Pripreme

Zanimljivosti

U svetom gradu Jeruzalemu od kršćana različitih vjeroispovijesti najviše ima grkokatolika.

Humor

Župnik je ispred kipa sv. Nikole pronašao pismo: “Dragi sv. Nikola daj mi 200 kuna.” U pismo je stavio 100 kuna i odnio dječaku koji je pismo napisao. Sutradan je pronašao poruku: “Hvala ti sv. Nikola, ali drugi put ne šalji preko župnika – pola je za poštarinu uzeo.”

Poslovice

Tko pobijedi strah taj je i tigru opasan protivnik. (Indijska)