Nadbiskupijski stručni skup za vjeroučitelje u školi

Split, 24. studenoga 2012.

Na prvom ovogodišnjem nadbiskupijskom stručnom skupu za vjeroučitelje u školi, u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, u subotu 24. studenoga 2012. godine, okupilo se oko 250 vjeroučitelja iz Splitsko-makarske nadbiskupije i Hvarske biskupije.

Okvirna tema, pod naslovom Pristup učenicima s teškoćama u razvoju u nastavi vjeronauka, osim istoimenim glavnim predavanjem, sudionicima je pružila vrijedne informacije i putem pet koreferata pripremljenih i izloženih od strane stručno educiranih vjeroučitelja. Za molitveni početak ovog je puta bila zadužena s. Rebeka Batarelo koja je s učenicima šestog razreda OŠ „Mejaši“ iz Splita i uz glazbenu pratnju splitskih vjeroučitelja pripremila molitvu na znakovnom jeziku „Moj Isus“.

Strucni skup vjeronauk studeni2012c

molitva na znakovnom jeziku – učenice 6.a OŠ “Mejaši”

U uvodnom dijelu, osim pozdrava sudionicima i gostima, predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije don Josip Periš naglasio je važnost okvirne teme skupa u okviru šireg evangelizacijskog poslanja Crkve te školskog vjeronauka kao njegova sastavnog dijela. Osim skladnog odnosa službe riječi, liturgije, sakramenata i crkvene koinonije za promicanje kršćanskih vrijednosti od velike je važnosti i suodnos kateheze i crkvene diakonije kao bratskog služenja i prihvaćanja najosjetljivijih dijelova društva. Stoga i ne čudi odabir današnje teme koja je na poseban način posvećena ne samo djeci s teškoćama u razvoju, već i svima koji im se u svakodnevnom radu nesebično daruju – kazao je predstojnik Periš.

Na njegove riječi nadovezao se splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić koji ni ovog puta nije zaboravio podržati rad školskih vjeroučitelja. U poticajnom govoru nadbiskup je istaknuo važnost prepoznavanja Gospodina u svakom čovjeku potrebnom Božje riječi te na simboličan način pozvao vjeroučitelje na širenje evanđelja u „Godini vjere i godinama odrastanja mladih“.

Uslijedilo je zatim glavno predavanje – Pristup učenicima s teškoćama u razvoju u nastavi vjeronauka – u kojem je Slavenka Barada, vjeroučiteljica u splitskom Centru za autizam, prikazala svu složenost vjeronaučnog pristupa učenicima s teškoćama u razvoju. Oslanjajući se na pojedine katehetske dokumente i specijalizirane vjeronaučne programe, predavačica je pokušala odgovoriti na brojna pitanja u prethodno provedenoj anketi među vjeroučiteljima te dala korisne savjete za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Barada se osvrnula na definiranje djece s teškoćama u razvoju, njihovu klasifikaciju te samo razlikovanje između djece s teškoćama u razvoju i djece s posebnim potrebama. Dio predavanja posvećen školovanju takve djece ticao se odnosa društva prema njima, u dugotrajnom procesu od segregacije do integracije i inkluzije kao idealu kojeg su u cijelosti postigle samo najrazvijenije sjevernoeuropske države.

Strucni skup vjeronauk studeni2012a

Slavenka Barada, vjeroučiteljica, za vrijeme predavanja

Prema podacima dobivenim iz većine osnovnih i srednjih škola na području Splitsko-makarske nadbiskupije ispostavilo se da je zastupljenost djece s određenim teškoćama gotovo jednaka na obje razine školovanja, s iznimkom autističnih učenika kojih u srednjim školama gotovo da i nema. O potrebi integracije i inkluzije učenika s teškoćama u razvoju govori i nekoliko pravilnika Zakona o osnovnom i srednjem školstvu kojih bi se svaka škola morala pridržavati. Iz toga proizlazi i nužnost izrade individualiziranog odgojno-obrazovnog programa (IOOP) kroz timsko planiranje u suradnji s roditeljima, stručnom službom te ostalim učiteljima u školi, kazala je Slavenka Barada, dodavši kako će na kraju skupa svako Stručno vijeće vjeroučitelja dobiti po jedan CD s materijalima potrebnih u vjeronaučnom radu.

Da podrška učenika s posebnim teškoćama znači dobrobit za cijelu zajednicu potvrdilo je i pet koreferata koje su izložili vjeroučitelji čije su dodatno školovanje za rad s djecom s teškoćama u razvoju zajednički podržale Hrvatska biskupska konferencija i Splitsko-makarska nadbiskupija. S. Marijanka Dominiković, vjeroučiteljica u Centru „Juraj Bonaći“, osvrnula se tako na rad s učenicima s intelektualnim teškoćama, naglasivši kako se tu ne radi o bolesti već o posebnom stanju nastalom prije osamnaeste godine života, a sam rad s učenicima dijeli se na redovnu nastavu, posebne odjele i posebne ustanove. Kod definiranja odgojno-obrazovnog pristupa mora se paziti na izradu individualiziranog programa, formiranje stručnih timova, suradnju s roditeljima i vršnjacima, te nabavku adekvatne didaktičke opreme i redovno stručno usavršavanje. U izradi IOPP-a važna je inicijalna procjena odgovarajući na pitanje što vjeroučenik želi i može naučiti i učiniti. Tu također spada Plan i program podrške kroz prilagodbu sadržaja, sredstava i metoda rada kao što su vizualizacija, demonstracija i igra uloga, objasnila je s. Marijanka.

