Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2005-2006

centaručenicivjeroučenicipostotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split2004723 %
Centar “Slava Raškaj” – Split603965 %
Centar za autizam – Split2727100 %
U K U P N O28711339,37%

Zanimljivosti

Konoplja je u razdoblju od 3000 godina, sve do 1883., bila bila najkorisnija biljka. Koristila se za izradu tkanina, sapuna, papira, lijekova i ulja.

Humor

Vjeroučitelj pokušava objasniti djeci pojam ‘Božja providnost’. – “Zamislite da ljudi rade na crkvneom tornju i jedan padne a ništa mu se ne dogodi. Kako biste to nazvali?” – “Pa to je čista sreća.” – “A na primjer da sutradan opet isti čovjek padne i opet mu ništa ne bude.” – “To je slučajnost.” – “A što da isti čovjek padne s tornja i treći put i opet mu se ništa ne desi?” – “E pa to je već NAVIKA.”

Poslovice

Tko pobijedi strah taj je i tigru opasan protivnik. (Indijska)