Zašto sam čovjek nade Novo!

0 preuzimanja

74497___gustavorezende___Kids_6_03Zato što vjerujem da je Bog nov svakim jutrom,

da i u ovom trenutku stvara svijet, a ne vjerujem u neku maglovitu i zaboravljenu prošlost...

Ja sam čovjek nade, ne zbog ljudskih razloga... Nego jednostavno - jer vjerujem da je Duh Sveti na djelu u Crkvi i u svijetu, znao to svijet ili ne. Ja sam čovjek nade jer vjerujem da je Duh Sveti zauvijek Duh Stvoritelj, koji svakoga jutra onome koji ga prima daje novu slobodu i dobru mjeru radosti i pouzdanja.

Ja sam čovjek nade jer znam da je povijest Crkve duga povijest prepuna divnih djela Duha Svetoga. Pomislite na proroke i svece, koji u tjeskobnim časovima bijahu divno oruđe milosti i na put nam baciše snop novoga svjetla. Vjerujem u neočekivana djela Duha Svetoga. Jedno je Ivan XXIII. I Koncil. Nismo se nadali ni jednom ni drugom.

Zar smijemo misliti da se danas Bog u svojoj dovitljivosti iscrpio? Nadati se - to je dužnost, a ne luksuz. Nadati se - to ne znači sanjariti, upravo obrnuto: nadom ćemo snove preobraziti u stvarnost.

Blaženi koji se usuđuju sanjati a spremni su platiti veliku cijenu da njihov san u životu čovjeka postane stvarnost.

Bruxelski nadbiskup L. J. Suenens

Pregleda: 668 Pregleda
Preuzimanje: 0 puta
Ažurirano: 30. 09. 2019.

Zanimljivosti

Od 264 pape 131 je promijenio ime, ali niti jedan se nije zvao Petar osim sv. Petra. Zanimljivo je i da se papa Ivan XIV krštenim imenom zvao Pietro tj. Petar. Prvi papa koji je promijenio ime je Ivan II. Njegovo pravo ime bilo je Merkur i zvučalo je previše poganski.

Humor

Učitelj pita Marka: Zašto jučer nisi došao u školu? – Umro mi je stric pa sam išao na sprovod. Dobro, ali nemoj da se to više ikada ponovi!

Poslovice

Hvalisanje je početak sramote. (Japanska)