Izašao 21. broj Svjedoka

studeni 2014.

Iz tiska je izišao novi, 21. broj Svjedoka - godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. I ovaj najnoviji broj donosi mnoštvo korisnih materijala na 140 stranica.

Svjedok2014 mala

Posloženi prema prepoznatljivoj strukturi, objavljeni materijali imaju svoju znanstvenu, dokumentarnu i praktičnu vrijednost. Tako se Svjedok iz godine u godinu nameće kao snažno komunikacijsko sredstvo prema unutra, među samim splitskim vjeroučiteljima pa i šire, ali i prema vani, u našim zbornicama i knjižnicama. On je javna iskaznica djelovanja i života Katehetskog ureda i vjeroučitelja Splitsko-makarske nadbiskupije. Između ostaloga, dvije su glavne teme koje obilježavaju ovaj novi broj: „Recepcija Drugog vatikanskog koncila“ i „Građanski odgoj i obrazovanje – zajedničke i prijeporne točke“.

U uvodniku, nadahnutom naslovnom slikom Buvininih vrata u prigodi 800-te obljetnice njihova postavljanja na splitsku prvostolnicu, uredništvo govori o značenju vjeronauka kao jednom od važnih čimbenika u zadaći otvaranja vrata vjere tolikih naših vjeroučenika u školama.

Nakon uvodnika uobičajeno slijedi nadbiskupova poruka koju on upućuje svima onima koji se bave odgojem i obrazovanjem prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine. U ovogodišnjoj poruci nadbiskup, upozoravajući na pogubne društvene trendove i nametanja novih ideologija, stavlja osobiti naglasak na očuvanje obitelji i prioritet obiteljskog odgoja, dok bi Crkva i škola kroz svoje odgojno-obrazovne programe trebale biti u vrijednosnom kontinuitetu s odgojem u obitelji.

Nakon toga slijede standardne rubrike Svjedoka po kojima je ovaj godišnjak dobio svoju prepoznatljivu strukturu i ustaljenu koncepciju.

U rubrici Stručno usavršavanje objavljeni su izabrani prilozi s nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje. Budući da su vjeroučitelji, umjesto redovitog jesenskog stručnog skupa sudjelovali na XIX. međunarodnom teološkom simpoziju u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu na temu Recepcija Drugog vatikanskog koncila s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata i da se sva predavanja objavljuju u posebnom zborniku radova, u prvom dijelu objavljujemo četiri izabrana i proširena priloga iz rada u skupinama koja imaju makar neizravnu vezu s vjeronaukom u školi. Drugi stručni skup u ožujku ove godine bio je posvećen upoznavanju programa Građanskog odgoja i obrazovanja i njegovu suodnosu odnosno prijepornim točkama s vjeronaukom. Uz jedno predavanje, objavljeni su prijedlozi i nacrti mogućih izvannastavnih aktivnosti koji su tematski vezani i uz vjeronauk i uz građanski odgoj.

U rubrici Statistika objavljeni su statistički podatci o pohađanju vjeronauka na području Splitsko-makarske nadbiskupije u osnovnim i srednjim školama, te u Centrima za učenike s teškoćama u razvoju. U ovoj tekućoj 2014./2015. školskoj godini nastavu vjeronauka u osnovnim školama pohađa 96,28 %, a u srednjim školama 95,76 % učenika. U istoj rubrici donesen je i popis vjeroučitelja pripravnika te popis vjeroučitelja koji su kroz proteklu školsku godinu položili stručni ispit. Potom slijedi pregledan raspored vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama te u centrima za učenike s teškoćama. Radi se o podatcima koji imaju vrlo vrijednu dokumentarnu i arhivsku vrijednost.

Svjedok_skupna

U rubrici Kateheze osobita je pozornost posvećena objavi oglednih vjeronaučnih modela za osnovnu i srednju školu. U ovom broju objavljeno je šest vjeronaučnih modela: četiri za osnovnu i dva za srednju školu. Vrijedno je spomenuti da su obrađene četiri izborne teme za sedmi razred, kojih nema u vjeronaučnom udžbeniku i koji će zasigurno biti od velike koristi svim vjeroučiteljima. Slijedi posebni prilog o vjeronauku i vjerskom odgoju za učenike s teškoćama u razvoju, ovaj put o disleksiji.

U rubrici Događaji nalaze se širi osvrti na neka važnija događanja u organizaciji Katehetskog ureda, a u rubrici Razmišljanja niz edukativnih i kritičkih priloga od strane samih vjeroučitelja o suvremenim temama, te osobna iskustva i promišljanja koja odišu poetskim, meditativnim i nadasve iskustvenim izričajem.

U zadnjoj rubrici nalazi se kronika rada Katehetskog ureda kroz prošlu školsku godinu te kalendar rada za tekuću godinu. Svi su tekstovi popraćeni i obogaćeni brojnim fotografijama i ilustracijama.

Svjedok se na ovaj način doista pokazuje kao vrijedno i korisno sredstvo u promicanju vjeronauka u školi. Dijeli se besplatno svim vjeroučiteljima Splitske metropolije, školama i župnim uredima na području Splitsko-makarske nadbiskupije, te svim Katehetskim uredima i visokom crkvenim učilištima u Republici Hrvatskoj. A svi zainteresirani čitatelji, a osobito vjeroučitelji iz drugih nad/biskupija, mogu preuzeti cjeloviti primjerak u PDF formatu na mrežnim stranicama Katehetskog ureda.

Josip Periš

Zanimljivosti

TRISKAIDEKAFOBIJA je strah od broja 13, a PARASKEVIDEKATRIAFOBIJA je strah od petka 13.

Humor

Misionar u prašumi na biskupovo pitanje odgovara da se ispovijedio zadnji put prije 3 godine jer je najbliži svećenik udaljen oko 300 km pa bi zbog ispovijedi morao izbivati cijeli tjedan. Biskup: “Pa postoji zrakoplov, helihopter…” Misionar: “Točno, ali let mi je malo preskup za lake grijehe, a za teške preopasan…”

Poslovice

Kad bogataš postane siromah, postane i učitelj. (Kineska)