Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2006./2007.

škola

učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 383 379 98,95 %
Gimnazija „Dr. Mate Ujević“ – Imotski 526 520 98,85 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 485 482 99,38 %
Tehnička škola – Imotski 296 294 99,32 %
SŠ „Braća Radić“ – Kaštel Štafilić 475 466 98,10 %
Srednja strukovna škola – Makarska 462 430 93,07 %
SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Makarska 640 566 88,43 %
Centar za obrazovanje „Narona“ – Metković 15 15 100 %
Gimnazija „Metković“ – Metković 370 366 98,91 %
Srednja škola – Metković 820 800 97,56 %
SŠ „Jure Kaštelan“ – Omiš 664 657 98,94 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 227 222 97,79 %
SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Ploče 545 478 87,70 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 209 209 100 %
Gimnazija „Dinko Šimunović“ – Sinj 386 365 94,55 %
SSŠ „Ban Josip Jelačić“ – Sinj 758 757 99,86 %
TIŠ „Ruđer Bošković“ – Sinj 682 663 97,21 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1164 1124 96,56 %
Elektrotehnička škola – Split 641 622 97,03 %
Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split 722 617 85,45 %
Graditeljsko-geodetska škola – Split 603 563 93,36 %
I. gimnazija – Split 640 566 88,43 %
II. gimnazija – Split 655 578 88,24 %
III. gimnazija – Split 711 645 90,71 %
IV. gimnazija „Marko Marulić“ – Split 745 694 93,15 %
V. gimnazija „Vladimir Nazor“ – Split 717 640 89,26 %
Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“ – Split 106 94 88,67 %
Prirodoslovno tehnička škola – Split 382 325 85,07 %
Industrijska škola – Split 118 116 98,30 %
Nadb. klasična gimn. „Don Frane Bulić“ – Split 217 217 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 723 713 98,61 %
Obrtnička škola – Split 867 852 98,26 %
Pomorska škola – Split 567 454 80 %
Privatna jezična gimnazija „Pitagora“ – Split 68 34 50 %
Privatna turistička i ekonomska škola – Split 119 118 99,15 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 858 843 98,25 %
„Dental centar Marušić“ – Split 80 74 92,50 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 242 147 60,74 %
Tehnička škola – Split 376 345 91,75 %
Trgovačka škola – Split 738 693 93,9 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 796 759 95,35 %
Zdravstvena škola – Split 891 852 95,62 %
SSŠ „Blaž Jurjev Trogiranin“ – Trogir 647 610 94,28 %
SŠ „Ivan Lucić“ – Trogir 450 433 96,22 %
SŠ „Tin Ujević“ – Vrgorac 353 349 98,86 %

U K U P N O

23.139 21.746

93,97%

Zanimljivosti

U Finskom glavnom gradu u središtu stambene četvrti sagrađena je crkva u stijeni. Izvana se vidi samo rotonda opasana ravnim isklesanim stijenama nadsvođena kupolom od bakra i stakla. U visinu se uzdiže do 12 metara.

Humor

– Tata ti si nogometaš pa ćeš me sigurno razumjeti. – Kaži sine. – Produžio sam ugovor s petim razredom na još godinu dana.

Poslovice

Grubost je pokušaj slabog čovjeka da bude jak. (Matthew Casy)