Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2011./2012.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 429 428 99,76 %
Gimnazija ”Dr. Mate Ujević” – Imotski 555 540 97,29 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 402 400 99,50 %
Tehnička škola – Imotski 234 233 99,57 %
SŠ ”Braća Radić” – Kaštel Štafilić 463 449 96,97 %
Srednja strukovna škola – Makarska 345 315 91,30 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska 613 559 91,19 %
Gimnazija ”Metković” – Metković 447 438 97,98 %
Srednja škola – Metković 857 840 98,01 %
SŠ ”Jure Kaštelan” – Omiš 683 671 98,24 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 255 244 95,68 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče 512 480 93,75 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 206 206 100 %
Gimnazija ”Dinko Šimunović” – Sinj 349 344 98,56 %
SSŠ ”Ban Josip Jelačić” – Sinj 762 759 99,60 %
TIŠ ”Ruđer Bošković” – Sinj 595 595 100 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1078 1052 97,58 %
Elektrotehnička škola – Split 576 561 97,39 %
Graditeljsko-geodetska tehnička škola – Split 555 530 95,49 %
I. gimnazija – Split 720 662 91,94 %
II. gimnazija – Split 783 733 93,61 %
III. gimnazija – Split 717 672 93,72 %
IV. gimnazija ”Marko Marulić” – Split 728 690 94,78 %
V. gimnazija ”Vladimir Nazor” – Split 692 648 93,64 %
Gimnazijski kolegij ”Kraljica Jelena” – Split 175 163 93,14 %
Prirodoslovna tehnička škola – Split 525 486 92,57 %
Industrijska škola – Split 125 115 92 %
Nadb. klasična gimn. ”Don Frane Bulić” – Split 241 241 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 561 555 98,93 %
Obrtnička škola – Split 644 629 97,67 %
Pomorska škola – Split 619 571 92,24 %
Privatna jezična gimnazija ”Pitagora” – Split 59 28 47,45 %
Priv. jez.-infor. gimn. ”Leonardo da Vinci” – Split 24 21 87,50 %
Priv. srednja ugostiteljska škola ”Wallner” – Split 15 15 100 %
Privatna SŠ ”Marko Antun de Dominis” – Split 160 157 98,12 %
Priv. umjetnička gimnazija ”Ars animae” – Split 19 17 89,47 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 705 694 98,43 %
”Dental centar Marušić” – Split 131 119 90,83 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 240 166 69,16 %
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju – Split 709 664 93,65 %
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku – Split 426 400 93,89 %
Komercijalno trgovačka škola – Split 624 595 95,35 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 758 735 96,96 %
Zdravstvena škola – Split 882 854 96,82 %
SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir 598 575 96,15 %
SŠ ”Ivan Lucić” – Trogir 451 439 97,33 %
SŠ ”Tin Ujević” – Vrgorac 366 366 100 %
U K U P N O 22.613 21.354 95,75 %

Zanimljivosti

Postoje zapisi da je Poncije Pilat dva puta tužen caru Tiberiju, jednom od strane Židova i drugi put ga je tužio upravitelj Sirije Vitelije koji mu je bio pretpostavljeni.

Humor

Zašto internet nikad neće moći zamijeniti novine? Pa kako ćeš internetom ubijati muhe?

Poslovice

Kada je ljubav mršava, mane su debele. (Engleska)