Bog u kojega ne vjerujem Novo!

0 preuzimanja

Bog_Stvoritelj_MichelangeloNe vjerujem i nikada neću vjerovati:

- U Boga koji traži da ga se ljudi boje

- U Boga vrača i čarobnjaka

- U Boga koji bi sprečavao ljudski razum u njegovu traženju

- U Boga koji bi postao monopol jedne Crkve, jedne rase, kulture ili kaste

- U Boga djeda koga se može iskorištavati

- U Boga komu ne bi trebao čovjek

- U Boga suca koji sudi uvijek sa zakonikom u ruci

- U Boga samotnika

- U Boga koji se može rastumačiti filozofijom

- U Boga koji priječi čovjeku da raste, da osvaja, da se preobrazuje, da se razvija dotle da postane "gotovo kao Bog"

- U Boga koji od čovjeka, zato što vjeruje, zahtijeva da se odrekne da bude čovjek

- U Boga koji kaže "platit ćeš ti meni"

- U Boga koji se koji put kaje što je ljudima dao slobodu

- U Boga koji se zadovoljava da čovjek kleči čak i ako ne radi

- U Boga opijum za obnovu zemlje i nadu samo za budući život

- U Boga onih koji misle da ljube Boga zato što ne ljube nikoga

- U Boga komu se sviđaju oni koji uvijek govore "sve je u redu"

- U Boga koji opravdava rat

- U Boga koji daje prednost bogatima

- U Boga koji ne spasava one koji ga nisu upoznali, ali koji su ga željeli i tražili

- U Boga koji se zaručuje s politikom

- U Boga koji koji zemlju i stvari što ih čovjek voli uništava umjesto da ih preobrazi

- U Boga koji ne bi bio misterij, koji ne bi bio veći od nas

- U Boga koji bi zauvijek uništio naše tijelo mjesto da ga uskrisi

- U Boga za koga ljudi vrijede ne po onom što jesu, nego po onomu što imaju ili predstavljaju

- U Boga koji ne bi bio ljubav i koji ne bi znao pretvoriti ljubav u ono što treba

- U Boga u kog se ne bih mogao pouzdati i onda kad zakažu sve nade...

J. Arias, svećenik

Pregleda: 857 Pregleda
Preuzimanje: 0 puta
Ažurirano: 30. 09. 2019.

Zanimljivosti

U Bruxellesu u Belgiji zgrada burze podignuta je na mjestu prosjačkog redovničkog samostana.

Humor

Vračara će jednoj ženi: “Vidim u kartama da će vaš muž uskoro umrijeti…” “To znam”, odgovori žena, “a što kažu karte hoće li biti istrage?”.

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)