Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2013./2014.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 380 379 99,73 %
Gimnazija ”Dr. Mate Ujević” – Imotski 556 540 97,12 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 392 387 98,72 %
Tehnička škola – Imotski 248 246 99,19 %
SŠ ”Braća Radić” – Kaštel Štafilić 457 446 97,59 %
Srednja strukovna škola – Makarska 416 385 92,54 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska 578 536 92,73 %
Gimnazija ”Metković” – Metković 448 440 98,21 %
Srednja škola – Metković 800 778 97,25 %
SŠ ”Jure Kaštelan” – Omiš 643 636 98,91 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 203 193 95,07 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče 512 477 93,16 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 216 216 100 %
Gimnazija ”Dinko Šimunović” – Sinj 359 355 98,88 %
SSŠ ”Ban Josip Jelačić” – Sinj 801 799 99,75 %
TIŠ ”Ruđer Bošković” – Sinj 631 631 100 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 985 970 98,47 %
Elektrotehnička škola – Split 560 536 95,71 %
Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split 721 637 88,34 %
Graditeljsko-geodetska škola – Split 507 478 94,28 %
I. gimnazija – Split 713 670 93,96 %
II. gimnazija – Split 713 661 92,70 %
III. gimnazija – Split 696 649 93,24 %
IV. gimnazija ”Marko Marulić” – Split 732 707 96,58 %
V. gimnazija ”Vladimir Nazor” – Split 680 650 95,58 %
Gimnazijski kolegij ”Kraljica Jelena” – Split 143 133 93 %
Prirodoslovno tehnička škola – Split 582 540 92,78 %
Industrijska škola – Split 125 121 96,80 %
Nadb. klasična gimn. ”Don Frane Bulić” – Split 233 233 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 525 512 97,52 %
Obrtnička škola – Split 650 633 97,38 %
Pomorska škola – Split 689 640 92,88 %
Privatna jezična gimnazija ”Pitagora” – Split 55 26 47,27 %
Priv. jez.-infor. gimn. ”Leonardo da Vinci” – Split 32 27 84,37 %
Priv. srednja ugostiteljska škola ”Wallner” – Split 65 60 92,30 %
Privatna SŠ ”Marko Antun de Dominis” – Split 146 135 92,46 %
Priv. umjetnička gimnazija ”Ars animae” – Split 20 17 85 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 735 722 98,23 %
”Dental centar Marušić” – Split 140 127 90,71 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 234 179 76,49 %
Tehnička škola – Split 436 406 93,11 %
Trgovačka škola – Split 604 568 94,03 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 769 746 97 %
Zdravstvena škola – Split 658 653 99,24 %
SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir 575 563 97,91 %
SŠ ”Ivan Lucić” – Trogir 436 422 96,78 %
SŠ ”Tin Ujević” – Vrgorac 365 365 100 %
U K U P N O 22.164 21.230 95,78 %

Zanimljivosti

Prema Talmudu Jeruzalemu je Bog dao devet desetina sve zemaljske ljepote, ali i devet desetina sve patnje i boli.

Humor

Pita mama sina: ‘Kako je bilo na testu?’ – ‘Dobro.’ ‘Što ćeš dobiti?’ – ‘Neopravdani.’

Poslovice

Mnogima bi se dopao da se nisi trudio dopasti se svima. (Latinska poslovica)