Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2014./2015.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonaći” – Split 36 36 100 %
Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj ” – Split 53 27 50,94 %
Centar za autizam – Split 46 44 95,65 %
U K U P N O 135 107 79,25 %

Zanimljivosti

Perma itsraživanjima jendog engleksog Sveuičlišta, poptuno je sveejdno kjoim se resdolijedom pšiu solva u nkeoj rijčei, jeidno je btnio da pvro i psoljednje solvo bduu isparvno naipasni. Osatatk mžoe btii skorz izmejšan, a da rijčei iapk bduu lkao čitljvie. To se dogđaa sotga jer čvojek ne čtia sovlo po svolo, ngeo cjielu rjieč ojdednom.Začuđujuće, zar ne? A uevijk su nam gvoroili da je pavrpois vžaan.

Humor

U ono vrijeme Ivica zakasnio u školu. Pozdravi: “Hvaljen Isus!” Drug učitelj ga izbaci iz razreda s riječima: “Izlazi i pozdravi kako treba!” Ivica ponovo uđe i reče: HVALJEN ISUS I MARIJA!

Poslovice

Ljudi se poznaju po znoju i po danoj riječi. (Arapska)