Svijetle točke srednjeg vijeka (priprema MM)

56 preuzimanja

Zanimljivosti

Glava sv. Krševana zaštitnika Zadra čuva se u Kotoru.

Humor

Vračara će jednoj ženi: “Vidim u kartama da će vaš muž uskoro umrijeti…” “To znam”, odgovori žena, “a što kažu karte hoće li biti istrage?”.

Poslovice

Vreća škrtca nema vrha, a vreća rasipnika nema dna. (Rumunjska poslovica)