Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2011./2012.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 429 428 99,76 %
Gimnazija ”Dr. Mate Ujević” – Imotski 555 540 97,29 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 402 400 99,50 %
Tehnička škola – Imotski 234 233 99,57 %
SŠ ”Braća Radić” – Kaštel Štafilić 463 449 96,97 %
Srednja strukovna škola – Makarska 345 315 91,30 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska 613 559 91,19 %
Gimnazija ”Metković” – Metković 447 438 97,98 %
Srednja škola – Metković 857 840 98,01 %
SŠ ”Jure Kaštelan” – Omiš 683 671 98,24 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 255 244 95,68 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče 512 480 93,75 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 206 206 100 %
Gimnazija ”Dinko Šimunović” – Sinj 349 344 98,56 %
SSŠ ”Ban Josip Jelačić” – Sinj 762 759 99,60 %
TIŠ ”Ruđer Bošković” – Sinj 595 595 100 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1078 1052 97,58 %
Elektrotehnička škola – Split 576 561 97,39 %
Graditeljsko-geodetska tehnička škola – Split 555 530 95,49 %
I. gimnazija – Split 720 662 91,94 %
II. gimnazija – Split 783 733 93,61 %
III. gimnazija – Split 717 672 93,72 %
IV. gimnazija ”Marko Marulić” – Split 728 690 94,78 %
V. gimnazija ”Vladimir Nazor” – Split 692 648 93,64 %
Gimnazijski kolegij ”Kraljica Jelena” – Split 175 163 93,14 %
Prirodoslovna tehnička škola – Split 525 486 92,57 %
Industrijska škola – Split 125 115 92 %
Nadb. klasična gimn. ”Don Frane Bulić” – Split 241 241 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 561 555 98,93 %
Obrtnička škola – Split 644 629 97,67 %
Pomorska škola – Split 619 571 92,24 %
Privatna jezična gimnazija ”Pitagora” – Split 59 28 47,45 %
Priv. jez.-infor. gimn. ”Leonardo da Vinci” – Split 24 21 87,50 %
Priv. srednja ugostiteljska škola ”Wallner” – Split 15 15 100 %
Privatna SŠ ”Marko Antun de Dominis” – Split 160 157 98,12 %
Priv. umjetnička gimnazija ”Ars animae” – Split 19 17 89,47 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 705 694 98,43 %
”Dental centar Marušić” – Split 131 119 90,83 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 240 166 69,16 %
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split 709 664 93,65 %
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku – Split 426 400 93,89 %
Komercijalno trgovačka škola – Split 624 595 95,35 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 758 735 96,96 %
Zdravstvena škola – Split 882 854 96,82 %
SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir 598 575 96,15 %
SŠ ”Ivan Lucić” – Trogir 451 439 97,33 %
SŠ ”Tin Ujević” – Vrgorac 366 366 100 %
U K U P N O 22.613 21.354 95,75 %

Zanimljivosti

Svetiše Jasna Gora u Poljskoj najveće je marijansko svetište na svijetu čiji nastanak nije vezan uz ukazanja. To je ujedno i svetište u koje dolazi najveći broj hodočasnika pješice – oko 200 tisuća od ukupno 4-5 milijuna hodočasnika godišnje. Neke grupe hodočasnika pješaka broje i 20 000 vjernika.

Humor

Imaš li Facebook? – DA MSN? – DA Skype? – DA Twitter? – DA A mozak? – Imam i njega ali sam zaboravio lozinku.

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )