Izašao novi broj Svjedoka

Split, studeni 2013.

Iz tiska je izišao novi, dvadeseti broj Svjedoka – godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Dvije su glavne teme koje obilježavaju ovaj novi broj: „Pristup osobama s teškoćama u razvoju u nastavi vjeronauka“ i „Lica i naličja vjere danas“.

 Svjedok20velikaU ovom jubilarnom 20. broju uredništvo u uvodniku govori o povijesnom poslanju Crkvi u čemu vjeronauk i vjeroučitelji zauzimaju nezaobilazno mjesto. Ponosno se osvrće na prijeđeni put u kojem je Svjedok od biltenskih početaka prerastao u zapaženi godišnjak s mnoštvom korisnih materijala na gotovo 150 stranica. Posloženi prema prepoznatljivoj strukturi, objavljeni materijali imaju svoju znanstvenu, dokumentarnu i praktičnu vrijednost. Tako se Svjedok iz godine u godinu nameće kao snažno komunikacijsko sredstvo prema unutra, među samim splitskim vjeroučiteljima pa i šire, ali i prema vani, u našim zbornicama i knjižnicama. On je javna iskaznica djelovanja i života Katehetskog ureda i vjeroučitelja Splitsko-makarske nadbiskupije.

Nakon uvodnika uobičajeno slijedi   poruka   koju nadbiskup upućuje svima onima koji se bave odgojem i obrazovanjem prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine. U ovogodišnjoj poruci nadbiskup stavlja osobiti naglasak na važnost i neosporni autoritet roditeljskog odgoja u obitelji, dok škola i Crkva kroz svoje odgojno-obrazovne programe moraju biti roditeljima pomoć i potpora.

Nakon toga slijede standardne rubrike Svjedoka po kojima je ovaj godišnjak dobio svoju prepoznatljivu strukturu i ustaljenu koncepciju.

U rubrici Stručno usavršavanje objavljena su cjelovita predavanja i stručni prilozi sa dva nadbiskupijska stručna skupa za vjeroučitelje koja su održana u studenome prošle godine i u ožujku ove godine. U prvom dijelu objavljeno je šest priloga o pedagoško-didaktičkom pristupu učenicima s teškoćama u razvoju u nastavi vjeronauka. Riječ je o različitim teškoćama s kojima se susreću vjeroučitelji u svom nastavnom radu: intelektualne teškoće, poremećaji čitanja i pisanja, autizam, oštećenje vida i oštećenje sluha. Drugi stručni skup, sukladno Godini vjere u kojoj se nalazimo, bio je posvećen temi vjere. U Svjedoku su objavljena sva tri predavanja uvaženih profesora s našega KBF-a u Splitu.

U rubrici Statistika objavljeni su statistički podatci o pohađanju vjeronauka na području Splitsko-makarske nadbiskupije u osnovnim i srednjim školama, te u Centrima za osobe s posebnim potrebama. U ovoj tekućoj 2013./2014. školskoj godini nastavu vjeronauka u osnovnim školama pohađa 96,40 %, a u srednjim školama 95,78 % učenika. U istoj rubrici donesen je i popis vjeroučitelja pripravnika za ovu školsku godinu te popis vjeroučitelja koji su kroz proteklu školsku godinu položili stručni ispit. Potom slijedi pregledan raspored vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama te u centrima za osobe s posebnim potrebama. Radi se o podatcima koji imaju vrlo vrijednu dokumentarnu i arhivsku vrijednost.

U rubrici Kateheze  osobita je pozornost posvećena objavi oglednih vjeronaučnih modela za osnovnu i srednju školu. U ovom broju objavljeno je šest vjeronaučnih modela: četiri za osnovnu i dva za srednju školu. Vrijedno je spomenuti da su obrađene četiri izborne teme za osmi razred, kojih nema u vjeronaučnom udžbeniku, a vezane su za središnje kršćanske blagdane u liturgijskoj godini. Zasigurno će ovi ogledni vjeronaučni modeli biti od velike koristi svim vjeroučiteljima. Slijede potom i posebni prilozi o vjeronauku i vjerskom odgoju u centrima za osobe s teškoćama u razvoju, ovaj put razumljivo s manje priloga, jer cijeli prvi dio obiluje tim materijalima.

U rubrici Događaji nalaze se širi osvrti na neka važnija događanja u organizaciji Katehetskog ureda, a u rubrici Razmišljanja niz edukativnih i kritičkih priloga od strane samih vjeroučitelja o suvremenim temama, te osobna iskustva i promišljanja koja odišu poetskim, meditativnim i nadasve iskustvenim izričajem.

U zadnjoj rubrici nalazi se kronika rada Katehetskog ureda kroz prošlu školsku godinu te kalendar rada za tekuću godinu. Svi su tekstovi popraćeni i obogaćeni brojnim fotografijama i ilustracijama.

Svjedok se na ovaj način doista pokazuje kao vrijedno i korisno sredstvo u promicanju vjeronauka u školi. Dijeli se besplatno svim vjeroučiteljima Splitske metropolije, školama i župnim uredima na području Splitsko-makarske nadbiskupije, te svim Katehetskim uredima i visokom crkvenim učilištima u Republici Hrvatskoj. A svi zainteresiran ičitatelji, a osobito vjeroučitelji iz drugih nad/biskupija, mogu preuzeti cjeloviti primjerak u PDF formatu.

Josip Periš

Zanimljivosti

Zaštitnik Venecije, sumnjivo lijepog grada, kako reče Thomas Mann bio je sv. Teodor dok mletački trgovci nisu 828. g. ukrali relikviju sv. Marka iz Aleksandrije.

Humor

Vuk pita Crvenkapicu: A gdje ti živi baka? Koja joj je adresa? Crvenkapica: www.baka.com

Poslovice

Vreća škrtca nema vrha, a vreća rasipnika nema dna. (Rumunjska poslovica)