Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2006./2007.

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split4545100%
Centar “Slava Raškaj” – Split434195,34%
Centar za autizam – Split323093,75%
U K U P N O12011696,66%

Zanimljivosti

Džebel Musa tj. Horeb planina je visoka 2641 metar. Nalazi se na južnom vrhu Sinajskog poluotoka.

Humor

Kompjuter me pobijedio u šahu. – Poslije sam ga prebio.

Poslovice

Ljudi se poznaju po znoju i po danoj riječi. (Arapska)