Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2006./2007.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split 45 45 100%
Centar “Slava Raškaj” – Split 43 41 95,34%
Centar za autizam – Split 32 30 93,75%
U K U P N O 120 116 96,66%

Zanimljivosti

Dubrovačka je katedrala, prema priči, sagrađena novcima Rikarda Lavljeg Srca koji je 1192. doživio brodolom kod Lokruma i odlučio sagraditi crkvu na mjestu gdje je spašen, ali Dubrovčani su ga uspjeli nagovoriti da je bolje crkvu sagraditi u gradu.

Humor

Nakon propovijedi pita biskup nemirnu djevojčicu: “Zašto ti hodaš po crkvi dok svi ostali sjede?” – “A zašto ti govoriš dok svi ostali šute?” – odgovori djevojčica.

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )