Labirinti

Zanimljivosti

TRISKAIDEKAFOBIJA je strah od broja 13, a PARASKEVIDEKATRIAFOBIJA je strah od petka 13.

Humor

Učitelj pita Marka: Zašto jučer nisi došao u školu? – Umro mi je stric pa sam išao na sprovod. Dobro, ali nemoj da se to više ikada ponovi!

Poslovice

Ljubav koja se održava darovima vječno je gladna. (Židovska poslovica)