Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2018./2019.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 300 300 100 %
Gimnazija dr. Mate Ujevića – Imotski 473 468 98,94 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 282 276 97,87 %
Tehnička škola – Imotski 220 219 99,55 %
Srednja škola Braća Radić – Kaštel Štafilić 488 451 92,42 %
Srednja strukovna škola – Makarska 281 267 95,02 %
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića – Makarska 482 436 90,46 %
Gimnazija Metković – Metković 345 305 88,41 %
Srednja škola – Metković 518 504 97,30 %
Srednja škola Jure Kaštelan – Omiš 495 481 97,17 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 98 90 91,84 %
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića – Ploče 392 361 92,09 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 121 121 100 %
Gimnazija Dinka Šimunovića – Sinj 302 300 99,34 %
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića – Sinj 560 550 98,21 %
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića – Sinj 458 455 99,35 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 952 903 94,85 %
Elektrotehnička škola – Split 483 428 88,61 %
Glazbena škola Josipa Hatzea – Split 35 33 94,29 %
Graditeljsko-geodetska tehnička škola – Split 506 469 92,69 %
I. gimnazija – Split 600 549 91,50 %
II. gimnazija – Split 600 540 90 %
III. gimnazija – Split 604 526 87,09 %
IV. gimnazija Marko Marulić – Split 604 564 93,38 %
V. gimnazija Vladimir Nazor – Split 608 552 90,79 %
Industrijska škola – Split 126 120 95,24 %
Komercijalno-trgovačka škola – Split 392 369 94,13 %
Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – Split 162 162 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 534 514 96,26 %
Obrtnička škola – Split 550 522 94,91 %
Pomorska škola – Split 625 585 93,60 %
Prirodoslovna tehnička škola – Split 498 451 90,56 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 574 553 96,34 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 201 98 48,76 %
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split 652 531 81,44 %
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku – Split 366 336 91,80 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 629 577 91,73 %
Zdravstvena škola – Split 734 716 97,55 %
Dental centar Marušić – Split 98 90 91,84 %
Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena – Split 90 75 83,33 %
Privatna jezična gimnazija Pitagora – Split 53 24 45,28 %
Privatna jez.-infor. gimnazija Leonardo da Vinci – Split 25 20 80 %
Privatna srednja ugostiteljska škola Wallner – Split 115 115 100 %
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis – Split 170 143 84,12 %
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin – Trogir 505 489 96,83 %
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir 366 353 96,45 %
Srednja škola Tina Ujevića – Vrgorac 266 266 100 %
U K U P N O 18.538 17.257 93,09 %

Zanimljivosti

Potres na kopnu, tri velika potresa morskog dna, požare i plimne valove koji su 1775. godine uništili 15 tisuća zgrada, 300 palača i 110 crkava preživio je samostan Monasterio deo Jeronimas u Lisabonu koji je dao sagraditi kralj Emanuel I.

Humor

U nekom svetilištu mladi čovjek poče trčati vičući: Sada mogu hodati! Časna sestra upita: Je li se dogodilo čudo? – Neee, netko mi je ukrao bicikl!”

Poslovice

S ciljem pred očima i najsporiji napreduju brže nego oni najbrži bez cilja! (Lessing)