Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2016./2017.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 343 343 100 %
Gimnazija dr. Mate Ujevića – Imotski 507 494 97,44 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 304 302 99,34 %
Tehnička škola – Imotski 236 233 98,73 %
Srednja škola Braća Radić – Kaštel Štafilić 469 425 90,62 %
Srednja strukovna škola – Makarska 350 336 96 %
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića – Makarska 539 491 91,09 %
Gimnazija Metković – Metković 401 359 89,53 %
Srednja škola – Metković 601 580 96,51 %
Srednja škola Jure Kaštelan – Omiš 542 533 98,34 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 128 123 96,09 %
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića – Ploče 455 427 93,85 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 185 185 100 %
Gimnazija Dinka Šimunovića – Sinj 326 322 98,77 %
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića – Sinj 664 660 99,40 %
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića – Sinj 509 507 99,61 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 996 968 97,19 %
Elektrotehnička škola – Split 520 478 91,92 %
Graditeljska geodetska tehnička škola – Split 528 496 93,94 %
I. gimnazija – Split 619 573 92,57 %
II. gimnazija – Split 633 587 92,73 %
III. gimnazija – Split 644 578 89,75 %
IV. gimnazija Marko Marulić – Split 640 603 94,22 %
V. gimnazija Vladimir Nazor – Split 636 591 92,92 %
Industrijska škola – Split 142 134 94,37 %
Komercijalno-trgovačka škola – Split 484 464 95,87 %
Nadb. klasična gimnazija Don Frane Bulić – Split 192 192 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 488 430 88,11 %
Obrtnička škola – Split 571 549 96,15 %
Pomorska škola – Split 677 638 94,24 %
Prirodoslovna tehnička škola – Split 524 490 93,51 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 668 658 98,50 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 215 136 63,26 %
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split 680 579 85,15 %
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku – Split 398 365 91,71 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 663 619 93,36 %
Zdravstvena škola – Split 794 574 72,29 %
Dental centar Marušić – Split 110 102 92,73 %
Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena – Split 115 108 93,91 %
Privatna jezična gimnazija Pitagora – Split 56 40 71,43 %
Privatna jez.-infor. gimnazija Leonardo da Vinci – Split 39 20 51,28 %
Privatna srednja ugostiteljska škola Wallner – Split 92 92 100 %
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis – Split 154 130 84,42 %
Privatna umjetnička gimnazija Ars animae – Split 12 10 83,33 %
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin – Trogir 518 508 98,07 %
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir 402 389 96,77 %
Srednja škola Tina Ujevića – Vrgorac 316 316 100 %
U K U P N O 20.085 18.737 93,29 %

Zanimljivosti

U Finskom glavnom gradu u središtu stambene četvrti sagrađena je crkva u stijeni. Izvana se vidi samo rotonda opasana ravnim isklesanim stijenama nadsvođena kupolom od bakra i stakla. U visinu se uzdiže do 12 metara.

Humor

– Tata ti si nogometaš pa ćeš me sigurno razumjeti. – Kaži sine. – Produžio sam ugovor s petim razredom na još godinu dana.

Poslovice

Grubost je pokušaj slabog čovjeka da bude jak. (Matthew Casy)