O Riječi je Riječ

Zanimljivosti

Istraživanja su pokazala da gotovo sve primitivne religije imaju uspomenu na Velikog Boga koji je poput oca i dobar. Postoje dokazi koji ukazuju da su žrtve vračeva, vršene za magijskih obreda degeneracija višeg oblika, a ne ostaci primitivnih religija.

Humor

– Zašto baka čita Bibliju? – Sprema se za prijemni;-)

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)