Pohađanje vjeronauka u srednjim školama 2001./2002.

škola učenici vjeroučenici postotak
Ekonomska škola – Imotski 373 370  99,20 %
Gimnazija “Dr. Mate Ujević” – Imotski 403 394 97,76 %
Obrtničko-industrijska škola – Imotski 505 492 97,42 %
Tehnička škola – Imotski 252 247 98,01 %
SŠ “Braća Radić” – Kaštel Štafilić 450 426 94,66 %
Srednja strukovna škola – Makarska 627 553 88,19 %
SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Makarska 630 502 79,68 %
Gimnazija “Metković” – Metković 354 343 96,89 %
Srednja škola – Metković 837 827 98,80 %
SŠ “Jure Kaštelan” – Omiš 746 733 98,25 %
SŠ “Fra Andrija Kačić Miošić” – Ploče 582 462 79,38 %
Franjevačka klasična gimnazija – Sinj 146 146 100 %
Gimnazija “Dinko Šimunović” – Sinj 109 108 99,08 %
SSŠ “Ban Josip Jelačić” – Sinj 781 779 99,74 %
TIŠ “Ruđer Bošković” – Sinj 566 566 100 %
Ekonomsko-birotehnička škola – Split 1272 1224 96,22%
Elektrotehnička škola – Split 727 648 89,13 %
Graditeljska obrtnička i grafička škola – Split 524 498 95,03 %
Graditeljska tehnička škola – Split 447 380 85,01 %
I. gimnazija – Split 778 642 82,51 %
II. gimnazija – Split 747 634 84,87 %
III. gimnazija – Split 729 643  88,20 %
IV. gimnazija “Marko Marulić” – Split 783 721 92,08 %
V. gimnazija “Vladimir Nazor” – Split 682 601 88,12 %
Kemijska škola – Split 193 141 73,05 %
Industrijska škola – Split 178 174 97,75 %
Nadb. klasična gimn. “Don Frane Bulić” – Split 164 164 100 %
Obrtna tehnička škola –Split 810 778  96,04 %
Obrtnička škola – Split 800 764 95,50 %
Pomorska škola – Split 660 538 81,51 %
Privatna jezična gimnazija “Pitagora” – Split 58 29 50,00 %
Srednja gospodarska škola – Split 5 4 80,00 %
Srednja tehnička prometna škola – Split 822 799 97,20 %
“Dental centar Marušić” – Split 107 101 94,39 %
Škola likovnih umjetnosti – Split 228 163 71,49 %
Tehnička škola – Split 366 324 88,52 %
Trgovačka škola – Split 763 715  93,70 %
Turističko-ugostiteljska škola – Split 913 848 92,88 %
Zdravstvena škola – Split 961 918 95,52 %
SSŠ “Blaž Jurjev Trogiranin” – Trogir 809 797 98,51 %
SŠ “Ivan Lucić” – Trogir 517 487 94,19 %
SŠ “Tin Ujević” – Vrgorac 278 290 95,86 %
U K U P N O  22.694 20.961 92,36%

Zanimljivosti

U Egiptu su mačke bile smatrane svetim životinjama, a kazna za njihovo ubojstvo bila je smrt. Ako bi u nekoj kući mačka uginula prirodnom smrću, svi članovi obitelji morali su ući u punu korotu, kao da je umro neki njihov bliski rođak.

Humor

“Sigurno ste do sada slušali brojna teološka predavanja”, obraća se dekan profesoru s dugim radnim stažom. “Da”, odgovara mu profesor, “ali Bog mi je dao milost da unatoč svemu, još uvijek vjerujem u Njega”.

Poslovice

Zrno pijeska u oku može sakriti cijelu planinu! (Japanska poslovica )