Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2014./2015.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split 36 36 100 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split 53 27 50,94 %
Centar za autizam – Split 46 44 95,65 %
U K U P N O 135 107 79,25 %

Zanimljivosti

Svetiše Jasna Gora u Poljskoj najveće je marijansko svetište na svijetu čiji nastanak nije vezan uz ukazanja. To je ujedno i svetište u koje dolazi najveći broj hodočasnika pješice – oko 200 tisuća od ukupno 4-5 milijuna hodočasnika godišnje. Neke grupe hodočasnika pješaka broje i 20 000 vjernika.

Humor

Vuk pita Crvenkapicu: A gdje ti živi baka? Koja joj je adresa? Crvenkapica: www.baka.com

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )