Katehetska ljetna škola za vjeroučitelje u srednjoj školi

Zagreb, 22. – 23. kolovoza 2016.

U organizaciji Nacionalnoga katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije i Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu započela je u ponedjeljak 22. kolovoza Katehetska ljetna škola za vjeroučiteljice i vjeroučitelje u srednjim školama s temom “Da istina Evanđelja ostane kod vas” (Gal 2,5).

Na školi se okupilo nešto više od stotinu vjeroučitelja pristiglih iz cijele Hrvatske.

KLJS srednja2016 768x512

Predstojnik NKU-a prof. dr. mons. Ivica Pažin pozdravljajući prisutne podsjetio je kako jedna od osnovnih odrednica odgoja i obrazovanja je i ta da se ono ostvaruje ne samo unutar sustava, nego i izvan njega. Stoga se govori o vrijednosti znanja, kompetencijama učenika za njihov budući život. Prvotni je cilj odgoja i obrazovanja omogućiti djeci da sami steknu mogućnost takvog spoznajnog procesa koji će omogućiti shvatiti važnost i značenje i obrazovanja i znanja, ali i kompetencija. Škola koja nosi naziv “Da istina Evanđelja ostane kod vas” pokazuje pravu istinu odgoja i obrazovanja koji ne završava unutar sustava odgoja i obrazovanja vjeroučitelja, kao ni da završava unutar odgoja i obrazovanja učenica i učenika, nego da je Evanđelje stalno nadahnuće, inspiracija života i rada svih nas vjeroučitelja i vjeroučiteljica, ali i učenika i učenica, rekao je Pažin.

Otvarajući Školu, predsjednik Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u osvrtu na temu podsjetio je kako se biblijski pisac ne bavi znanstvenom istinom, nego porukom koju nam Bog upućuje po pojedinim ljudima radi našega spasenja. Poruka biblijskih autora je poruka radi nas ljudi i radi našega spasenja koja svoju puninu doseže u Isusu Kristu. “S toga pojedini biblijski tekstovi trebaju biti shvaćeni i vrednovani u odnosu prema punini objave u Isusu i u njegovom djelu”.
Temeljna spasenjska poruka da nas je Bog uzljubio u svome sinu, Isusu Kristu. To je ona istina evanđelja koja treba doći do nas, koja treba ostati kod nas i koju trebamo i navijestiti i posvjedočiti našoj djeci i mladima kako bi s vedrinom, radošću, s optimizmom suočavali se sa životnim izazovima, prihvaćali i voljeli život. To je ohrabrujuće, to unosi sigurnost u čovjeka da prihvaća svijet s različitim izazovima, poteškoćama, ali da u svemu tomu budemo kvasac i navještaj Božje spasenjske poruke za ovaj svijet. S obzirom na apatiju koja nas obuhvaća kako ovdje kod nas, tako i na svjetskom planu, mislim da je ovakva poruka daje pouzdanje, temelj, ustvrdio je nadbiskup Hranić.

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković Pečenković također se osvrnula na temu Škole, te je naglasila kako je istina “univerzalna vrednota prema kojoj mnogi teže. Odgojem za istinu pokazuje se veće poštovanje prema vlastitom životu, ali isto tako prema suživotu sa drugima.”

Ukazujući pak na činjenicu prisutnosti katoličkog vjeronauka u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu već 25 godina, rekla je “drago mi je da su mnogi vjeroučitelji tijekom tih 25 godina bili izvrstan smjerokaz mnogim učenicima tijekom njihovog odrastanja u kojem su tražili odgovore na pitanja: tko sam ja, zašto živim, koji je smisao moga života. sav uloženi trud i motivacija u obradi novih nastavnih jedinica je više nego siguran jamac vašeg društvenog doprinosa”.

Voditeljica povjerenstva Škole izv. prof. dr. Ana s. Thea Filipović kratko je predstavila program, te je pojasnila sam odabir teme. Istaknula je, kako na tragu osluškivanja samih vjeroučitelja i vjeroučiteljica, njihovih interesa i potreba. Tako su za ovu Školu odabrane teme iz dogmatske teologije, područja koje se tradicionalno nazivalo “osnovnim istinama kršćanske vjere”, definiranim na tragu ekumenskih koncila. Stoga su tri predavanja posvećena današnjemu teološkom razumijevanju, te religijsko-pedagoškom značenju govora o Bogu – jednome i trojedinome, o Bogu stvoritelju i uzdržavatelju i o kršćanskoj eshatologiji. Prethodi im predavanje o odnosu istine Svetoga pisma i mladih, pri čemu će se između ostaloga tematizirati odnos biblijskoga govora i suvremenih govora, propitati familijarnost srednjoškolaca sa Svetim pismom, te istaknuti relevantnost temeljnih poruka Svetoga pisma za život mladih. Spomenula je i radionice o Bibliji u radu s mladima, ispovijesti vjere, te o enciklici “Laudato si'” u interdisciplinarnim ekološkim projektima koje će upotpuniti rad škole, kao i posebno obogaćenje, dramsko-scensku izvedbu obogaćenje učenika Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijeka “Božji plan i briga za čovjeka”.

Prvo predavanje održao je doc. dr. Denis Barić. Govoreći o temi “Istina Svetoga pisma: Kako je treba razumjeti? Kako je razumijevaju mladi?” ukazao je na činjenicu da pojedina istraživanja pokazuju da se posebno dobna skupina mladih nalazi u procjepu između razumijevanja i življenja istine, pri čemu veliku važnost ima činjenica koliko se ljudske vrednote, poput istine cijene ili omalovažavaju pri procesu socijalne integracije mladih u društvo.
KLJS srednja2016 predavanje 768x511

Sveto pismo je nezaobilazni čimbenik za odgoj vjere i smjerokaz u potrazi za istinom, pri čemu snažno odjekuju riječi iz Ivanova evanđelja “Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi” (Iv 8,31-32), istaknuo je predavač.
Doc. Barić je tijekom predavanja na temelju udžbenika za katolički vjeronauk u srednjim školama i na temelju pojedinih istraživanja ukazao na koji način i u kojoj mjeri je govor o Svetom pismu u njima prisutan, koje su temeljne poruke Svetoga pisma za život mladih, te koje se metode koriste u radu s biblijskim tekstovima. Također je polazeći od činjenice iščitavanja znakova vremena, a imajući pred sobom obilježja identiteta mladih u suvremenom društveno-religioznom kontekstu, ukazao i na pojedine izazove i mogućnosti u ispravnom razumijevanju biblijskih tekstova.
Drugo predavanje prvoga dana Škole “Kršćanski govor o Bogu jednome i trojstvenome – teološko razumijevanje i religijsko-pedagoško značenje” održala je doc. dr. s. Marija Pehar. Pojasnila je kako kršćanska trinitarna vjeroispovijest nije izdaja monoteizma, kako se kršćanstvu ponekad predbacuje od strane židovstva i islama,nego konkretan kršćanski oblik monoteizma prema kojemu se Božju jednost ispovijeda i misli u Božjoj apsolutnoj transcendentnosti. Tako upravo kršćansko ispovijedanje Božje trojstvenosti čuva, konkretizira i precizira Božju jednost u Božjem unutarnjem biću koje nije biće usamljenika, nego zajedništvo ljubavi Oca, Sina i Duha Svetoga, naglasila je doc. Pehar.
Nadalje je podsjetila kako trinitarna ispovijest nije samo govor o Bogu, nego dosljedno uzeta kao posljedicu ima i trinitarizaciju svijeta i čovjeka. “Kao iznimno zajedništvo ljubavi trojstveni je Bog uzor cjelovitom ostvarenju sveukupnog stvorenja, prije svega čovjeka i svih oblika ljudskoga zajedništva. Čovjek stvoren na sliku Boga koji je zajedništvo ljubavi, svoje potpuno ostvarenje može postići nasljedujući komunitarnost nutarnjega života Božje trojstvene personalnosti”.
U poslijepodnevnom dijelu prvoga dana Škole rad je nastavljen u pedagoškim radionicama.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Drugi dan Katehetske škole započeo je euharistijskim slavljem koje je predvodio predsjednik Vijeća za katehizaciju i novu evangelizaciju đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Na početku radnoga dijela, učenici drugih razreda Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića iz Osijeka dramsko-scenskim izrazom prikazali su svoje razumijevanje “Božjeg plana i brige za čovjeka”. Iako bez teksta, prikaz je pun simbolike iz koje se mogu iščitati poruke: čovjek je vrhunac Božjeg stvaranja; čovjek je najsretniji kada bogatstvo svoga duha dijeli s drugim čovjekom; čovjek je neprestano u kušnji zadovoljiti se samodostatnošću; narcisoidnost razara svaki odnos i čovjeka dovodi u nesklad sa sobom i drugima; te kako tek posvemašno darivanje sebe drugima vodi do istinskog blaženstva.
