Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2006./2007.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split4545100%
Centar “Slava Raškaj” – Split434195,34%
Centar za autizam – Split323093,75%
U K U P N O12011696,66%

Zanimljivosti

Motiv 7 krava iz knjige Postanka pojavljuje se u 148. izreci Knjige mrtvih a odnosi se na hranu i budućnost.

Humor

Nije praznovjerno vjerovati da crna mačka zaista donosi nesreću? – KAD SI MIŠ!

Poslovice

Nema beznadnih situacija; postoje samo ljudi koji se u određenim situacijama osjećaju beznadno. (Tibetanska)