Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2008./2009.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 394 390 98,98 %
Gimnazija „Dr. Mate Ujević“ – Imotski 550 538 97,81 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 474 468 98,73 %
Tehnička škola – Imotski 293 292 99,65 %,
SŠ „Braća Radić“ – Kaštel Štafilić 451 430 95,34 %
Srednja strukovna škola – Makarska 414 379 91,54 %
SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Makarska 608 541 88,98 %
Gimnazija „Metković“ – Metković 408 405 99,26 %
Srednja škola – Metković 862 844 97,91 %
SŠ „Jure Kaštelan“ – Omiš 640 631 98,59 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 215 211 98,13
SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Ploče 531 473 89,07 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 191 191 100 %
Gimnazija „Dinko Šimunović“ – Sinj 369 362 98,10 %
SSŠ „Ban Josip Jelačić“ – Sinj 757 753 99,47 %
TIŠ „Ruđer Bošković“ – Sinj 632 627 99,20 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1150 1093 95,04 %
Elektrotehnička škola – Split 653 634 97,09 %
Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split 767 734 95,69 %
Graditeljsko-geodetska škola – Split 625 598 95,68 %
I. gimnazija – Split 672 613 91,22 %
II. gimnazija – Split 643 570 88,64 %
III. gimnazija – Split 710 659 92,81 %
IV. gimnazija „Marko Marulić“ – Split 739 698 94,45 %
V. gimnazija „Vladimir Nazor“ – Split 719 651 90,54 %
Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“ – Split 143 132 92,30 %
Prirodoslovno tehnička škola – Split 412 367 89,07 %
Industrijska škola – Split 115 108 93,91 %
Nadb. klasična gimn. „Don Frane Bulić“ – Split 199 199 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 601 586 97,50 %
Obrtnička škola – Split 735 700 95,23 %
Pomorska škola – Split 537 480 89,38 %
Privatna jezična gimnazija „Pitagora“ – Split 60 37 61,66 %
Priv. srednja ugostiteljska škola „Wallner“ – Split 4 4 100 %
Privatna SŠ „Marko Antun de Dominis“ – Split 140 139 99,28 %
Priv. umjetnička gimnazija „Ars animae“ – Split 3 3 100 %
„Dental centar Marušić“ – Split 118 107 90,67 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 836 824 98,56 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 239 127 53,13 %
Tehnička škola – Split 383 366 95,56 %
Trgovačka škola – Split 624 584 93,58 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 767 731 95,30 %
Zdravstvena škola – Split 820 789 96,21 %
SSŠ „Blaž Jurjev Trogiranin“ – Trogir 637 597 93,72 %
SŠ „Ivan Lucić“ – Trogir 478 452 94,56 %
SŠ „Tin Ujević“ – Vrgorac 325 325 100 %
U K U P N O 22.643 21.442 94,69 %

Zanimljivosti

Motiv 7 krava iz knjige Postanka pojavljuje se u 148. izreci Knjige mrtvih a odnosi se na hranu i budućnost.

Humor

Djed veli unuku: ‘Sakrij se brzo, evo nastavnika, a danas nisi išao u školu!’ A unuk će: ‘Bolje se ti sakrij, ja sam im javio da si ti jutros umro!’

Poslovice

Ako hoćeš nešto reći, prvo provjeri tko će te slušati. (Gruzijska poslovica)