Rezultati pretraživanja

Hrabrost (Mario Žuvela)
 152 preuzimanja
 17.25 KB
Preuzimanje ( docx )
Balada o Gospinim pčelama
 107 preuzimanja
 23.71 KB
Preuzimanje ( docx )
Program Katehetske jesenske škole 2022.
 85 preuzimanja
 10.91 MB
Preuzimanje ( )
Raspored stručnih ispita u listopadu 2022.
 188 preuzimanja
 21.96 KB
Preuzimanje ( )
Program stručnog skupa za pripravnike 2022.
 90 preuzimanja
 14.25 KB
Preuzimanje ( docx )
Naša draga svetišta
 1718 preuzimanja
 3.85 MB
Preuzimanje ( pdf )
Temeljna životna pitanja (priprema MV)
 377 preuzimanja
 33.34 KB
Preuzimanje ( docx )
Čovjek je osoba (ppt MV)
 299 preuzimanja
 250.96 KB
Preuzimanje ( pptx )
Čovjek je osoba (priprema MV)
 295 preuzimanja
 27.07 KB
Preuzimanje ( docx )
Novi crkveni pokreti (ppt ZP)
 109 preuzimanja
 3.71 MB
Preuzimanje ( pptx )
Novi crkveni pokreti (priprema ZP)
 100 preuzimanja
 40.8 KB
Preuzimanje ( docx )
Suvremena religioznost i New Age (ppt AV)
 188 preuzimanja
 4.97 MB
Preuzimanje ( pptx )
Suvremena religioznost i New Age (priprema AV)
 182 preuzimanja
 40.44 KB
Preuzimanje ( docx )
Islam (ppt LjJ)
 550 preuzimanja
 29.29 MB
Preuzimanje ( pptx )
Islam (priprema LjJ)
 225 preuzimanja
 29.98 KB
Preuzimanje ( docx )

Zanimljivosti

Postoje zapisi da je Poncije Pilat dva puta tužen caru Tiberiju, jednom od strane Židova i drugi put ga je tužio upravitelj Sirije Vitelije koji mu je bio pretpostavljeni.

Humor

Sretnu se dva prijatelja. – Gdje ćeš? – Idem platiti račun za internet. – A inače? – Inače će mi ga isključiti.

Poslovice

Tko pobijedi strah taj je i tigru opasan protivnik. (Indijska)