Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2010./2011.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 418 416 99,52 %
Gimnazija ”Dr. Mate Ujević” – Imotski 478 470 98,32 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 441 439 99,54 %
Tehnička škola – Imotski 246 245 99,59 %
SŠ ”Braća Radić” – Kaštel Štafilić 432 419 96,99 %
Srednja strukovna škola – Makarska 358 322 89,94 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska 604 547 90,56 %
Gimnazija ”Metković” – Metković 443 431 97,29 %
Srednja škola – Metković 836 808 96,65 %
SŠ ”Jure Kaštelan” – Omiš 703 690 98,15 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 244 233 95,49 %
SŠ ”Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče 513 480 93,56 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 190 190 100 %
Gimnazija ”Dinko Šimunović” – Sinj 349 346 99,14 %
SSŠ ”Ban Josip Jelačić” – Sinj 734 730 99,45 %
TIŠ ”Ruđer Bošković” – Sinj 573 573 100 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1072 1046 97,57 %
Elektrotehnička škola – Split 586 574 97,95 %
Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split 721 673 93,34 %
Graditeljsko-geodetska škola – Split 574 552 96,16 %
I. gimnazija – Split 725 667 92 %
II. gimnazija – Split 707 655 92,64 %
III. gimnazija – Split 716 663 92,59 %
IV. gimnazija ”Marko Marulić” – Split 727 691 95,04 %
V. gimnazija ”Vladimir Nazor” – Split 780 619 79,35 %
Gimnazijski kolegij ”Kraljica Jelena” – Split 179 169 94,41 %
Prirodoslovno tehnička škola – Split 479 439 91,64 %
Industrijska škola – Split 128 119 92,96 %
Nadb. klasična gimn. ”Don Frane Bulić” – Split 230 230 100 %
Obrtna tehnička škola –Split 600 588 98 %
Obrtnička škola – Split 670 660 98,50 %
Pomorska škola – Split 602 556 92,35 %
Privatna jezična gimnazija ”Pitagora” – Split 58 32 55,17 %
Priv. jez.-infor. gimn. ”Leonardo da Vinci” – Split 10 9 90 %
Priv. srednja ugostiteljska škola ”Wallner” – Split 15 15 100 %
Privatna SŠ ”Marko Antun de Dominis” – Split 157 155 98,72 %
Priv. umjetnička gimnazija ”Ars animae” – Split 16 14 87,50 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 735 720 97,95 %
”Dental centar Marušić” – Split 125 115 92 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 238 151 63,44 %
Tehnička škola – Split 407 390 95,82 %
Trgovačka škola – Split 640 611 95,46 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 755 722 95,62 %
Zdravstvena škola – Split 841 813 96,67 %
SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir 601 577 96 %
SŠ ”Ivan Lucić” – Trogir 469 457 97,44 %
SŠ ”Tin Ujević” – Vrgorac 352 352 100 %
U K U P N O 22.059 21.373 96,89 %

Zanimljivosti

Na okviru od iskucanog srebra u kojem se nalazi slika Čudotvorne Gospe Sinjska piše “Svetoj Mariji od Milosti grada Sinja”.

Humor

Izgledate potišteno, velečasni. – zabrinuto će neki župljanin svom župniku. – Kako ne bi bio, sutra imam vizitaciju. – Što je vizitacija? – Posjet. Ali ne bilo kakav. Kako da vam objasnim? Posjet je kad Vam punac dođe u kuću, a vizitacija kad dođe punica.

Poslovice

Hvalisanje je početak sramote. (Japanska)