Zanimljivosti

TRISKAIDEKAFOBIJA je strah od broja 13, a PARASKEVIDEKATRIAFOBIJA je strah od petka 13.

Humor

Na sprovodu dvojica poznanika komentiraju o pokojniku: – Duhan, alkohol i žena su ga došli glave? – Kako, pa bio je svećenik? – Pregazio ga je kamion tvornice duhana koji je vozila pijana žena.

Poslovice

U kući lijenčine množe se samo snovi. (Koreanska)