Objavljen 25. broj Svjedoka

Split, studeni 2018.

Iz tiska je izišao novi, 25. broj Svjedoka, godišnjaka Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije. Prepoznatljiv po svojoj strukturi i standardnim rubrikama, Svjedok na 168 stranica donosi mnoštvo novih sadržaja i korisnih materijala znanstvene, stručne, dokumentarne i praktične vrijednosti.

svjedok

Dvije su glavne teme koje obilježavaju ovaj novi broj, a koje su ujedno bile i sadržaji nadbiskupijskih stručnih skupova: „Vjeronauk u korelaciji Likovnom kulturom“ i „Brak i obitelj u društvu i Crkvi danas“.

U uvodniku ovogodišnjeg broja uredništvo se osvrće na središnji događaj Crkve u Hrvata – Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelj, održan 15. i 16. rujna ove godine u Splitu i Solinu. Uz veliko bogatstvo sadržaja koji su prethodili ovom susretu, sada je od presudne važnosti intenzivirati pastoral obitelj u našim župnim zajednicama. U skladu s time naslovnicu Svjedoka krasi logo susreta obitelji. Nakon uvodnika uobičajeno slijedi nadbiskupova poruka prigodom početka nove školske i vjeronaučne godine, upućena svima koji se bave odgojem i obrazovanjem.

U rubrici stručno usavršavanje objavljena su cjelovita predavanja s nadbiskupijskih stručnih skupova za vjeroučitelje. Prvi stručni skup bio je posvećen korelaciji vjeronauka s Likovnom kulturom. Radi se o tri predavanja o likovnoj kreativnosti u nastavi vjeronauka, odgojnoj dimenziji likovnog djela te samoj primjeni likovnog djela u nastavi vjeronauka. Drugi stručni skup bio je posvećen braku i obitelji u društvu i u Crkvi danas. Objavljena su također tri predavanja: prvo o braku i obitelji pred izazovima suvremenog društva, te druga dva o braku i obitelji u svjetlu apostolske pobudnice Amoris laetitia. Objavljen je i sažetak pedagoške radionice o obitelji kao sveprožimajućem sadržaju vjeronaučne nastave.

Rubrika statistika donosi podatke o pohađanju vjeronauka na području Splitsko-makarske nadbiskupije u osnovnim i srednjim školama. U 2018./2019. školskoj godini nastavu vjeronauka u osnovnim školama pohađa 94,63 %, a u srednjim školama 93,09 % učenika. U istoj rubrici nalazi se i popis vjeroučitelja pripravnika te popis vjeroučitelja koji su kroz proteklu školsku godinu položili stručni ispit. Slijedi pregledan raspored vjeroučitelja u osnovnim i srednjim školama. Radi se o podatcima koji imaju važnu dokumentarnu i arhivsku vrijednost.

Nadovezujući se na prethodne brojeve, u redovitoj rubrici kateheze objavljeni su ogledni vjeronaučni modeli za VIII. razred osnovne škole („Katolička Crkva i kršćanstvo u Hrvata“), kao i dva vjeronaučna modela za II. razred srednje škole. Rubrika učenici s teškoćama u razvoju govori o pripremi djece s teškoćama u razvoju za primanje svetih sakramenata te donosi jedan ogledni katehetski model za učenike s teškoćama.

U rubrici događaji nalaze se širi osvrti na neka važnija događanja u organizaciji Katehetskog ureda, a u rubrici razmišljanja niz edukativnih i kritičkih priloga od strane samih vjeroučitelja o suvremenim temama koji su obilježeni njihovim iskustvenim izričajem.

Zadnja rubrika donosi kroniku rada Katehetskog ureda kroz prošlu školsku godinu te kalendar rada za tekuću godinu. Svi su tekstovi popraćeni i obogaćeni brojnim fotografijama te vrijednim likovnim radovima učenika iz natječaja „Djeca Oca milosrđa“ i natječaja „Na ramenima moga tate“.

 Svjedok se svake godine ponovno pokazuje kao vrijedno i korisno sredstvo u promicanju vjeronauka u školi. Dijeli se besplatno svim vjeroučiteljima Splitske metropolije, školama i župnim uredima na području Splitsko-makarske nadbiskupije, te svim Katehetskim uredima i visokom crkvenim učilištima u Republici Hrvatskoj. Svi zainteresirani čitatelji, a osobito vjeroučitelji iz drugih nad/biskupija, moći će u dogledno vrijeme preuzeti cjeloviti primjerak u pdf formatu na mrežnim stranicama Katehetskog ureda.

Preuzimanje Svjedoka u PDF formatu

Ivana Perčić

Zanimljivosti

Najveći Kristov kip na svijetu je betonski kip Krista Otkupitelja u Rio de Janeiru (30m). Nalazi se na planini Corcovado s pogledom na gradsku luku. Svojim raširenim rukama Krist blagoslivlje grad.

Humor

– Zašto baka čita Bibliju? – Sprema se za prijemni;-)

Poslovice

Tko laže vas, lagat će i protiv vas. (Hrvatska poslovica)