Novo na stranicama

Izrada adventskog vijenca Novo!
 191.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Bibliolog kao kretivni put otkrivanja biblijskih tekstova Novo!
 3 preuzimanja
 24.41 KB
Preuzimanje ( docx )
Bibliolog Prispodoba o milosrdnom Samarijancu Novo!
 1 preuzimanja
 20.76 KB
Preuzimanje ( docx )
Popis literarnih i likovnih radova u zborniku Ja Domovinu imam Novo!
 14 preuzimanja
 43.46 KB
Preuzimanje ( docx )
Priprava za 2. nedjelju došašća Novo!
 6 preuzimanja
 67.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Primjer tematskog planiranja - Čovjek tražitelj smisla Novo!
 1 preuzimanja
 28.84 KB
Preuzimanje ( docx )
Primjer tematskog planiranja - Razgovori o vjeri i nevjeri Novo!
 2 preuzimanja
 24.04 KB
Preuzimanje ( docx )
Primjer tematskog planiranja - Na izvorima ljudskog bića Novo!
 1 preuzimanja
 26.37 KB
Preuzimanje ( docx )
Primjer tematskog planiranja - Jesmo li slobodni? Novo!
 1 preuzimanja
 30.18 KB
Preuzimanje ( docx )
Priprava za 1. nedjelju došašća Novo!
 84 preuzimanja
 60.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Priprava za 34. nedjelju kroz godinu
 77 preuzimanja
 63.5 KB
Preuzimanje ( doc )
Program stručnog skupa za vjeroučitelje studeni 2022.
 163 preuzimanja
 19.5 KB
Preuzimanje ( docx )
Primjer tematskog planiranja - Rastimo u dobi, mudrosti i milosti
 8 preuzimanja
 50.29 KB
Preuzimanje ( docx )
Primjer tematskog planiranja - Razvijam osobnost, živim vrednote
 3 preuzimanja
 34.81 KB
Preuzimanje ( docx )
Priprava za 33. nedjelju kroz godinu
 39 preuzimanja
 67 KB
Preuzimanje ( doc )

Zanimljivosti

Osim osuđenih kriminalaca, ratnih zarobljenika i robova, postojali su i profesionalni gladijatori – slobodni ljudi koji su se dobrovoljno javljali za borbu. Čak je i car Commodus sudjelovao u više borbi u areni, a zanimljivo je da je umro tako što ga je atletičar Narcissus zadavio u svlačionici. ,

Humor

Zar ne želite da odslužim Misu za Vašeg pokojnog muža? – upita župnik udovicu nakon pokopa. – Mislim da mu nije potrebna. Ako je u nebu ne treba mu, a ako je u paklu ne može mu pomoći. – A ako je u čistilištu onda mu je dobro jer se već kod kuće navikao. – dometnu župnik.

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)