Rezultati pretraživanja

Ja sam s vama
 88 preuzimanja
 528.36 KB
Preuzimanje ( pdf )
Isus i Zakej
 321 preuzimanja
 43.72 KB
Preuzimanje ( pdf )
Isus i Samarijanka
 87 preuzimanja
 492.77 KB
Preuzimanje ( pdf )
Isus je izliječio Bartimeja
 266 preuzimanja
 237.45 KB
Preuzimanje ( pdf )
Uskrs - rad s Novim zavjetom
 86 preuzimanja
 363.05 KB
Preuzimanje ( pdf )
Što kršćani imaju poručiti svijetu? - rad s NZ
 580 preuzimanja
 271.6 KB
Preuzimanje ( pdf )
Ivan Krstitelj - rad sa Novim zavjetom
 457 preuzimanja
 369.5 KB
Preuzimanje ( pdf )
Isusovi apostoli - rad sa Novim zavjetom
 477 preuzimanja
 324.13 KB
Preuzimanje ( pdf )
Isus Krist - rad s Novim zavjetom
 454 preuzimanja
 316.73 KB
Preuzimanje ( pdf )
Poslanje – osmosmjerka s 17 pojmova
 259 preuzimanja
 264.46 KB
Preuzimanje ( pdf )
Poslanje – slikovna osmosmjerka s imenima biblijskih osoba
 138 preuzimanja
 392.14 KB
Preuzimanje ( pdf )
Dobri Samarijanac – slikovna osmosmjerka sa 12 pojmova
 42 preuzimanja
 253.23 KB
Preuzimanje ( pdf )
Dobri pastir – osmosmjerka sa 16 pojmova
 56 preuzimanja
 259.15 KB
Preuzimanje ( pdf )
Dobri pastir – osmosmjerka sa 21 pojmom
 48 preuzimanja
 279.49 KB
Preuzimanje ( pdf )
Filip krsti Etiopljanina – osmosmjerka sa 15 pojmova
 245 preuzimanja
 247.12 KB
Preuzimanje ( pdf )

Zanimljivosti

TRISKAIDEKAFOBIJA je strah od broja 13, a PARASKEVIDEKATRIAFOBIJA je strah od petka 13.

Humor

Neki dobrodušni seljak dođe kod svog župnika i požali mu se: Moj sin je otišao živjeti u grad. Ima plaću oko 300 eura. Što mislite oče, hoće li tamo živjeti kao dobar kršćanin? – Sigurno. Sa toliko novaca i ne može drugačŤije.

Poslovice

Vreća škrtca nema vrha, a vreća rasipnika nema dna. (Rumunjska poslovica)