Predavanje “O Bogu stvoritelju i uzdržavatelju – kršćansko razumijevanje i katehetski govor” održala je doc. dr. Nedjeljka s. Valerija Kovač. Predavačica je naglasila, kako kršćanski nauk o stvaranju na specifičan način odgovara na općeljudsko pitanje o porijeklu i cilju svijeta i čovjeka. To je i prikladno polazište za dijalog s drugim razumijevanjima svijeta i stvarnosti, počevši od predodžbi drugih religija do prirodoznanstvene interpretacije. S jedne strane teologija stvaranja, polazeći od jednoga Boga koji iz ljubavi i slobode stvara svijet kao relativno samostalnu stvarnost, pokazuje da se pod određenim uvjetima evolucionistička interpretacija ne protivi onoj kršćanskoj. S druge pak strane, kršćansko tumačenje svijeta i života kao Božjega stvorenja daje poseban temelj za imperativ poštovanja svijeta i života od njegova početka do prirodnoga kraja, te za sve aktualniju ekološku odgovornost očuvanja svega stvorenoga. U kršćansko-teološkom tumačenju stvaranja posebno mjesto pripada čovjeku kao slici Božjoj i njegovoj odgovornosti za stvoreni svijet pred samim Stvoriteljem.
U predavanju “Kršćanska eshatologija – noviji naglasci u teološkom razumijevanju i religijsko-pedagoško posredovanje” dr. Iva Mršić Felbar predstavila je središnje eshatološke teme (smrt, uskrsnuće, pakao, raj, čistilište) kroz suvremene naglasku u njihovu teološkom razumijevanju, kako bi potom implementirani u neposredan rad s djecom i posredovani na prikladan religiozno-pedagoški način.
Suvremeni naglasci idu za tim da sve eshatološke stvarnosti nastoje dovesti u suodnos s današnjim vremenom, uz očuvanje dinamizma i napetosti onoga “već i još ne”. Osim isticanja korelacije današnjega vremena s onim vječnim, predavačica je posvijestila i potrebu promišljanja posljednjih stvarnosti u ključu osobnoga poimanja tijela, smrti, suda i čišćenja, te sudjelovanja u unutarbožanskom životu. Ustvrdila je, kako je eshatologija danas izrazilo izrazito dinamična, relacijska, kontekstualna i usmjerena na svoj temelj, Isusa Krista.
I drugoga dana rad je nastavljen u radionicama. Tako je radionica “Biblija u vjeronaučnom radu s mladima” koju su vodile Gordana Barudžija i Ivanka Petrović vjeroučitelje potaknula na kritičko promišljanje o pojedinim načelima i metodama unutar tumačenja Biblije, te o mogućnostima, potrebama i načinima njihove primjene u vjeronaučnoj nastavi. Radionica “Credo Crkve i osobne ispovijesti vjere” pod vodstvom Nevena Pavelića i Ozane Mirosavljev Grgić sudionike je uputila na blago iz riznice novoga i staroga o vjeri, kako bi u susretu s biblijskim i izvanbiblijskim porukama i poukama iznova svoju vjeri obnovljenim žarom produbili, te se raspoložili i osposobili za pozivanje onih kojima su darovani njima, kao i onima kojima su oni darovani i poslani “na putu života”. Posljednja radionica, “Enciklika ‘Laudato si’ in interdisciplinarni ekološki projekti u srednjim školama” pod vodstvom Saše Josipa Mileca i Štefice Pokorny istaknula je važnost ekološkog odgoja unutar kršćanske duhovnosti, kao duhovni doprinos i poticaj na konkretne akcije koje je moguće ostvariti međupredmetnom, tj. interdisciplinarnom suradnjom u školama.

preuzeto sa: http://www.ika.hr

Zanimljivosti

U Finskom glavnom gradu u središtu stambene četvrti sagrađena je crkva u stijeni. Izvana se vidi samo rotonda opasana ravnim isklesanim stijenama nadsvođena kupolom od bakra i stakla. U visinu se uzdiže do 12 metara.

Humor

JEDNA CIGARETA SKRATI ŽIVOT 2 MINUTE! JEDNA BOCA ALKOHOLA SKRATI ŽIVOT 5 MINUTA! JEDAN RADNI DAN SKRATI ŽIVOT 8 SATI!

Poslovice

Ljudi se poznaju po znoju i po danoj riječi. (Arapska)