Zanimljivosti

U svetom gradu Jeruzalemu od kršćana različitih vjeroispovijesti najviše ima grkokatolika.

Humor

Što Perica radi na satu matematike? – Gleda i ne vjeruje.

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )