Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2006./2007.

škola

učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 383 379 98,95 %
Gimnazija „Dr. Mate Ujević“ – Imotski 526 520 98,85 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 485 482 99,38 %
Tehnička škola – Imotski 296 294 99,32 %
SŠ „Braća Radić“ – Kaštel Štafilić 475 466 98,10 %
Srednja strukovna škola – Makarska 462 430 93,07 %
SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Makarska 640 566 88,43 %
Centar za obrazovanje „Narona“ – Metković 15 15 100 %
Gimnazija „Metković“ – Metković 370 366 98,91 %
Srednja škola – Metković 820 800 97,56 %
SŠ „Jure Kaštelan“ – Omiš 664 657 98,94 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 227 222 97,79 %
SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Ploče 545 478 87,70 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 209 209 100 %
Gimnazija „Dinko Šimunović“ – Sinj 386 365 94,55 %
SSŠ „Ban Josip Jelačić“ – Sinj 758 757 99,86 %
TIŠ „Ruđer Bošković“ – Sinj 682 663 97,21 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1164 1124 96,56 %
Elektrotehnička škola – Split 641 622 97,03 %
Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split 722 617 85,45 %
Graditeljsko-geodetska škola – Split 603 563 93,36 %
I. gimnazija – Split 640 566 88,43 %
II. gimnazija – Split 655 578 88,24 %
III. gimnazija – Split 711 645 90,71 %
IV. gimnazija „Marko Marulić“ – Split 745 694 93,15 %
V. gimnazija „Vladimir Nazor“ – Split 717 640 89,26 %
Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“ – Split 106 94 88,67 %
Prirodoslovno tehnička škola – Split 382 325 85,07 %
Industrijska škola – Split 118 116 98,30 %
Nadb. klasična gimn. „Don Frane Bulić“ – Split 217 217 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 723 713 98,61 %
Obrtnička škola – Split 867 852 98,26 %
Pomorska škola – Split 567 454 80 %
Privatna jezična gimnazija „Pitagora“ – Split 68 34 50 %
Privatna turistička i ekonomska škola – Split 119 118 99,15 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 858 843 98,25 %
„Dental centar Marušić“ – Split 80 74 92,50 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 242 147 60,74 %
Tehnička škola – Split 376 345 91,75 %
Trgovačka škola – Split 738 693 93,9 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 796 759 95,35 %
Zdravstvena škola – Split 891 852 95,62 %
SSŠ „Blaž Jurjev Trogiranin“ – Trogir 647 610 94,28 %
SŠ „Ivan Lucić“ – Trogir 450 433 96,22 %
SŠ „Tin Ujević“ – Vrgorac 353 349 98,86 %

U K U P N O

23.139 21.746

93,97%

Zanimljivosti

Konoplja je u razdoblju od 3000 godina, sve do 1883., bila bila najkorisnija biljka. Koristila se za izradu tkanina, sapuna, papira, lijekova i ulja.

Humor

Želiš godišnji odmor? NE MOŽE! Godina ima 365 dana. Dnevno spavaš 8 sati, što godišnje iznosi 122 dana. Ostaje 243 dana. Dnevno imaš 8 sati odmora, što iznosi dodatnih 122 dana. Ostaje 121 dan. 52 dana godišnje su nedjelje, kada se ne radi i ostaje 69 dana. 52 dana godišnje su subote, kada se također ne radi i ostaje 17 dana. Dnevno imaš pola sata pauze, što godišnje iznosi 7 dana. Ostaje 10 dana. 9 dana godišnje su blagdani, pa ostaje jedan jedini radni dan. Taj dan je 1. svibnja, Praznik rada, te se na taj dan ne radi. Kako pored svega ovoga uopće možeš tražiti godišnji odmor?!?

Poslovice

S ciljem pred očima i najsporiji napreduju brže nego oni najbrži bez cilja! (Lessing)