Newtonov poučak o uskrsnuću mrtvih Novo!

0 preuzimanja

Jednom su zapitali Isaca Newtona: Kako je moguće da tijela mrtvih, odavno raspadnuta, ponovo postanu tijela svojih duša? Na to je znanstvenik pomiješao željeznu prašinu sa zemljom i upitao svoje sugovornike: Tko može izdvojiti iz prašine i skupiti ovu željeznu prašinu? Odgovor nije dobio! Onda je Newton uzeo magnet i prinio ga mješavini. Nastalo je komešanje čestica. Sitni dijelovi željezne prašine počeli su se hvatati za magnet i jedni za druge. U prašini nije ostala ni molekula željeza. Onda Newton reče prisutnima: Onaj, koji je ovoliku silu dao mrtvom kamenu, zar On ne može dati takvu moć našim dušama kada bude trebalo da se obuku u svoja proslavljena tijela?

autor nepoznat

Pregleda:171 Pregleda
Preuzimanje: 0 puta
Ažurirano: 04. 12. 2019.

  Zanimljivosti

  Osim osuđenih kriminalaca, ratnih zarobljenika i robova, postojali su i profesionalni gladijatori – slobodni ljudi koji su se dobrovoljno javljali za borbu. Čak je i car Commodus sudjelovao u više borbi u areni, a zanimljivo je da je umro tako što ga je atletičar Narcissus zadavio u svlačionici. ,

  Humor

  Doktore, je li operacija bila uspješna? – Prijatelju, ja sam sveti Petar…

  Poslovice

  Kad bogataš postane siromah, postane i učitelj. (Kineska)