Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2015./2016.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 360 360 100 %
Gimnazija dr. Mate Ujevića – Imotski 542 532 98,15 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 349 343 98,28 %
Tehnička škola – Imotski 252 251 99,60 %
Srednja škola Braća Radić – Kaštel Štafilić 441 420 95,23 %
Srednja strukovna škola – Makarska 369 353 95,66 %
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića – Makarska 553 516 93,30 %
Gimnazija Metković – Metković 421 383 90,97 %
Srednja škola – Metković 672 650 96,72 %
Srednja škola Jure Kaštelan – Omiš 589 583 98,98 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 150 149 99,33 %
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića – Ploče 487 454 93,22 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 199 199 100 %
Gimnazija Dinka Šimunovića – Sinj 342 337 98,53 %
Srednja strukovana škola bana Josipa Jelačića – Sinj 714 710 99,43 %
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića – Sinj 556 554 99,64 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 998 976 97,79 %
Elektrotehnička škola – Split 544 506 93,01 %
Graditeljska geodetska tehnička škola – Split 725 653 90,06 %
I. gimnazija – Split 645 599 92,86 %
II. gimnazija – Split 647 597 92,27 %
III. gimnazija – Split 663 604 91,10 %
IV. gimnazija Marko Marulić – Split 680 649 95,44 %
V. gimnazija Vladimir Nazor – Split 650 610 93,84 %
Industrijska škola – Split 147 135 91,83 %
Komercijalno-trgovačka škola – Split 545 518 95,04 %
Nadb. klasična gimnazija Don Frane Bulić – Split 199 199 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 513 495 96,49 %
Obrtnička škola – Split 567 546 96,29 %
Pomorska škola – Split 712 673 94,52 %
Prirodoslovna tehnička škola – Split 550 518 94,18 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 691 684 98,98 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 216 150 69,44 %
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split 513 482 93,95 %
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku – Split 412 384 93,20 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 698 662 94,84 %
Zdravstvena škola – Split 824 810 98,30 %
Dental centar Marušić – Split 129 121 93,79 %
Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena – Split 121 113 93,38 %
Privatna jezična gimnazija Pitagora – Split 58 41 70,68 %
Privatna jez.-infor. gimnazija Leonardo da Vinci – Split 35 18 51,42 %
Privatna srednja ugostiteljska škola Wallner – Split 76 73 96,05 %
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis – Split 161 145 90,06 %
Privatna umjetnička gimnazija Ars animae – Split 18 14 77,77 %
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin – Trogir 553 539 97,46 %
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir 417 403 96,64 %
Srednja škola Tina Ujevića – Vrgorac 331 331 100 %
U K U P N O 21.034 20.042 95,28 %

Zanimljivosti

Zadnja riječ u Bibliji je Amen.

Humor

Imaš li Facebook? – DA MSN? – DA Skype? – DA Twitter? – DA A mozak? – Imam i njega ali sam zaboravio lozinku.

Poslovice

Ime nije ništa! Što nazivamo ružom to bi slatko mirisalo i s drugim imenom. (Shakespear)