Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2012./2013.

škola

učenici vjeroučenici

postotak

Ekonomska škola – Imotski 405 404 99,75 %
Gimnazija ”Dr. Mate Ujević” – Imotski 560 550 98,21 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 387 385 99,48 %
Tehnička škola – Imotski 242 241 99,58 %
SŠ ”Braća Radić” – Kaštel Štafilić 472 460 97,45 %
Srednja strukovna škola – Makarska 366 339 92,62 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska 573 534 93,19 %
Gimnazija ”Metković” – Metković 444 432 97,29 %
Srednja škola – Metković 791 771 97,47 %
SŠ ”Jure Kaštelan” – Omiš 682 676 99,12 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 243 228 93,82 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče 514 469 91,24 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 205 205 100 %
Gimnazija ”Dinko Šimunović” – Sinj 357 354 99,15 %
SSŠ ”Ban Josip Jelačić” – Sinj 810 804 99,25 %
TIŠ ”Ruđer Bošković” – Sinj 626 626 100 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1030 1010 98,05 %
Elektrotehnička škola – Split 549 531 96,72 %
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split 714 651 91,17 %
Graditeljsko-geodetska tehnička škola – Split 508 485 95,47 %
I. gimnazija – Split 728 673 92,44 %
II. gimnazija – Split 743 699 94,07 %
III. gimnazija – Split 712 670 94,10 %
IV. gimnazija ”Marko Marulić” – Split 748 709 94,78 %
V. gimnazija ”Vladimir Nazor” – Split 677 646 95,42 %
Gimnazijski kolegij ”Kraljica Jelena” – Split 167 155 92,81 %
Prirodoslovna tehnička škola – Split 562 520 92,52 %
Industrijska škola – Split 110 100 90,90 %
Nadb. klasična gimn. ”Don Frane Bulić” – Split 249 249 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 567 557 98,23 %
Obrtnička škola – Split 646 635 98,29 %
Pomorska škola – Split 648 608 93,82 %
Privatna jezična gimnazija ”Pitagora” – Split 55 23 41,81 %
Priv. jez.-infor. gimn. ”Leonardo da Vinci” – Split 32 24 75 %
Priv. srednja ugostiteljska škola ”Wallner” – Split 46 46 100 %
Privatna SŠ ”Marko Antun de Dominis” – Split 165 155 93,93 %
Priv. umjetnička gimnazija ”Ars animae” – Split 18 16 88,88 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 708 691 97,59 %
”Dental centar Marušić” – Split 132 124 93,93 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 236 165 69,91 %
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku – Split 427 395 92,50 %
Komercijalno-trgovačka škola – Split 638 610 95,61 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 765 741 96,86 %
Zdravstvena škola – Split 871 847 97,24 %
SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir 599 579 96,66 %
SŠ ”Ivan Lucić” – Trogir 451 440 97,56 %
SŠ ”Tin Ujević” – Vrgorac 375 375 100 %
U K U P N O  22.553  21.607  95,80 %

Zanimljivosti

Svetiše Jasna Gora u Poljskoj najveće je marijansko svetište na svijetu čiji nastanak nije vezan uz ukazanja. To je ujedno i svetište u koje dolazi najveći broj hodočasnika pješice – oko 200 tisuća od ukupno 4-5 milijuna hodočasnika godišnje. Neke grupe hodočasnika pješaka broje i 20 000 vjernika.

Humor

Imaš li Facebook? – DA MSN? – DA Skype? – DA Twitter? – DA A mozak? – Imam i njega ali sam zaboravio lozinku.

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )