Pohađanje vjeronauka u centrima za učenike s teškoćama 2005-2006

centar učenici vjeroučenici postotak
Centar “Juraj Bonaći” – Split 200 47 23 %
Centar “Slava Raškaj” – Split 60 39 65 %
Centar za autizam – Split 27 27 100 %
U K U P N O 287 113 39,37%

Zanimljivosti

Prvi Martirologij (popis svetaca Crkve) objavljen je 1584. na zahtjev pape Grgura 13.

Humor

Vračara će jednoj ženi: “Vidim u kartama da će vaš muž uskoro umrijeti…” “To znam”, odgovori žena, “a što kažu karte hoće li biti istrage?”.

Poslovice

Djeca dobivaju udarce koji pripadaju roditeljima. (Talijanska)