Strucni skup vjeronauk studeni2012a1

zajednička molitva na početku Nadbiskupijskog stručnog skupa

Vjeroučiteljica Melita Luetić govorila je o radu s učenicima s poremećajima čitanja i pisanja, poznatim kao disleksija i disgrafija. Osim definiranja i tumačenja navedenih pojmova autorica koreferata iznijela je i bitna obilježja obaju poremećaja prema uzrocima, stupnju izraženosti i dominantnom sindromu. U radu s disleksičnim i disgrafičnim učenicima Luetić je istaknula važnost određivanja dnevnog režima, glasnog i razumljivog čitanja, što ranijeg uočavanja teškoće, kao i davanje pohvale i podrške za svaki uspješno izvršen zadatak.

Jedan od koreferata odnosio se i na rad s učenicima s teškoćama iz autističnog spektra. O posebnosti ovog kompleksnog poremećaja govorila je ponovno vjeroučiteljica Slavenka Baradaističući česte zablude o autističnim osobama koje su se zbog krive interpretacije pojedinih stručnjaka dugo zadržale u javnoj percepciji. Danas se zna da je autizam posebno kompleksan razvojni poremećaj čiji se uzrok ne može jasno definirati. Autistične osobe s manje izraženim sindromom ipak mogu donekle normalno funkcionirati i to prvenstveno zahvaljujući odgovarajućem odgojno-obrazovnom pristupu. U tome je najvažnija podrška učeniku kroz vizualizaciju, fizički kontakt, modeliranje, demonstraciju, modulaciju glasa, verbalnu instrukciju i povezivanje s prethodno usvojenim znanjem, istaknula je vjeroučiteljica iz Centra za autizam.

O radu s djecom s oštećenjem vida govorila je s. Rebeka Batarelo, inzistirajući na razlikovanju sljepoće od slabovidnosti. Iz toga proizlaze i različiti pristupi u radu s učenicima s naglaskom na dostupnost radnih pomagala. Posebnu važnost imaju knjige, udžbenici i radni materijali na Brailleovu pismu, te suvremeni i dosta skupi instrumenti kao što su računalo, šilo i tablica za pisanje te zvučne lopte. U prvom redu je naravno govor koji kod učitelja i rehabilitatora mora biti dovoljno čujan i jasan, dok uspješna inkluzija slijepih i slabovidnih osoba uvelike ovisi i o uvjetima sredine u kojima one obitavaju, kazala jer s. Rebeka. Njezine riječi potvrdila je i Ela Barišić, slijepa učenica koja se unatoč nedostatku vida, zahvaljujući kontinuiranom i adekvatnom radu, uspješno školuje u splitskoj II. gimnaziji. Njezino obraćanje okupljenima na skupu potaknulo je mnoge vjeroučitelje na drugačiji pristup slijepim osobama koje su zahvalne na svakoj, pa i najmanjoj pomoći sredine u kojoj žive.

Strucni skup vjeronauk studeni2012a2

vjeroučitelji koji su izlagali koreferate

Zadnji u nizu koreferata na skupu održao je Jakša Korda, vjeroučitelj u Centru „Slava Raškaj“ u Splitu, koji je iz vlastitog iskustva osobe s oštećenim sluhom govorio o vjeronaučnom radu s gluhim i nagluhim učenicima. Najveći dio njegova predavanja odnosio se na važnost poznavanja znakovnog jezika i korištenja gestikulacije, te nužnost prihvaćanja činjenice da gluhe osobe svoje stanje ne shvaćaju kao nedostatak. Iznoseći podatke o jezičnim poteškoćama gluhih i nagluhih osoba Korda je iznio nekoliko primjera dopisivanja među takvim osobama, što je izazvalo simpatije kod većine sudionika skupa. Završni naglasak koreferata stavljen je na iskazivanje osjećaja gluhih učenika u sredini koja ne razumije njihove potrebe kao i na ono što učenik želi od drugih u trajnom procesu vlastite socijalizacije.

S obzirom na sve prisutniji trend uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redoviti nastavni proces, sadržajno opširan i tematski zanimljiv nadbiskupijski stručni skup mnogim je vjeroučiteljima zasigurno pružio niz korisnih informacija te ih dodatno ohrabrio u njihovu pristupu posebnom načinu vjeronaučnog rada. Skup je završio molitvom „Slava Ocu“ svih nazočnih vjeroučitelja na znakovnom jeziku.

Petar Kelvišer

Zanimljivosti

Slika Čudotvorne Gospe Sinjske, rad nepoznatog venecijanskog majstora iz 15. st. štovala se 150 g. u Rami u Bosni. U Sinj je prenesena 28 godina prije čudesnog oslobođenja od Turaka tj. 1687. godine.

Humor

‘Zašto više nisi prijatelj s onim Markom’, pita majka sina. ‘Pa, bi li se ti družila s nekim tko pije, puši i drogira se’, odgovara joj sin. ‘Naravno da ne bih’, odgovara ponosna majka. ‘E, pa vidiš, ne bi ni Marko!’

Poslovice

Ime nije ništa! Što nazivamo ružom to bi slatko mirisalo i s drugim imenom. (Shakespear)