednih vjeronaučnih modela za osnovnu i srednju školu. U ovom broju objavljeno je šest vjeronaučnih modela: četiri za osnovnu i dva za srednju školu. Vrijedno je spomenuti da su obrađene četiri izborne teme za sedmi razred, kojih nema u vjeronaučnom udžbeniku i koji će zasigurno biti od velike koristi svim vjeroučiteljima. Slijedi posebni prilog o vjeronauku i vjerskom odgoju za učenike s teškoćama u razvoju, ovaj put o disleksiji.

U rubrici Događaji nalaze se širi osvrti na neka važnija događanja u organizaciji Katehetskog ureda, a u rubrici Razmišljanja niz edukativnih i kritičkih priloga od strane samih vjeroučitelja o suvremenim temama, te osobna iskustva i promišljanja koja odišu poetskim, meditativnim i nadasve iskustvenim izričajem.

U zadnjoj rubrici nalazi se kronika rada Katehetskog ureda kroz prošlu školsku godinu te kalendar rada za tekuću godinu. Svi su tekstovi popraćeni i obogaćeni brojnim fotografijama i ilustracijama.

Svjedok se na ovaj način doista pokazuje kao vrijedno i korisno sredstvo u promicanju vjeronauka u školi. Dijeli se besplatno svim vjeroučiteljima Splitske metropolije, školama i župnim uredima na području Splitsko-makarske nadbiskupije, te svim Katehetskim uredima i visokom crkvenim učilištima u Republici Hrvatskoj. A svi zainteresirani čitatelji, a osobito vjeroučitelji iz drugih nad/biskupija, mogu preuzeti cjeloviti primjerak u PDF formatu na mrežnim stranicama Katehetskog ureda.

Josip Periš

Zanimljivosti

Najstarija crkva u Portu (Portugal) Sao Martinho de Cedofeita nosi naziv “brzo napravljena” (cedofeita) jer je završena nekoliko mjeseci prije roka.

Humor

Ne mora vaš sin nužno postati svećenik, uvjerava voditelj sjemeništa oca jednog sjemeništarca. “Znate i sami da nije pretjerano inteligentan, a i materijalne potrebe za školovanje nisu male…” “Da, ali on je tako ponizan” – na to će otac. “Istina, ali to je dovoljno samo da postane svetac, ali ne i da bude svećenik.”

Poslovice

Čuvaj se žurbe, jer ona uvijek dovodi do kajanja: onaj koji žuri govori prije nego što sazna, odgovara prije negoli nešto shvati, odluči prije negoli provjeri, kudi prije nego što se u nešto uvjeri. (Arapska poslovica)