Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2005-2006

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split 200 47 23 %
Centar “Slava Raškaj” – Split 60 39 65 %
Centar za autizam – Split 27 27 100 %
U K U P N O 287 113 39,37%

Zanimljivosti

Svakog dana rodi se 364 321 beba a umre 147 137. Dakle planeta je svakoga dana bogatija za 217 184 čovjeka.

Humor

– Zašto su Izraelci napravili zlatno tele na Sinaju? – Nisu imali novaca za zlatnu kravu.

Poslovice

Živi s ljudima kao da te Bog gleda, a govori s Bogom kao da te ljudi slušaju. (Seneka)