Trebamo Isusa - došašće Novo!

0 preuzimanja

Mi zaista trebamo nekoga

 • Koji neće izbjegavati probleme ovoga svijeta
 • Koji će miriti bogate i siromašne
 • Koji neće cijeniti ljude po boji kože i inteligenciji
 • Koji se neće zanimati samo za moćne i bogate

Mi zaista trebamo nekoga

 • Koji će istinu reći u zgodno ili nezgodno vrijeme
 • Koji će pokazivati put do mira
 • Koji će biti putokaz svim ljudima
 • Koji će se za nas zauzimati

Mi zaista trebamo nekoga

 • Koji će nas osloboditi od tuge, zabrinutosti, jada
 • Koji će nam dati jasan odgovor u odlučnim trenutcima
 • Koji će uliti smisao našem životu
 • Nekoga, kome se svi možemo prepustiti.

Mi zaista trebamo nekoga… Trebamo TEBE ISUSE!

Pregleda: 953 Pregleda
Preuzimanje: 0 puta
Ažurirano: 10. 12. 2019.

Zanimljivosti

Nomadski narod Masai koji živi u Keniji i Tanzaniji vjeruje da njihov bog Engai proizvodi gromoglasne zvukove na vrhu svete planine Ol Doino Lengai. Planina je inače jedini aktivni vulkan ove vrste u svijetu – izbacuje sodu i tutnji. Posljednja erupcija bila je 1967. Masai stoljećima hodočaste u podnožje planine kako bi molili za kišu: Eng kare! Eng kare!

Humor

U prepunom tramvaju sjedi svećenik i čita. Iza njegovih leđa jedan čovjek reče drugomu: “Kad bih ja imao bedastog sina, poslao bih ga da postane svećenik.” Svećenik se okrene, pogleda čovjeka i reče: “Vidim da po tom pitanju imate drugačije mišljenje od Vašega oca.”

Poslovice

Hvalisanje je početak sramote. (Japanska)