Zanimljivosti

Subotnji dan hoda je bio 2000 lakata, a 6 lakata je 1 trstika.

Humor

Župnik je ispred kipa sv. Nikole pronašao pismo: “Dragi sv. Nikola daj mi 200 kuna.” U pismo je stavio 100 kuna i odnio dječaku koji je pismo napisao. Sutradan je pronašao poruku: “Hvala ti sv. Nikola, ali drugi put ne šalji preko župnika – pola je za poštarinu uzeo.”

Poslovice

S ciljem pred očima i najsporiji napreduju brže nego oni najbrži bez cilja! (Lessing)