Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2007./2008.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 388 386 99,48 %
Gimnazija „Dr. Mate Ujević“ – Imotski 544 539 99,08 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 467 461 98,71 %
Tehnička škola – Imotski 307 304 99,02 %
SŠ „Braća Radić“ – Kaštel Štafilić 442 422 95,47 %
Srednja strukovna škola – Makarska 463 442 95,46 %
SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Makarska 604 533 88,24 %
Centar za obrazovanje „Narona“ – Metković 15 15 100 %
Gimnazija „Metković“ – Metković 383 382 99,73 %
Srednja škola – Metković 801 785 98 %
SŠ „Jure Kaštelan“ – Omiš 638 630 98,74 %
Srednja poljoprivredna i tehnička škola – Opuzen 224 218 97,32 %
SŠ „Fra Andrija Kačić Miošić“ – Ploče 537 480 89,38 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 191 191 100 %
Gimnazija „Dinko Šimunović“ – Sinj 385 372 96,62 %
SSŠ „Ban Josip Jelačić“ – Sinj 761 759 99,73 %
TIŠ „Ruđer Bošković“ – Sinj 674 667 98,96 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1152 1106 96 %
Elektrotehnička škola – Split 668 644 96,41 %
Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split 784 689 87,88 %
Graditeljsko-geodetska škola – Split 593 557 93,93 %
I. gimnazija – Split 647 577 89,2 %
II. gimnazija – Split 583 510 87,47 %
III. gimnazija – Split 704 652 92,61 %
IV. gimnazija „Marko Marulić“ – Split 758 712 93,93 %
V. gimnazija „Vladimir Nazor“ – Split 719 641 89,15 %
Gimnazijski kolegij „Kraljica Jelena“ – Split 130 117 90 %
Prirodoslovno tehnička škola – Split 399 362 90,72 %
Industrijska škola – Split 108 107 99,07 %
Nadb. klasična gimn. „Don Frane Bulić“ – Split 217 217 100 %
Obrtna tehnička škola – Split 636 628 98,74 %
Obrtnička škola – Split 755 740 98,01 %
Pomorska škola – Split 526 449 85,36 %
Privatna jezična gimnazija „Pitagora“ – Split 74 38 51,35 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 858 831 96,85 %
Privatna turistička i ekonomska škola – Split 129 128 99,22 %
„Dental centar Marušić“ – Split 84 76 90,47 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 245 125 51,02 %
Tehnička škola – Split 377 348 92,30 %
Trgovačka škola – Split 716 668 93,30 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 769 722 93,88 %
Zdravstvena škola – Split 880 847 96,25 %
SSŠ „Blaž Jurjev Trogiranin“ – Trogir 643 602 93,62 %
SŠ „Ivan Lucić“ – Trogir 458 434 94,75 %
SŠ „Tin Ujević“ – Vrgorac 343 343 100 %
U K U P N O 22.779 21.456 94,19%

Zanimljivosti

Konoplja je u razdoblju od 3000 godina, sve do 1883., bila bila najkorisnija biljka. Koristila se za izradu tkanina, sapuna, papira, lijekova i ulja.

Humor

Želiš godišnji odmor? NE MOŽE! Godina ima 365 dana. Dnevno spavaš 8 sati, što godišnje iznosi 122 dana. Ostaje 243 dana. Dnevno imaš 8 sati odmora, što iznosi dodatnih 122 dana. Ostaje 121 dan. 52 dana godišnje su nedjelje, kada se ne radi i ostaje 69 dana. 52 dana godišnje su subote, kada se također ne radi i ostaje 17 dana. Dnevno imaš pola sata pauze, što godišnje iznosi 7 dana. Ostaje 10 dana. 9 dana godišnje su blagdani, pa ostaje jedan jedini radni dan. Taj dan je 1. svibnja, Praznik rada, te se na taj dan ne radi. Kako pored svega ovoga uopće možeš tražiti godišnji odmor?!?

Poslovice

S ciljem pred očima i najsporiji napreduju brže nego oni najbrži bez cilja! (Lessing)