Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2006./2007.

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split 45 45 100%
Centar “Slava Raškaj” – Split 43 41 95,34%
Centar za autizam – Split 32 30 93,75%
U K U P N O 120 116 96,66%

Zanimljivosti

Konoplja je u razdoblju od 3000 godina, sve do 1883., bila bila najkorisnija biljka. Koristila se za izradu tkanina, sapuna, papira, lijekova i ulja.

Humor

Neki liječnik, nakon kraćeg razgovora prizna o. Piju: Ja ne vjerujem u stigme. Vama su rane izbile jer ste intenzivno razmišljali o Kristovim ranama. Ovaj na to odgovori: Tako je, sine. I ti intenzivno pomišljaj o biku pa ćeš brzo dobit rogove.

Poslovice

Ne idi utabanim putem. Umjesto toga kreni tamo gdje puta nema i ostavi trag. (Anoniman)