Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2020./2021.

                                   Centar učenici vjeroučenici postotak
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonaći – Split 29 27 93,10 %
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj – Split 10 10 100 %
Centar za autizam – Split 54 50 92,59 %

U K U P N O

93

87

93,55 %

 

Zanimljivosti

Marijanski hodočasnički centar Bliskog Istoka i svih Arapskih zemalja je svetište Naše Gospe Libanonske u Harrisi 25 km od Bejruta. U Svetište dolaze i nekršćani i ateisti – bilo kao turisti ili iz poštovanja prema Onoj za koju se iz Kurana čita: “Najplemenitija od svih žena u svemiru.”

Humor

– Gdje ćeš za Božić? – Na ponoćku u župnu crkvu.

Poslovice

Hrabrost je strah koji je izgovorio molitvu. (Anoniman)