Zdravstveni odgoj u školi

rujan, 2014.

Zanimljivosti

U Brazilu sa 2,5 milijuna djece i mladih radi 492 370 vjeroučitelja.

Humor

Ivica se žali liječniku: “Doktore, pričam u snu.” “Pa to nije strašno.”- odgovori liječnik. “Kako nije kad mi se cijeli razred smije.”

Poslovice

Djeca dobivaju udarce koji pripadaju roditeljima. (Talijanska)